Du er her: Forsiden >> Udvalg >> Medlemsmøde

Årligt medlemsmøde

Nordsjællandsudvalget afholder et årligt medlemsmøde i slutningen af oktober eller starten af november. Se kalenderen for den aktuelle dato og sted. Her er muligheden for alle til at få indsigt i og indflydelse på hvad jeres lokale udvalg går og laver!

Forslag skal formuleres skriftligt og være udvalgets sekretær i hænde senest en uge før. Mød op til en rigtig hyggelig aften, hvor der vil være gratis kaffe, te og kage. Øl og vand kan købes. Som traditionen byder, slutter vi aftenen med årets bankospil med masser af hunde- og menneskevenlige præmier. Vi glæder os til at se jer, så vi kan få talt om årets aktiviteter og meget andet.

Husk medlemsbevis/medlemsnummer, ellers kan du ikke stemme!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Udvalgets beretning
 4. Udvalgets regnskab
 5. Valg af udvalgsmedlemmer
 6. Valg af udvalgssuppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler
 11. Evt.

Referat af medlemsmøde torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00 i Elværket i Frederikssund

40 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Referent var Anne-Sofie Løwe.

Valg af dirigent

Udvalget foreslog Mikael Kjærulff, der blev valgt.

Valg af stemmetællere

Charlotte Storgaard og Jette Nath blev valgt.

Udvalgets beretning

Inden Erik Hansen fremlagde udvalgets beretning, blev de forskellige udvalgsmedlemmer præsenteret. Dernæst gik Erik i gang med selve beretningen for året 2017 -2018.

2017

Den 9. november: Medlemsmøde i Slangerup i Jagtforenings hus.

Den 29. november: Foredrag ved Elin Bjartmarz: Hundeadfærd med udgangspunkt i ulven, Elværket Frederikssund.

2018

Den 14. januar: Nytårsskovtur i Store Dyrehave Hillerød.

Den 3. februar: Nye brugsprøve regler for spor / færtsko / startkasse, sløjfe og tilbagegang. TAK til Mikael Kjærulf, Jane Borisholt og Mirjam Hoogeveen.

Den 28. januar, 4. februar og 4. marts: Ringtræning Valhalla i Frederikssund. Tak til Helle Fischer.

Den 15. februar: ”Den sidste ære” for HKH Prins Henrik i Fredensborg. Her deltog 10 hunde med deres respektive fører.

Den 3. marts: Trimme- og soignerings kursus. Tak til Lena & Peter i Søsum for at lægge ”hus” til og tak til Camilla Hübbe, Inger Lise Poulsen og Marie Louise Slettegård for kyndig instruktion og undervisning.

Den 11. og 17. marts: Sporintroduktion for begyndere på træningspladsen i Slangerup.

Den 24. marts, 7. april og 14. april: Sportræning for begyndere og øvede i Slagslunde Skov.

Den 20. marts: Intro til hvalpetræning – hundens fysiske, psykiske og sociale udvikling i Elværket, Frederikssund v/ Grethe Hyldig.

Den 26. marts: Arbejdsdag på Træningsområdet i Slangerup.

Den 5. april: Opstart på Træningsområdet i Slangerup.

Hvalpetræning: Tak til Grethe Hyldig og Anelise Carstenskiold.

Lydighed: Tak til Ida Thyssen.

Soft Agility: Tak til Lise Cederholm.

Ringtræning: Tak til Lone Driberg og Claudia Parnas, samt vikar, når krævet Trine Rotbøl.

Hundeskålen: Tak til Lisbeth Rydahl og Gulle.

Den 5. april, 12. og 19. april, træning af færdigheder til forberedelse af vandapportering på træningsområdet i Slangerup. Træning af vandapportering den 13. juni, 15. aug., 22. aug., 29. aug. og 8. sept. ved Daverøddam.

Den 5. maj Nordsjællandsudvalgets Vildtsporprøve.

Den 15. maj: Nattergaletur i Ganløse Eged.

Den 6. juni: Nattergale gravbasse tur Mårum/Græsted. Begge nattergaleture var arrangeret af Lise Ipsen og Mirjam.

Den 14. juni: Afslutning på området, med det store fælles kolde bord.

Den 16. august: Efterårstræning på området starter og fortsætter 8 gange på torsdage.

Tak til Lise-Lott Pedersen for at overtage Soft Agility for efteråret.

Den 11.og 18. august: Sporinstruktion for begyndere på Træningsområdet i Slangerup Den 25. august, 1.og 8. september. Sportræning for begyndere og øvede i Slagslunde skov

Den 2. september: ”Problemknuserdag” med Christine Løwe på træningsområdet i Slangerup. Dagen var en vekselvirkning af teori og praksis med egen hund.

Den 15. september: Første officielle Vandapporteringsprøve.

Dommer Kresten Henriksen / Prøveleder Jane Borisholdt / Sekretær Anne-Sofie Løwe og sporlæggere Mirjam og Anne-Sofie. Prøvens bedste hund John Bøgelunds Albert. Fantastisk dejlig god dag. For fuldt referat af prøven se-

Gravhunden nr.5, side 50-55. Den 22. september: DM i Vildtspor for DGK.

Den 4. oktober: Afslutning på området med grillpølser, kartoffelsalat og masser af hygge.

Den 6. oktober: Norsjællandsudvalgets efterårs sporprøve

Den 28. oktober: Gravbasse efterårstur i Freerslev Hegn, Hillerød. Tak til Lisbeth Andersen, som arrangerede og viste vej.

Næste arrangement:

Den 26. november: Foredrag ved Dyrlæge Charlotte Frigast om hundens bevægelser.

Desuden tak for hjælpen til Jørgen Hansen og vor revisor Jytte Jensen.

Som TAK for hjælpen fik de nævnte personer overrakt en flaske vin.

Dernæst berettede:

 • Anelise Castenskiold for træningen af hvalpe på de forskellige niveauer og Anne-Sofie på Idas vegne med træningen af øvede hunde.
 • Mirjam for forårs- og efterårstræningen i spor, vore 2 sporprøver samt DM i spor.
 • Lise for vore Gravbasseture.
 • Anne-Sofie for vore 2 arrangementer med Elin B og Christine Løwe. John for vores samarbejde med Slangerup Jagtforening med områdets vedligehold, vejen og græsslåning.
 • Lone Driberg om den udendørs ringtræning.
 • Lise Lott om Soft Agility.

Udvalgets regnskab

Erik fremlagde regnskabet. En stor tak til Jytte Jensen, som havde hjulpet med opstilling af regnskabet. Der var indtægter for kr. 76.879,- og udgifter for kr. 92.915,38 og samlet var der et underskud på kr. 16.035,64. Der

er en egenkapital på 52.204,86. Efter nogle spørgsmål fra medlemmerne og uddybende svar fra Erik blev regnskabet godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Erik Hansen blev genvalgt. Endvidere opstillede Jørgen Hansen og Kim Rydahl. Begge blev valgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Vibeke Otmar Poulsen blev valgt som 1. suppleant og Charlotte Storgaard som 2. suppleant.

Valg af revisor

Jytte Jensen genopstillede og blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Jytte Jensen genopstillede og blev genvalgt.

Indkomne forslag

Jytte Jensen genopstillede og blev genvalgt.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Lise uddelte Nordsjællandsudvalgets 2 pokaler:

Årets hund blev: Fam. Hofman's MASCARPONE ejet af Lisa Falk Christiansen, som har opnået enestående resultater i årets løb.

Årets Nordsjællænder blev: Lise trak pinen ud, mens hun uddybede fakta om en person, der altid stiller op med stor, fabelagtig præcision- eller også bliver den tilpasset!- og styrer slagets gang med enestående overblik.

Pokalen gik til Mikael Kjærulf.

Evt.

Eva Sørensen efterspurgte mere indendørs ringtræning i vinterhalvåret. Udvalget har problemer med at finde egnede lokaler i området, hvor hunde er velkomne. Medlemmerne opfordredes derfor til at komme med forslag

til Lise på egnede lokaliteter: værksted, lagerhal e.lign.

Der blev efterlyst afholdelse af skue hvert 2. år, som vekselvirkning til vores udstilling. Både Jette Nath og Eva Sørensen meldte sig som hjælpere.

Der var kritik af tilmeldingsprocessen via FB mht. udendørs ringtræning og aflysning af samme ved for få tilmeldinger. Punkterne blev taget til efterretning og udvalget vil overveje muligheder for ændring.

Erik var ikke til stede ved vor efterårsafslutning, så derfor overrakte Lasse en gave og takkede Erikfor sit store engagement og organisation indenfor vandapportering.

Til sidst takkede Mikael for god ro og orden under mødet og vi gik efter en kort pause videre til det årlige bankospil.

Referat af medlemsmødet torsdag den 9. november 2017

36 stemmeberettigede medlemmer og 3 gæster var mødt frem. Fra bestyrelsen var Tove Baukjær og Peter Nielsen mødt. Referent var Jane Borrisholt.

Valg af dirigent

Mikael Kjærulff blev valgt som dirigent og Jane Borrisholt som referent.

Valg af stemmetællere

Inge Lindberg Petersen og Jørgen Hansen blev valgt.

Udvalgets beretning

Sidste efterår udførte Charlotte Alkjær Storgaard en stor indsats med træning på Garbogård frem til d. 28. marts. Charlotte havde ligeledes mange hunde til svømning. En stor innovativ flot indsats for udvalget.

Helle Fisher stod for den indendørs ringtræning på Garbogård.

Den 5. marts havde vi Trimme og soignerings kursus som Gulle, Camilla Hübbe og Marie Louise Slettegård stod for.

Den 11. marts mødtes sporfolket for instruktion i nye sporregler i Ganløse Egede. Mirjam, Mikael Kjærulf, Kim Rydahl og flere af vor sporlæggere deltog i arrangementet.

Peter Mondrup var i gang med at forberede vort område med græsslåning og forbedringer af vort inventar på området, - Peter stod også for bygning af en stor trækasse til agility redskaberne.

Den 4. marts havde vi opstart på spor instruktion for nye og øvede, og træningen fortsatte den 18., 25. marts og 8 april.

Den 30. marts havde vi sæsonstart på området. Igen en stor indsat udført af Charlotte og Anne Illum Andersen med træning af hvalpe og øvede hunde. Lise Cederholm stod for agilitybanen hvor der blev trænet flittigt. Et dygtigt kompetent træner hold og alle hold fyldt op. Ida Thyssen stod for træningen af de større hunde med grundlæggende lydighed.

Den udendørs ringtræning stod Lone Driberg og Claudia Parnas for, og der har hver eneste torsdag været mange hunde rundt i"ringen" og på bordet. Som tak for den store indsat i flere år har udvalget besluttet at tilbyde Lone og Claudia en officiel ringtræner uddannelse hos DKK.

Den 20. april: Opstart af Vandapportering på området. Indtil at vandtemperaturen var acceptabel, trænede vi på landjorden i grundlæggende betinget lydighed til denne prøve. På landjorden stod Ida Thyssen for træningen, med emner som indkald, gå ved fod, apportere, søge, og absolut ikke ”knaldapportere”.

Vores Jubilæumsudstilling blev holdt den 23. april i Slangerup med 141 tilmeldte hunde, - en flot gennemført udstilling hvor vi havde ofret meget på præmier, rosetter, udenlandske dommere. Igen en stor tak til Helle Fisher som var udstillingsleder.

Den 20. maj havde vi Jubilæums-travetur ved Hammermøllen Teglstrup Hegn i, Hellebæk.

Den 30, maj Nattergaletur v/ Mårumhus Lise Ibsen

Den 17. juni sommerfest på området i fantastisk vejr, og en fantastisk stor tilslutning.

Den 20. august: Uofficiel (VA) vandapporteringsprøve læs Gravhunden 5 side 26. En fantastisk dag hvor vi havde Kresten Henriksen fra DKK, en meget erfaren dommer til at bedømme vort arbejde. Prøvens bedste hund blev Inge Lindgren Petersen`s Falco. Der er store muligheder med vor vandapportering fremover.

Den 23. august havde vi opstart sporinstruktion og træning følgende dage: 26. august/ 2. september, 9. september og 24. september, både begyndere og øvede.

Efterårssæson opstart på området d. 24. august og frem til afslutningen d. 12. oktober. Nyt træner hold: Ida Thyssen / Anne-Lise Carstenskjold og Grethe Hyldig.

Agility igen ved Lise Cederholm og ringtræning ved Lone og Claudia.

Den 7. oktober havde vi vildtsporprøve i Ganløse Egede, med udgangspunkt fra vort område.

En fantastisk planlægning af Mikael Kjærulf, Jane Borrisholt og Kim Rotbøl Lynge med stor assistance med spor og med dommerne Mirjam og Kim.

Den 12. oktober havde vi afslutning her i Jagtforeningen´s hus med ca. 50 deltagere, og der "kørte" ca. 150 styk pølser gennem vor nye grill.

"Hundeskålen" v/ Lisbeth og Gulle har fungeret, og er et stort aktiv for os med spændende varer til salg, mulighed for en toast og altid kaffe og hygge til alle. Til vore arrangementer står de ligeledes for køkken, servering og når alle er gået hjem tager de opvasken og vasker gulvene.

Vinteren: Foredrag den 29. november og muligvis hvalpemotivation og Ringtræning.

Udvalget er reduceret i årets løb, - og Jørgen Hansen er trådt ud af udvalget, med det praktiske arbejde. Det er så svært at sætte ord på .. en så flot, stor indsat gennem næsten 25 år. Vi skylder Jørgen så mege... Kim Rydahl ønsker ikke genvalg til udvalget, så også en stor tak til Kim for en stor indsat i udvalget, udstillingsudvalget og som dommer og sporlægger på sporprøver. Kim vil fremover koncentrere sig om spor, sporinstruktion og træning og vil altid være til rådighed for os.

Lise Ibsen fortalte om Jubilæumsudstilling som blev holdt i Slangeruphallen. En KÆMPE tak til Helle Ficher som var udstillingsleder på dagen.

Lise Ibsen fortalte om gravbasseturer. Der havde været 5 i året løb.

Mirjam fortalte om spor. Der blev holdt en instruktion dag om kasse, sløjfe mv. Sporinstruktion startede op i marts, der var ikke mange deltager, om efteråret var der en del flere ekvipager. Der har været 2 sporprøver hvor den om foråret lå dagen før jubilæumsudstillingen. Efterårets sporprøve var international da der var deltager fra Norge og Sverige, og for første gang var der lagt spor med færtsko. Til næste år afholdes DM. Mikael, Jane og Kim Rotbøl fik en flaske for deres indsats.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Udvalgets regnskab

Erik fremlagde regnskabet. En stor tak til Jytte Jensen som havde hjulpet med opstilling af regnskabet. Der var indtægter for kr. 127.237 og udgifter for kr. 119.270 og samlet var der et overskud på kr. 7.967. Der er en egenkapital på 75.371,45.

Regnskabet er opdelt på mange konti, og fremadrettet bliver de enkelte poster slået sammen. Regnskabet blev godkendt, og Erik havde lavet en sang med teksten; Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag osv. , på melodierne "Der er et yndigt Land", "Vi sejler op af åen", "Det kimer nu til julefest", "Dengang jeg drog afsted" og "Skuld gammel venskaw" som blev sunget.

Valg af udvalgsmedlemmer

Lise Ipsen var på valg og modtager genvalg: Valgt

Jørgen Hansen og Kim Rydahl er på valg og ønsker ikke genvalg.

Udvalget har et forslag til nye udvalgsmedlemmer: John Bøgelund og Anne Sofie Løve blev valgt

Valg af udvalgssuppleanter

Ingen ønskede at være suppleant.

Valg af revisor

Jytte Jensen blev valgt.

Valg af revisorsuppleant

Kenneth Björg blev valgt

Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund blev: KS Buevang Xander ejet af Lasse Schjærff Larsen

Årets Nordsjællændere: Opmuntringspokalerne fik Jane Borrisholt og Lise Cederholm som tak for flere års indsats.

Evt.

Lise fortale at der var nogle ønsker fra medlemmer om at der skulle ske noget i vinterhalvåret, og havde fundet ud af at det er muligt at booke Græse Gl. skole i februar 2018 evt. søndag formiddag. Der var accept fra medlemmerne om at arbejde videre med idéen. Valhalla i Frederikssund er ikke en mulighed. Helle Fischer foreslog hvalpeleg og socialisering, og hun vil også gerne står for ringtræningen. Den 4., 18. og 25. februar vil forsøgt at blive reserveret. Hvis nogle medlemmer hører om nogle folk som får en hvalp så starter der et Hvalpehold op i Vallensbæk til januar 2018.

Jørgen Hansen vil gerne takke for Eriks pæne ord og Jørgen ønskede. God vind til den nye udvalg.

Peter Nielsen og Tove Baukjær fra bestyrelsen takkede Nordsjællandsudvalg for 50 år og for den altid gode stemning der er på pladsen. I 50 år har I favnet både nye og gamle medlemmer og det skal I have tak for. Folk kommer fordi de gerne vil, og fordi de føler sig hjemme. På DGK vegne ønskes I et stort TILLYKKE. Der gives en pokal til udvalget og der var ingen restriktioner forbundet med gaven, som var en vase. Udvalget takkede for gaven.

Jytte .. spurgte om hvad skal der ske med rævegraven: Medlemmer må gerne bruge den, og der er ingen planer om at sløjfe den.

Tove Baukjær fortalte at der fortsat arbejdes på at vi må træne vores hunde for ræve. Som det ser ud pt., er det meget svært og der er ikke nogen løsning her og nu.

Erik spurgte, om mårhunden var et problem, men problemet er ikke stort endnu.

Jytte .. forstår ikke hvorfor så mange medlemmer i Jylland har forladt DGK. Formanden mente ikke at mange har forladt gravhundeklubben, der var netto en positiv tilgang.

Mikael takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 20.45 og vi gik videre til Bankospil.

Referat af medlemsmødet den 26. oktober 2016

39 stemmeberettigede medlemmer og 5 gæster var mødt frem. Referent var Kim Rydahl.

Formand, Jørgen Hansen bød kl. 19:10 velkommen og foreslog Mikael som dirigent.

Valg af dirigent

Mikael Kjærulff blev valgt.

Valg af stemmetællere

Jette Nath og Charlotte Storgaard tilbød sig frivilligt og blev valgt.

Udvalgets beretning

Jørgen bød Marie-Louise velkommen som DGK’s repræsentant. Han oplyste, at Nordsjælland havde haft et forrygende år med mange aktiviteter, glade mennesker og hunde.

I alt har vi haft 31 arrangementer fordelt på året. Der har bl.a. været foredrag ved Camilla Hübbe og Hanne Vilberg, et hav af Gravbasseture v/Lise/Mirjam, 5 fælles Vintertræninger i Slangerup v/Charlotte, undervisning v/Showdoghandler Caroline Larsen, sporforedrag v/Johnny Bastian, vinterringtræning i Elværket, trimmekursus v/Marie-Louise, Inger-Lise og Gulle hos Lena og Peter, indendørs svømning v/Charlotte, sporintro, -træning, sporprøver forår og efterår samt DM i Spor v/Mikael, gravoplæring, -prøver v/Jette og Michael, vandapportering v/Erik samt store aktiviteter på træningsarealet i Slangerup med div. lydighed, agility v/Lise Cederholm og ringtræning.

Undervejs i beretningen supplerede Helle Fischer med vinterringtræning i El-værket der havde trukket mange medlemmer så man dårligt kunne være der og måtte deles i to hold. Helle glædede sig over, at vi nu har Garbogaard til træningen, hvor der er plads.

Lone Driberg fortalte om sommer ringtræningen, hvor vi bl.a også havde undervisning af Caroline Larsen i januar med to hold af 1½ time. Hun var glad for at Trine kunne træde til som træner når der var behov. Lone syntes der var en fantastisk stemning på området med mange hunde og nye medlemmer og garvede udstillere. Hun glædede sig til næste sæson.

Lise fortalte om de afholdte Gravbasseture og opfordrede medlemmerne til at deltage.

Mirjam supplerede sporinstruktionen, hvor vi har fået tilført nye træningsmetoder med succes. Desværre havde der også været en del frameldinger i skoven, især fra de øvedes side – selvom der var tilbudt særtræning med instruktører. Nye regler synes at være på vej til den kommende 1. januar. Vi bibeholder de gamle regler og supplere med nye tiltag har det lydt.

Charlotte fortalte, at der havde været en enorm tilslutning til svømmedagene. Der kunne være 24 hunde pr. arrangement som der har været 7 af i perioden. Mange har ringet forgæves. Den yngste deltager var 5 uger og de ældste 10-12 år.

Jette og Michael Frederiksen fortalte om gravoplæring og vores ræve som nu er en saga blot. Desværre blev vores efterårsprøve aflyst, men vi kunne i stedet arrangere en sammenkomst med dygtige hunde der kunne kvalitetsbedømmes. Rævene havde ved den lejlighed givet morgenmad med div. Sidste gravoplæring blev afholdt den 131016 af Jette og Mette. Michael og Mette fik afskedsgave for deres flotte arbejde med rævene.

Erik Hansen fortalte om Vandapportering, hvor de to første år ved baseret på de tyske regler. Der havde været dejlig tilslutning og regelsættet er nu rettet til efter inspiration fra Finlands prøver som nu er ”fordansket” til at indeholde 3 delelementer ved de kommende Danske prøver. 1: Søge langs søbred, 2: apportering fri af line, skudprøve og 3: Færtspor/slæb med en and 150 meter. Udvalget har haft 47 hunde til træning, hvoraf de 7 ikke ønskede at gå i vand. De første championatprøver forventes i 2018.

Charlotte fortalte om Lydighedstræningen i Slangerup og efterlyste medlemmer med lyst til at gå trænervejen. Der er altid brug for trænere. Charlotte var glad for det dejlige klubmiljø der er i Nordsjælland og opfordrede medlemmerne til også at benytte tilbuddet om Vintertræning i Garbogaard.

Jørgen sluttede af med at fortælle, at der havde været rigtig mange deltagere til sommer og efterårs afslutningerne der er blevet et tilløbs arrangement.

Udvalgets regnskab

Jette fremlagde det reviderede regnskab. Hun gennemgik de forskellige poster og kunne konstatere, at Nordsjællandsudvalget havde haft et overskud på 6101,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.

(Regnskabet kan ses på WWW.NSDGK.DK som er udvalgets hjemmeside).

Valg af udvalgsmedlemmer

A: Mirjam og Beate er på valg. De modtager genvalg.

Mirjam og Beate blev genvalgt.

B: Jette udtræder af udvalget.

Udvalget har et forslag til et nyt udvalgsmedlem.

Udvalget foreslog Erik Hansen som nyt udvalgsmedlem. Erik blev valgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Peter er på valg. Han modtager genvalg.

Peter blev valgt.

Valg af revisor

Junas er på valg. Han modtager genvalg.

Junas blev valgt.

Valg af revisorsuppleant

Christina er på valg. Hun modtager genvalg.

Christina blev valgt.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til udvalget.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

1: Årets hund.

Langhårede dværg, Jonstrupdal Trille den IV (Flikka) ejer: Jette Nath blev Årets Hund i Nordsjælland.

2: Årets Nordsjællænder.

Junas, Christina og Peter blev årets Nordsjællændere, da de gennem året har gjort en særlig stor indsats for DGK Nordsjællandsudvalget. Stor tak for det.

Uddeling af gaver til personer der har gjort en stor indsats for Nordsjællandsudvalget: Charlotte, Anne, Ida, Jane, Mikael, Michael, Mette, Freddy, Lise Cederholm, Kim Rotbøl, Junas, Christina, Mikael K., Lone, Claudia, Helle, Trine, Gulle, Lisbeth, Mirjam’s mand og Erik.

Evt.

Michael Frederiksen fortalte, at han siden han kom til Nordsjællandsudvalget med ræve, så har der været oplært 498 hunde. Rævene har leget med alle hundene og haft trofaste mennesker til at passe sig. I år har de været selvbetalende og har givet et overskud på 1907,- kr. Rævene havde gaver med til de trofaste rævepassere. Der er taget beslutning om, hvad der skal ske med rævene hvis forbuddet bliver endegyldigt.

Helle Fischer var imponeret over, at rævene havde givet overskud. Det var 10 år siden hun var i udvalget og hun husker tiderne fra Skærød og Skævinge med det store arbejde der blev lagt for dagen da pengene var meget små den gang og der skulle kreative tankegang for at få penge til ræve og træningsområde

Jette Bjerregård oplyste, at der også var hundesvømning hos Tåstrup Hundesvøm.

Helle Fischer spurgte ind til 2017, hvor udvalget har 50 års Jubilæum.

Der blev en længere snak om Nordsjællandsudvalgets Jubilæums udstilling den 23. april 2017, hvor der også dagen før er Jubilæums sporprøve i Nordsjælland

Julie oplyste, at de er utrolig glade for at komme i Nordsjællandsudvalget og foreslog at give en stor hånd til udvalgsmedlemmerne…hvilket blev gjort…

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Jørgen Hansen takkede dirigenten og mødet blev afsluttet kl. 20:55.

Referat af medlemsmødet den 22. oktober 2015

?? stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Referent var Kim Rydahl.

Valg af dirigent

Ole Berknov blev foreslået, og valgt.

Valg af stemmetællere

Gulle og Lisbeth blev valgt.

Udvalgets beretning

Jørgen Hansen indledte med at give ordet til de respektive ledere af de forskellige aktiviteter.

Grav: Jette fortalte, at der i alt havde været 126 hunde på oplæring. Der havde været lidt færre terrier end sidste år, men til gengæld havde de så haft en prøve og udstilling. Vi skriver snart 2016 som måske bliver det sidste år med gravoplæring. Mette nævnte, at Sammenslutningen af Gravsøgende Hunde fortsætter kampen for at bibeholder gravoplæring.

Spor: Mirjam fortalte, at det havde været en stor succes med Spor-Infodag, hvor medlemmerne havde mulighed for at få at vide, hvad sporinstruktion egentlig gik ud på, inden de tilmeldte sig for alvor. Det havde givet et stigende antal deltagere. Vores problemer med skovparter fortsætter og Ganløse Eged er nu definitivt tager fra os samtidig med, at vi fik blankt afslag på at benytte Lystrup Skov. I 2016 lægger vi så træningen over til Slagslunde Skov. Vi vil fortsat bestræbe os på at udføre 2 sporprøver. I 2016 tillige med Dansk Mesterskab for gravhunde den 24. september. I starten af 2017 vil vi få nye sporregler. Regelsættet er som sådan godkendt af bestyrelsen, men der vil være små detaljer der skal på plads i starten af 2016.

Vandapportering: Mirjam fortalte videre, at Erik var startet med vandapportering i Nordsjællandsregi, hvor han sammen med Charlotte havde kombineret 3 gange træning i Tikøb i/med vand. Mikkel går ind som udvalgets repræsentant. Der arbejdes seriøst på klubplan for, at vandapportering skal blive en brugsprøve. Mette nævnte, at hun håbede på, at vandapportering ville fortsætte, selvom gravoplæring ville fortsætte. Jette slog et slag for yderligere svømmeundervisning.

Udstilling/Gravbasseture: Lise fortalte, at vi var godt i gang med planlægningen af Udstillingen i 2017. Vores netop afholdte udstilling i 2015 havde ikke været uden forhindringer idet en dommer måtte lægge sig syg, men heldigvis kunne Lise-Lotte Schultz træde til, så vi fik en god udstilling alligevel.

Løvfalds turen, Nytårsturen i St. Dyrehave, Buresø 12 km turen, Nattergale turen v/Allerød sø (Jane) og Svanholm Gods turen(Jørgen), Troldeskov turen(Charlotte) har alle været smukke ture. Årets sidste tur er på søndag den 25 og Nytårsturen arrangeres den 10. jan. Næste arrangement bliver den 26. november om regler på udstillinger m.v.

Lydighed: Ida fortalte, at hun havde haft 9 hunde i efteråret som i løbet af kurset blev sammenkoblet med lidt klikker træning. Træner-føl (Anne) kombineres til Charlotte i sæsonen.

Lydighed: Charlotte fortalte, at hun havde haft 3 gange begynder/øvede med 36 hunde i alt. 6 gange svømmehal a 3 timer var det også blevet til og 7 gange fælles træninger a 2 timer ”uden for sæsonen” var også afholdt på eller udenfor træningsområdet i Slangerup. Afslutningerne på sommer- og efterårssæsonen havde været et tilløbsstykke med henholdsvis 76 og 52 (ca 70 mennesker) deltagere. Charlotte havde holdt en foto session sidste år og der vil muligt komme en ny til foråret. Anne arrangere træningen ”uden for sæsonen” i år.

Ringtræning: Lone fortalte, at Claudia og hun havde nydt en rigtig god stemning ved ringtræningen. Efterhånden havde hun indrettet træningen efter deltagerantallet, så alle fik så meget ud af træningen som muligt. Ligeledes var det en fornøjelse at komme til udstillingerne og se resultaterne af anstrengelserne på træningsbanen. Lone arbejder i øjeblikket på at få Caroline til Frederikssund i løbet af foråret, men mere herom på div. medier. Kim nævnte, at der er 3 gange indendørs ringtræning som ”sædvanlig” startende den 26. januar.

Jørgen fortsatte med at takke Hundeskålen og de øvrige aktører for det store arbejde og for en overdådig sommerafslutning med pavillonen på plads med kreative retter til os alle – helt vildt. Vi har fået lov at låne Jagtforeningen hus og i den forbindelse forpligtiget os til at foretage 2 tømninger af septiktanken. Derudover har vi malet deres hus i år. Efterårsafslutningen blev også et tilløbsstykke, hvor Peter knoklede med at laver pølser og brød. Jørgen takkede udvalgsmedlemmerne og medlemmerne i øvrigt for deres engagement – det er noget der får én til at blive.

Udvalgets regnskab

Jette oplyste, at udvalget havde haft et lille underskud på regnskabet i år. Det skyldtes hovedsageligt, at Udvalget havde investeret i fremtiden ved bl.a. at sende træner og ringassistent på kursus, forbrug af materialer til græsplænerne, opførelse af bænke ”bar” med meget mere(Peter), indkøb af køle-/fryseskab, ”blodflasker” til fremtiden o.s.v. Regnskabet godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Jette og Mikkel var på valg. De ønskede begge genvalg. De blev begge valgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Peter var villig til genvalg. Valgt.

Valg af revisor

Junas Dubgaard-Kock blev foreslået og var villig til valg. Valgt.

Valg af revisorsuppleant

Christina Dubgaard-Kock blev foreslået og var villig til valg. Valgt.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets Hund i Nordsjællandsudvalget, 2015: Korthåret Standard, Buevang Xander, DK04494/2014

Nordsjællandsudvalgets Pokal: Erik Hansen - for hans store arbejde med opstart af Vandapportering.

Evt.

Helle roste udvalget for deres positive måde at drive udvalget på og foreslog en hyldest til udvalget, hvilket foregik med stående klapsalver….

Mikael mindede om, at udvalget – som det ældste i Dansk Gravhundeklub – havde 50 års jubilæum i 2017. Måske det kunne kombineres med udstillingen, eller en særskilt fest eller lignende. Der blev en bred snak om Skuer og Udstilling. Jette foreslog, at man kunne lave det om til en Jubilæumsudstilling med specielle rosetter eller lignende.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede medlemsmødet.

Formand, Jørgen Hansen takkede dirigenten.

Referat af medlemsmøde d. 23. oktober 2014

42 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Referent var Mirjam Hoogeveen.

Valg af dirigent

Jørgen Hansen indledte mødet og foreslog Ole Berknov som dirigent. Der var ingen modkandidat og Ole Berknov blev valgt med akklamation. Ole konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, da ingen havde indvendinger imod mødets afholdelse.

Valg af stemmetællere

Til stemmetællere valgtes Mikkel Fåremark og Harding Michelsen.

Udvalgets beretning

Jørgen Hansen indledte udvalgets beretning med at konstatere at det havde været et forrygende år. Forholdet til Jagtforeningen er blevet rigtig godt, og vi har nu lov til både at benytte deres toilet og til at låne deres lokale ved særlige lejligheder. På træningsområdet har muldvarpene måttet bukke under for jagten på dem, men de er begyndt at invadere området igen efter sommeren.

Vi startede året med en Nytårstur i Store Dyrehave. I Elværket var der fire gange indendørs ringtræning, ledet af Helle Fischer. Vi har afholdt to foredrag. Det ene var et foredrag af Marianne Højer om hundeadfærd og lederskab, meget interessant og mange fik meget ud af det. Det andet foredrag var også spændende og handlede om hundens anatomi, ved Halsnæs Dyreklinik. Træningssæsonen startede for gravoplæring allerede den 6. marts. Alle lydighedstræninger kom i gang den 10. april. Hvalpene med Charlotte Alkjær Storgaard, begyndere med Anne Illum Andersen og øvede med Ida Thyssen. Bortset fra soft agility (Inge Lindgren Petersen) var holdene ikke fyldt op. Også antal af hunde ved ringtræningen (Lone Driberg og Claudia) var meget vekslende.

Udover almindelig træning har vi haft et rally-intro-kursus og et tricks-kursus, afholdt af Charlotte Alkjær Storgaard. Hundesvømning blev arrangeret tre gange af Charlotte. Dette var i Frederikssund Hundecenter, et fantastisk sted og til en rimelig pris. Mange hunde har benyttet sig af tilbuddet.

Der var også et antal gravbasseture. Én var arrangeret af Jane Ellehave og Harding Michelsen i Tokkekøb Hegn, hvor over 20 glade medlemmer var med på en solrig tur. Endvidere var der godt besøgte ture på Svanholm Gods og i Tisvilde Hegn. I april var der tre gange sporinstruktion, men desværre ikke så mange deltagere. Den 4. maj havde vi sporprøve.

Jack Russel Terrierklubben lånte i april vores område og grav, og Jagtforeningens klubhus til afholdelse af kombineret udstilling og gravprøve. Vores ræve blev lejet ud, og vi tjente en del på det og på cateringen, hvor Mette Frederiksen stod i spidsen for. Også hendes datter Lene, Michael Frederiksen og Jette Adelstrup gjorde et stort stykke arbejde den dag. Forårssæsonen sluttede vi af med dårligt vejr, men med et orgie af god mad. Inden opstart af efterårstræningen havde vi den 8. august en arbejdsdag, der blev ryddet op, slået græs m.m. Derudover har containeren fået et nyt tag, takket være Peter Mondrup Olsen og hans enorme samling af værktøj. Henrik Voldborg bliver takket, da der, som Jørgen Hansen havde lovet, var godt vejr alle træningstorsdage.

Lydighedsholdene var bedre fyldt op denne gang, og som noget nyt kom der et Rally hold til. Lone Driberg fortsatte med ringtræning, med hjælp af Claudia. Sporinstruktion var igen ikke en stor succes, kun ganske få havde meldt sig til. Sporprøven blev afholdt den 4. oktober med 12 tilmeldte hunde. Kun én hund fik en præmiering, en 2.pr., og det var vel det dårligste prøveresultat i Nordsjællands udvalgets minde. Beate Grønning startede som sporlægger og lagde et godt spor.

Efter flere års pause havde vi den 13. september gravprøve. Jette Adelstrup var prøveleder for første gang og klarede det til UG. Prøven forløb godt, og der var mange præmieringer. Forinden prøven var Carsten Henriksen forbi to gange med sine ræve for at træne rævene og hundene til prøven. Stort tak for det. Gravoplærere Michael Frederiksen og Jette Adelstrup blev takket for at stå klar ved graven den ene efter den anden torsdag. De har endda sørget for, at vi nu næsten har et overskud på rævene. Endvidere skal rævene også passes og plejes, et stort stykke tidskrævende arbejde, som ikke kun Michael og Jette, men også Anne Illum Andersen og Kim Rydahl står for. En stor tak til jer.

Årets afslutning vil gå over i historien: 63 glade mennesker og 34 hunde var mødt op og lavede i små hold mange sjove opgaver. Herefter stod den på grillede pølser med kartoffelsalat og præmieoverrækkelse. Det var en fantastisk aften. Jørgen afslutter beretningen med at takke alle som har hjulpet til i årets løb, og takker udvalget for et godt samarbejde.

Kommentar til beretningen af Bent Hindhede: Syntes, at ventetiden ved sporprøven var meget lang. Er der ikke mulighed for en senere mødetid, måske igennem en lodtrækning på forhånd, så ventetiden forkortes? Svar af Mikael Kjærulff: Ifølge reglerne skal lodtrækningen foregå på selve dagen, og derfor kan man ikke undgå ventetid. Den eneste måde at komme førere i møde mht. ventetid bliver allerede brugt: førere bliver delt op i hold med forskellig mødetid, alt efter den prøveplan, der er lavet. Men ventetiden vil alligevel i de fleste tilfælde være minimum en time, da man skal møde en time før, man skal gå det planlagte spor. Kommentar Ole Berknov: Man kan lave andre regler.

Udvalgets regnskab

Jette Adelstrup fremlagde et revideret regnskab, som blev godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Lise Ipsen, Kim Rydahl og Jørgen Hansen blev genvalgt. Mikkel Fåremark, Dragstrup, indtræder som nyvalgt i udvalget.

Valg af udvalgssuppleanter

Peter Mondrup Olsen, Søsum, blev valgt som suppleant.

Valg af revisor

Bent Hindhede blev valgt til revisor

Valg af revisorsuppleant

Mette Frederiksen blev valgt til revisorsuppleant.

Indkomne forslag

Ingen forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund i Nordsjælland tildeles den hund, der træner på området, hvor ejeren ikke er medlem af udvalget og har optjent flest point som Årets Gravhund. Der var tæt løb mellem flere hunde, men…

Årets hund blev: Lavse’s Falk Hårfager Ejet af: Inge Lindgren Petersen. Stort tillykke!

Nordsjællandsudvalgets Opmuntringspokal gives til et medlem, der har gjort noget ekstraordinært godt for Nordsjællandsuvalget.

Årets Opmuntringspokal: Charlotte Alkjær Storgaard. Stort tillykke og tak!

Evt.

Birger takkede udvalget for den gode modtagelse af ham og hans hund Quinto, og ligeledes for udvalgets arbejde. Lise Ipsen efterlyste forslag fra medlemmerne for gravbasseture. Michael Frederiksen orienterede om rævesituationen. Foreløbig kan vi fortsætte til udgangen af 2016. Der bliver arbejdet hårdt på sagen i samarbejde med bl.a. DKK, Jægerforbundet og de andre klubber med gravsøgende hunde. Politikerne er bestemt ikke med os. Jette Adelstrup: Håber, at vi kan fortsætte, lysten til at komme på grav med sin hund er steget. I år havde vi 175 hunde. Henrik Pedersen: Fortæller som repræsentant for bestyrelsen, at samarbejdet i selve bestyrelsen er blevet væsentligt bedre, at der for første gang er blevet afholdt et DM i Vildtspor, at der bliver arbejdet på den fremtidige udvikling af sporprøver og brugsprøveregler og at følge med på hjemmesiden om de specialer, der er skrevet om rygprogrammet og sammenhængen mellem mindskning af forkalkninger og mindskning af discus prolaps.

Referat af medlemsmøde d. 24. oktober 2013

25 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Referent var Kim Rydahl.

Valg af dirigent

Mikael Kjærulff indledte mødet og foreslog Ole Berknov som dirigent. Der var ingen modkandidat og Ole Berknov blev valgt med akklamation. Ole konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, da ingen havde indvendinger imod mødets afholdelse.

Valg af stemmetællere

Til stemmetællere valgtes Inge Petersen og Jette Bjerregaard.

Udvalgets beretning

Mikael Kjærulff indledte udvalgets beretning med at omtale spor, hvor der havde været 2 sporprøver og 2 sporinstruktioner. Træningen i foråret måtte udsættes lidt på grund af sne og i efteråret blev 4 nye instrueret i sporets kunst. Forårsprøven indeholdt 14 hunde og 2 dommere og til efterårets prøver var der tilmeldt 7 hunde. Ved denne prøve sagde vi farvel til dommer Rikke Rasmussen i denne omgang. Prøverne indeholdt heldigvis de sædvanlige gode resultater og der blev uddelt mange 1. præmier, så ærespræmierne i alle klasser kunne uddeles.

Jette Adelstrup berettede om grav, hvor der i 2013 var 126 hunde til oplæring heraf 27 ikke betalende. Det havde i løbet af året givet et overskud på ca. 309,- kr., mod tidligere underskud. Udvalget har tilladelse til rævehold med 4 ræve og der er nu dannet et team til pasning af rævene og rengøring af deres opholdssted. Jette var nu udlært som Gravoplæringleder, hvilket der blev klappet meget af. Vi har i året haft 35 terrier på graven jfr. aftaler indgået med DKK og Dansk Jægerforbund. Ved en hurtig udregning giver det ca. 2/3 gravhunde og 1/3 terrier. Jette opfordrede til, at vi tog mere kontakt til terrie-folket og bød dem på kaffe og snak på træningsområdet.

Eva Sørensen bemærkede, at der i tilladelsen til gravoplæring står, at der må oplæres gravhunde på området. Kim Rydahl oplyste, at denne passus vil blive forsøgt ændret til oplæring af gravsøgende hunde, ved det forestående møde med Frederikssund kommune.

Michael Frederiksen oplyste, at der nu var lavet en ny grav mellem Frederikssund og Skenkelsø til rigtig jagt. Denne rævegrav vil i kun blive tilbudt til gravhundefolk der træner hos Nordsjællandsudvalget. Nordsjællandsudvalget er igen på listen over udvalg der holder gravprøver, og vi har således prøve igen i efteråret 2014.

Gitte Eriksen berettede om lydighed og agility, hvor der til hvalpemotivation var godt 20 hunde pr. gang og arrangementet blev rost fra salen. I foråret var der oprettet 6 hold, heraf 2 hold med 15 og 2 hold med 18 og 2 hold med 12 hunde. Til agility havde der i alt været 18 hunde og i den indhegnede "gård" havde der til Hundeleg været 20-25 hunde pr. gang 8 gange. Med indførelsen af de små hold til lydighed har der ikke været behov for en samlet teori. Teorien holdes inden dagens træning.

Der bredte sig en snak om emnet og man var imponeret over, at 7-8 hanhunde ad gangen kunne gå sammen, uden at de sloges. Man skal dog hele tiden være opmærksom på situationen og være klar til at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.

Fra salen lød en stor tak til Lisbeth & Kim Rydahl samt hjælperne Anne-Lise Larsen, Inge Petersen og Mikael Kjærulff, for den indhegnede "gård", hvor Anne-Lise Larsen, Kennel ABC har sponsoreret de mange store pæle.

Nogle hunde synes ikke det er sjovt at deltage i Hundeleg, da de ønsker en anden måde at socialisere sig på. Der er vigtigt, at der ikke er nogen hunde der presses ind i Hundeleg situationen. Mirjam Hoogeveen fortalte om vores hundeskovture og opfordrede samtidig til at møde op søndag den 27. oktober. Forårsturen i maj var ikke lige et tilløbsstykke, idet 3 havde fundet frem til turen i St. Dyrehave ud over udvalgets hunde. Harding Michelsen og Lisbet Michelsen viste beredvilligt rundt i skoven, som de normalt benytter i hverdagen. Til juleskovturen sidste år var der lidt flere fremmødte og der blev hygget med æbleskiver og en god snak.

Årets juleskovtur i 2013 er blevet flyttet til januar 2014. Fra salen blev der spurgt, om det var ok at tage en 4 måneders hund med på arrangementet. Det mente de fleste især når man holder øje med at turen ikke bliver for lang og hunden ikke overbelastes. Så skal man tage hunden op, så den kan hvile benene lidt.

Lise Ipsen tog sig af spørgsmålet om ringtræning og oplyste, at vi tidligere også har haft træningssted i Valhal. I fremtiden holder vi os til El-Værket. Ved indendørs ringtræning havde vi fin tilgang af hunde, også fordi der umiddelbart inden nogle af træningerne blev lavet en lille reminder på Facebook, så der måtte laves 2 "ringe". Medlemmer fra København søgte også til træningen. Kim Rydahl oplyste, at udvalget overvejer at afholde ringtræning om aftenen, på almindelige hverdage i vinterperioden.

Før udstillingen i Ballerup var der massiv forespørgsel på træning og der blev lavet instruktion i gå-stå og på bord situationer. Lise berettede om udstillingen i foråret. Det "trækker tænder ud" at lave en udstilling. At der nu også er tilmelding på Hundeweb er et gode, men alligevel var der 20 hunde der tilmeldte på "gammeldags manér" ud af i alt 118 hunde. Der var mange der var tilfredse med vores nye hal i Slangerup og deres mad. Der udspandt sig en snak om lange og korte kritikker samt åben kritik. Som Ole Berknov sagde, "det er frygteligt at se hunde der ikke vises rigtig frem" på udstillingerne. Det er kun et spørgsmål om at starte tidligt med at tilvende hunden til eks. bordet.

Udvalgets regnskab

Mikael Kjærulff fremlagde et foreløbigt og ikke revideret regnskab. Der var nogle små punkter, der skulle rettes til, men han var blandt andet blevet forstyrret af andre ting, så tiden var blevet knap. Inden pausen blev følgende tekst godkendt "Under forudsætning af, at revisor ikke finder fejl, godkendes regnskabet".

Valg af udvalgsmedlemmer

Mirjam Hoogeveen blev genvalgt.

Mikael Kjærulff træder ud af udvalget. Mikael har dog lovet, at fortsætte med sportræning, sporinstruktion og holde gang i Hjemmesiden og Nyhedsbrevet.

Gitte Eriksen træder ud af udvalget. Gitte har lovet at fortsætte som lydighedstræner i udvalget.

Jørgen "Elghansson" Hansen genindtræder i udvalget.

Beate Christensen Grønning, Frederiksværk, indtræder som nyvalgt i udvalget.

Valg af udvalgssuppleanter

Der valgtes ingen suppleanter.

Valg af revisor

Gitte Eriksen blev valgt til revisor.

Valg af revisorsuppleant

Mette Frederiksen blev valgt til revisorsuppleant.

Indkomne forslag

Ingen.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund i Nordsjælland tildeles den hund der træner på området, hvor ejeren ikke er medlem af udvalget og har optjent flest point som Årets Gravhund. Der var tæt løb mellem flere hunde, men årets hund blev: Lavse’s Dirck Hårfager, DK10917/2009, ejet af: Jette Bjerregaard. Stort tillykke!

Nordsjællandsudvalgets Opmundringspokal gives til et medlem der har gjort noget ekstraordinært godt for Nordsjællandsuvalget. Årets opmundringspokal gik til Michael Frederiksen. Stort tillykke og tak!

Udvalget takkede derefter vores trofaste hjælpere for deres store indsats gennem året. Specielt i år blev Gulle takket for sine 15 år som bestyrer af Hundeskålen, Lisbeth for årets assistance, Helle Fischer for ringtræning, Jørgen, Johnny og Anne for spor, Michael, Mette og Claus for grav, Freddy som områdechef og greenkeeper og dirigent Ole der alle fik en flaske rødvin.

Gitte Eriksen og Mikael Kjærulff fik 2 flotte glas med graveringer fra udvalget som tak for tro "tjeneste" i udvalget.

Evt.

Under eventuelt blev der snakket en hel del om den nye bestyrelsessammensætning, klubbens nuværende situation, medlemsbladet "Gravhunden" og meget, meget mere, hvorefter vi overgik til bankospil!

Referat af medlemsmøde d. 25. oktober 2012

Det årlige Medlemsmødet i Nordsjællandsudvalget blev holdt i Elværket, Frederikssund. 23 forventningsfulde stemmeberettigede medlemmer mødte op. Mikael Kjærulff, der bød velkommen og forestod valg af dirigent.

Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ole Berknov. Dirigenten kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt.

Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev valgt Gulle Kochendorff og Elisabeth Rydahl.

Udvalgets beretning

Årsberetningen blev indledt af Mikael Kjærulff der oplyste, at udvalget nu er 45 år for nu at følge beretningen fra sidste år. Året har som sådan været et "normalt" år med standard sporprøver. Vi har ikke haft egne ræve i år, men derom senere.

Lise orienterede om vores juleskovtur (2011), hvor det stormede helt enormt, hvilket var en udfordring i Hammershøj. Presenninger hjalp dog lidt på humøret da æbleskiverne skulle ned. Opfordrede alle til at komme i år, hvor vi mødes i Ganløse Eged.

Kim fortalte, at ringtræningen ikke var gået som man havde håbet på. En håndfuld hunde var det blevet til i forårs- og efterårssæsonen. Helle Fischer var trådt til som træner, og vi håber der findes en løsning så der kommer flere hunde.

Gitte fortalte om hvalpeleg m.v., der startede med svømning i starten af 2012 med 8 tilmeldinger. Hvalpeleg hos Anne-Lise Larsen havde været en kæmpe succes med 48 hunde og et gennemsnit på 15 hundeførere hver gang. Der var tale om leg, kaffe, hjemmebag, trimning, renlighed og meget meget mere. Succes’en fortsætter i 2013. I Slangerup har der været henholdsvis 12 & 10 tilmeldinger hos hvalpene. 10 & 8 begyndere og 6 øvede. Det var nødvendigt at flytte lidt rundt på holdene og en skovtur i Ganløse blev der også tid til. Agility var der henholdsvis 9 & 8 tilmeldinger til.

Jette fortalte om graven, hvor Michael Frederiksen fra Københavnsudvalget troligt er kommet med ræve. Klaus og Jette har været i oplæringsteamet, hvor der har været mellem 3-4 hunde pr. gang i gennemsnit. Hvis der ønskes Vinteroplæring så opfordre udvalget medlemmerne til at kontakte Poul i Københavnsudvalget der laver en liste for lørdags-oplæring afhængig af tilmeldinger. Poul og Københavnsudvalget har været så flinke at overtage udvalgets prøver, og vi håber på, at komme tilbage i 2014 med vores egne prøver som førhen.

Mikael oplyste, at vi har haft 2 sporprøver, hvor præmieringerne på 3 timers sporene er gået godt, men hvor det har haltet lidt bagefter med 20 og 40 timers sporene. Juni-prøven var en stor hyldest til spordommer Else Sørensen, der havde valgt at afholde sin sidste prøve som dommer hos os, i øvrigt dér, hvor hun startede sin karriere. Det blev en rigtig hyggelig prøve. Ved efterårsprøven havde vi lejlighed til at hilse på vores nye spordommer, Mirjam der fik sin ilddåb som dommer. Vores hus ved prøven er efterhånden rådnet op, hvorfor der er købt et nyt telt. Ved sporinstruktionen var der ikke de helt store tilmeldinger, og der var god plads på alle hold. Husk træning, også i vinterhalvåret.

Mirjam fortalte om vores Gravbasseture, hvor den første gik til Gribskov. Det var dejligt hyggeligt med 5 kvinder og masser af kager! 8-9 kvinder og Klaus mødte op til den anden tur, der ligeledes var en dejlig aften ved kanalen og søen. Mirjam hører gerne om forslag til steder og eventuel andre tidspunkter for disse gåture. Mikael oplyste om nærmeste arrangementer, hvor vi har foredrag om hundesprog den 20 november, juleskovtur den 2. dec og hvalpetræning i det nye år.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Udvalgets regnskab

Det reviderede regnskab var fremlagt og Mikael kommenterede punkterne. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Valg af udvalgsmedlemmer

Udvalget opstillede Jette, der har været suppleant i et år. Jette blev valgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Ingen stillede op.

Af afgående udvalgsmedlemmer og suppleanter var der hyldest til Trine, der har været med siden 2010, men nu stopper på grund af arbejdspres.

Freddy tager ligeledes afsked men har lovet, at fortsætte som green-keeper.

Henrik startede i 2008 og har haft ansvaret som sekretær og senest Mentalbeskrivelse. På dette tidspunkt udspandt der sig en længere drøftelse om mentalbeskrivelse, hvor specielt een øvelse med kæde havde mange indlæg.

Sidst men ikke mindst, sagde Jørgen "Elghansson" Hansen tak for denne gang efter at havde været med siden 1995, hvor han startede som suppleant. Jørgen har altid været med i de store projekter og har stået for ræve, grav og nu senest spor. Ikke mindst har han haft Gulle med, som styrer Hundeskålen. Jørgen har lovet, at han fortsat vil være på træningsområdet sammen med Gulle samt i skoven ved prøverne.

Mikael takkede herefter alle hjælpere og Gulle, Lisbeth, Eva, Anne-Lise, Randi, Michael, Klaus, Anne og Johnny fik hver en flaske.

Valg af revisor

Udvalget foreslog genvalg af Eva Sørensen. Eva Sørensen blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Ingen kandidater.

Indkomne forslag

Ingen forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund i Nordsjælland blev LDV, Hørkær’s Zirina, DK18986/2010. Stort tillykke!

Årets opmundrings pokal gik til Anne-Lise Larsen for sit store arbejde for Nordsjællandsudvalget.

Evt.

Eva oplyste, at hun og Anne-Lise Larsen har tænkt nye tanker i forbindelse med fremtidens træninger i Slangerup. Træningen kunne måske ændres så ikke alle aktiviteter er på området samme dag, så ikke 30 biler med hunde og mennesker kommer til området samtidig, og "er oppe at køre" med at hilse, snuse og så videre, så hundene ikke er helt klar når der skal trænes. Vi må tænke i kvalitet og ikke kvantitet. En større indhegning blev foreslået og anbefalet i forhold til træningen og en optimering af det sociale, blev træningsområdet hos Erik og Henny nævnt. Lise ønskede en større indhegning, og Gitte fortalte om lange liner der bliver brugt i træningen for at forhindre, at hundene ikke lærer at komme tilbage når de løber sig en tur. Forslag om mixet hold med forskellige niveauer fik en debat i gang om lydighed, men det var godt med nytænkning.

Ole Berknov forhørte sig lidt om situationen med avls-restriktioner der virkede lidt formålsløst ved køb af en udenlandsk hund på f.eks., 4 år og 3 mdr. Jfr. den nuværende regel, kunne en sådan hund kun bruges i avlen én gang. Eva svarede i generelle vendinger, men der ville blive en evaluering i Sundhedsudvalget. Kim orienterede lidt om rævesituationen.

Ole Berknov kunne herefter takke for god ro og orden, og afsluttede medlemsmødet kl. 20:35, hvorefter vi gik over til BANKOSPILLET med de mange flotte gevinster.

Referat af medlemsmøde d. 27. oktober 2011

Medlemsmødet blev holdt i Elværket, Frederikssund. I alt 23 stemmeberettigede mødte op. Mødet blev indledt af Mikael Kjærulff, der bød velkommen og forestod valg af dirigent.

Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ole Berknov uden modkandidat.

Valg af stemmetællere

Dirigenten udpegede to stemmetællere, Gulle Kochendorff og Inge Pedersen og med henvisning til omtale i Gravhunden konstateres, at mødet er lovligt.

Udvalgets beretning

Mikael Kjærulff oplyste, at udvalget nu er 44 år og stærkt på vej mod de 50 år.

I årets løb har udvalget fået nyt logo med tegning af en gravhund, der afspejler alle 3 hårlagsvarianter og størrelser. Logoet er tegnet af Mirjam Hoogeveens mand. Mirjam fik 2 rødvinsglas med det gamle logo indgraveret med hjem som tak for hjælpen.

Gennem årtier har vi talt om, at bygge et halvtag ved containeren på træningspladsen i Slangerup. Nu er halvtaget endeligt bygget i sommerens løb. Det har virket efter hensigten, der er flere som samles til en kop kaffe efter træningen.

Lise Ipsen orienterede om juleskovturen 2010. Der var kommet så meget sne, at vi knap kunne komme ind i skoven. Det var vanskeligt at finde en p-plads, man kunne komme ind på med bilen. Der var også kun mødt 12 personer op. Gløgg var medbragt i termokander. Alt i alt en god skovtur. I 2011 bliver juleskovturen den 27. november.

Mikael fortalte, at der igen i begyndelsen af 2011 var ringtræning med Kim Rydahl som træner, og det har han også lovet at være i 2012, hvor vi igen forsøger at få Valhal. Vi starter i sidste halvdel af januar.

Annelise Larsen og Gitte Olsen holdt hvalpeleg i haven i vinter. Der var ikke mange deltagere, men vi prøver igen i 2012.

Sporinstruktion var i Ganløse Eged såvel forår som efterår. Der har i år været noget færre deltager end tidligere. Dette afspejler formentligt, at der registreres færre hunde i disse år, muligvis p.g.a. den økonomiske krise. Ved forårets sporprøve var der Prøvens Bedste i alle 3 klasser. Desuden blev PB i 40 timers klasse Dansk og Nordisk Brugschampion Spor. Derudover var der en 2. og en 3. præmie ved denne prøve. Ved efterårets sporprøve var der desværre ingen 1. præmier på 600 m. Til gengæld var der 75 point til Prøvens Bedste i både 3 timers og 40 timers klasse, og blev sidstnævnte hund Dansk Brugschampion Spor på dagen. Derudover var der en 1. præmie på 40 timer, en 2. præmie på 20 timer og på 3 timer var der en 2. præmie og fire 3. præmier.

Jørgen Hansen orienterede om arbejdet med rævene og gravoplæring. Rævene er nu chippet. Desværre døde den ene ræv i årets løb, så der nu er 3 tilbage. Der har været marginalt flere til gravoplæring i år i forhold til 2010. Vi holdt gravprøve i oktober med 15 deltagere, heraf 8 præmieringer med 60 point som det bedste. Der sendes en stor tak til Fynsudvalget for lån af ræve til prøven og ligeså en stor tak til dommeren, Erik Andersen.

Gitte Olsen orienterede om lydigheds træning. Der har i efteråret været tilmeldt 31 i alt til lydighed og agility. Der har især i foråret været færre hunde til hvalpetræning, end vi har været vant til. Det har givet meget mere ro på pladsen, at vi ikke længe holder frikvarter midt i træningen, men først når træning er overstået. Det præciseres, at bilerne ikke må køre fra pladsen, før frikvarteret er overstået. Skal man absolut tidligere af sted, må man holde på p-pladsen oppe ved vejen.

Lise Ipsen orienterede om forårets udstilling. Der har efterfølgende været en del kritik heraf. Det meste af kritikken faldt tilbage på DGK’s udstillingsudvalg med hensyn til tilrettelægning og afvikling af udstillingen som årets Nordisk Vinder udstilling. Såvel udstillingsudvalget som Nordsjællandsudvalget har noteret sig de fremsatte kritikpunkter.

Henrik Pedersen orienterede om mentalbeskrivelsen. I år var der kun 4 gravhunde med. Til gengæld var resten af de 10 pladser besat af hunde af andre racer. Vi sender en stor tak til Hanne og Svend-Erik Tofte for lån af haven til dette arrangement. Igen i 2012 vil vi formentligt gennemføre en mentalbeskrivelse. Så håber vi, at der fremover kommer gravhunde på pænt over halvdelen af pladserne.

Mirjam Hoogeveen orienterede om de to nattergaleture i forsommeren. Første gang var der 13 hunde med familie. Turen var ved Buresø og sluttede med kaffe og hjemmebag. Anden gang gik vi ved Krogenlund, og denne gang var vi heldige, at høre nattergalene. Også her sluttede vi med stor kaffe- og kagebuffet.

Mikael fortalte, at Nordsjællandsudvalget nu har opgivet at arrangere drevprøver. Der foregår så mange aktiviteter i skovene nu, at vi ikke længere kan bruge Grib Skov til drevprøver. Der er også for meget trafik af biler og toge gennem skoven. Vi har forsøgt at komme ind på Jægerspris Skydeterræn, men det er endnu ikke lykkedes.

Beretningen blev med akklamation godkendt uden yderligere bemærkninger.

Udvalgets regnskab

Mikael fremlagde regnskabet og omtalte investering i nye veste, nye vandrepræmier samt den nye terrasse med overdækning. Regnskabet viser underskud på ca. kr. 11.000,- og med likvide beholdninger på ca. kr. 50.000,- står udvalget ganske stærkt. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Valg af udvalgsmedlemmer

På valg var Gitte Olsen, Lise Ipsen samt Henrik Pedersen. Henrik ønskede ikke genvalg. Udvalget foreslog Kim Rydahl samt genvalg af Gitte og Lise. Der fremkom ikke yderligere forslag og alle 3 blev valgt med akklamation.

Valg af udvalgssuppleanter

Udvalget foreslog Trine Bistrup, Henrik Pedersen og Svend-Erik Tofte. Fra salen blev foreslået Jette Adelstrup. Alle 4 blev valgt med akklamation og rækkefølgen blev: Trine, Jette, Henrik og Svend-Erik.

Valg af revisor

Udvalget foreslog genvalg af Eva Sørensen, der ligeledes blev valgt med akklamation.

Valg af revisorsuppleant

Ingen valgt.

Indkomne forslag

Der var intet til behandling.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Opmuntringspokalen gives i år til Claus Frank, der altid kommer, når udvalget kalder til arbejde.

Årets Gravhund blev Kampers Murphy (Murphy) med Jytte Jensen, der både er præmieret på sporprøver og udstillinger og har deltaget i træning såvel i foråret som efteråret.

Evt.

Eva Sørensen orienterede om arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at være mere udadvendte og vil fremover orientere mere til medlemmerne. Kennelklubben holder i øjeblikket en møderække for avlere landet over. Der er stort fald i antal stambogførte hunde. Der er dog stadig lige mange registreringer af hunde hos Dansk hunderegister. Det betyder at flere hundeejere ikke er opmærksomme på, at de ikke kan deltage i udstillinger og prøver m.v. eller måske mange bevidst fravælger hunde med stamtavle.

Referat af medlemsmøde d. 28. oktober 2010

Valg af dirigent

Udvalget havde – traditionen tro – bedt Ole Berknov være dirigent på det årlige medlemsmøde. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt og rettidigt indkaldt.

Valg af stemmetællere

Freddy og Kai blev valgt som stemmetællere. Til stede på årets medlemsmøde var 27 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Udvalgets beretning

Vores år startede med en aflyst drevprøve – det er efterhånden mere regelen end undtagelsen med aflysninger. Som oftest skyldes det, at der også er mange andre arrangementer i Gribskov, der vil være forstyrrende for en drevprøve. Der arbejdes nu på at finde nye skovområder til prøven.

Juleturen var som altid en stor succes med stor tilslutning. Alle 250 æbleskiver blev spist med røde kinder og velbehag, efter en god gåtur i skoven.

Indendørs ringtræning er også meget velbesøgt. Vi har flyttet vintertræningen fra Elværket til Valhalla, hvor vi tidligere har trænet. Forår og efterår har der ikke været så stor søgning til udendørs ringtræning. Det skyldes formentlig, at mange prioriterer at gå til enten lydigheds- eller agilitytræning, som foregår på samme tidspunkt.

Sportræningen har især haft mange tilmeldte i foråret, hvorimod efteråret har været lidt mere stille. Det har til gengæld givet nogle andre muligheder, så man bl.a. fik mulighed for at demonstrere et prøvespor. Resultaterne på årets sporprøver i Uggeløse Skov har ikke været så imponerende. Skulle nogen have mod på at blive sporlæggere på prøverne, vil vi gerne opfordre til at de melder sig under fanerne.

Lydighedstræningen er næsten for velbesøgt – der er faktisk så mange tilmeldte på holdene, at det kniber med at give alle en kvalitativ træningsoplevelse. Dette vil blive evalueret og søgt løst inden forårsstart 2011. Birgith Strange har brug for at holde pause fra lydighedstræningen, men i stedet er Henrik og Gitte fra udvalget under optræning som instruktører. Udstyrsmæssigt er der sket mange forbedringer og gode tiltag, og der er blevet investeret i nye redskaber, bl.a. til agilitybanen. Efterårstræningen bliver muligvis skåret ned fra 12 til 10 gange. Det skyldes at det bliver tidligt mørkt. I stedet vil der muligvis blive arrangeret andre indendørs aktiviteter – måske et lydighedsrally.

Alle rævehold skal godkendes, og vores rævehold er blevet godkendt med udmærkelse og stor ros. Der er også kommet en ny lovgivning omkring mærkning, og alle ræve skal fremover chip´es. Vores gravprøve i foråret var en stor succes med 16 tilmeldte hunde. Der er dog ikke så mange der kommer i træningsgraven til den ugentlige træning.

I lige årstal holder udvalget altid Pinseskue. Der var ikke nær så mange hunde der deltog som forventet, derfor skal vi måske overveje om skuet skal rykkes til et andet tidspunkt. De der var fremmødt, havde en dejlig dag, og alle gik hjem med en stor eller lille præmie. I 2011 står udvalget for afholdelse af Nordisk Vinder Udstilling i Slangerup Hallen lørdag d. 7. maj. Alle der har lyst til at hjælpe på dagen, vil blive modtaget med stor tak – det ER et stort arbejde at arrangere en udstilling.

Mentalbeskrivelse er i princippet et DKK-arrangement, og mentalbeskriverne er uddannet hos DKK og meget kompetente. De sidste to år, har vores udvalg taget initiativ til afholdelse af mentalbeskrivelse. Men det er altså muligt at deltage med andre hunderacer. Der er plads til 10 hunde på en mentalbeskrivelse. De deltagende hunde der er mellem 10-24 måneder, vil indgå i DKK´s statistik. De sidste to år har prøven været om sommeren, men næste gang vil vi bestræbe os på at holde beskrivelse i løbet af foråret i stedet, da man p.t. også arbejder på at arrangere mentalbeskrivelse i Jylland i løbet af efteråret.

Sidst men ikke mindst, tusind tak til alle vores hjælpere. Vi kunne slet ikke afholde alle vores aktiviteter uden jer!

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Vi tog os god tid til dialog og kommentarer undervejs i beretningen.

Udvalgets regnskab

Som noget nyt er det endelig lykkedes os at komme ud af året med et negativt tal på bundlinjen. Det er faktisk meget glædeligt, da underskuddet skyldes nye investeringer og tiltag. De dyre poster har primært været etableringen af en agilitybane, en ny havetraktor og en ny kummefryser.

Gravoplæring er en af de aktiviteter der også typisk giver underskud, da det er dyrt at have rævehold, og lovgivningen omkring rævenes forhold er ret skrap. Men gravhunde skal jo trods alt have mulighed for gravoplæring, trods underskud.

Det kommende år ved vi at udstillingen vil blive den dyreste post i regnskabet, som uden tvivl vil give et underskud.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. Det er underskrevet af revisor og sendt til DGKs bestyrelse.

Valg af udvalgsmedlemmer

På valg er Mikael og Johnny. Man bliver valgt for en tre-årig periode. Mikael ønsker genvalg, Johnny ønsker ikke genvalg. Ligeledes vælger Camilla at træde ud af udvalget. Da Gitte sidste år blev valgt ind som suppleant, overtager hun pladsen i udvalget.

Mirjam stillede op til udvalget, og blev valgt ind enstemmigt.

Freddy stillede op til udvalget, og blev valgt ind enstemmigt.

Valg af udvalgssuppleanter

René og Susanne vælger at trække sig som udvalgssuppleanter. Svend-Erik Tofte er p.t. foreløbigt passivt medlem, grundet længere tids sygdom.

Udvalget peger på Trine Bistrup som suppleant. Dette blev vedtaget.

Valg af revisor

Eva Sørensen blev genvalgt som revisor.

Valg af revisorsuppleant

Hanne Wilberg blev genvalgt som revisorsuppleant.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Uddeling af udvalgets pokaler og tak til alle vores hjælpere

Pokalen for "Bedste hund" gik til Grit Brints hund Tranevangs hm, Wachitatax (Chita).

Udvalgets opmuntringspokal blev givet til Mirjam, som i indeværende år har sagt hjulpet med sporinstruktion, har hygget om os andre med dejligt hjemmebag, og har sagt ja til opgaven som sporlægger på vores prøver. Mirjam har nu også tilbudt at træde ind som aktivt medlem i udvalget. Det er vi rigtig glade for.

Alle de mange hjælpende hænder der jævnligt hjælper os i udvalget, blev anerkendt med en flaske rødvin. Tusind tak til Ole B, Gulle, Birthe, Claus, Helmer, Anne, Rasmus, Birgit S, Anne-Lise, Eva, Ole, Mirjam, Inge, Jane, Kim og Ulla.

Evt.

Ole Berknov efterspurgte lidt nyt fra DGK´s bestyrelse, repræsenteret ved Eva Sørensen. Eva henviste til Gravhunden, og fortalte lidt om de kommende nye udstillingsregler, og nye regler for hvordan titlen "Årets hund" opnås.

De nye brugsprøve-regler ligger p.t. til godkendelse hos DKK, der afventes svar.

Til sidst sluttede vi af med det traditionsrige bankospil. Vi glæder os til at se mange medlemmer igen til næste år.

Referat fra medlemsmødet 29. oktober 2009

Jørgen bød velkommen til gamle og nye ansigter på udvalgets vegne.

Udvalget havde — traditionen tro — bedt Ole Berknov være dirigent på det årlige medlemsmøde.

Ulla og Inge blev valgt som stemmetællere. Til stede var 27 stemmeberettigede medlemmer ud af i alt 28 fremmødte. Samtidigt kunne vi også konstatere at bestyrelsen ikke var repræsenteret på vores medlemsmøde.

I løbet af året har vi både haft positive og negative... Vores revisor Timm Elhauge og Svend–Erik Tofte er desværre sygdomsramt.

Juleturen var en stor succes med stor tilslutning. Alle 250 æbleskiver blev spist med velbehag, efter en god gåtur i skoven.

Især den indendørs ringtræning er der stor interesse for, så stor at vi den kommende sæson flytter til Valhal, både for at få bedre plads, men også af hensyn til akustikken. Udendørs ringtræning om torsdagen er ikke helt lige så godt besøgt, da der jo foregår mange andre aktiviteter på træningsområdet samtidig, men hundene opnår fine resultater.

Vi holdt udstilling i Slangerup 26/4-2009. Lise har haft sin debut som udstillingsleder — det er et stort arbejde, og vi er nu mange erfaringer rigere. Vi var i udvalget selv meget tilfredse med udstillingen, og har også modtaget mange positive tilkendegivelser.

Lise opfordrede til, at man husker at tilmelde indenfor tilmeldingsfristen, i fremtiden kan den slags forhåbentlig lade sig gøre via internet/hjemmeside.

Afslutningen på forårssæsonen er der altid god opbakning omkring. 60 medlemmer havde mødt op til afslutningsprøver, og medbragt dejlig mad til et overdådigt fælles bord. Til gengæld kunne udvalget godt ønske sig nogle hjælpende hænder på vores arbejdsdage, hvor vi ordner træningsområdet.

Vi har et luksusproblem med lydighed fordi der er så stor efterspørgsel, at vi næsten ikke har plads til alle dem der gerne vil træne. Vi har nu både hvalpehold, begynder og øvede — og som det sidste nye skud på stammen — soft-agility. Vi har investeret i nye redskaber til agilitybanen, og det lykkedes at overtale Inge at starte et hold op med god støtte fra Henny Andersen de første par gange. Der har længe været ønske om at man kunne træne agility, og nu er det altså en realitet.

Vi har ligeledes fået lavet en hvalpegård, hvor hvalpene kan lege sammen på et indhegnet område, som et vigtigt led i deres socialisering med andre hunde. Som noget lidt nyt, er svømning også blevet inkorporeret i lydighedstræningen. Også det er der mange af vores medlemmer der benytter sig af.

Vi har i år for første gang afholdt mentalbeskrivelse. Der blev vist stor interesse, og vi planlægger en beskrivelse igen i den kommende sæson.

Dette efterår var vi glade for, at der i år var nok tilmeldte til, at vi kunne afholde gravprøve i efteråret.

På vores sporprøve i efteråret var vi så heldige at have "Prøvens bedste" i alle tre klasser. Det er ikke sket i mange år!

Uheldigvis har vi set os nødsaget til at aflyse vores drevprøve, da skovarealerne samme dag skal bruges til mountainbike og orienteringsløb.

Tusind tak til alle vores hjælpere. Vi kunne slet ikke afholde alle vores aktiviteter uden jer!

Beretningen blev godkendt.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. Det er underskrevet af revisor og sendt til DGK´s bestyrelse. Regnskabet kan hentes under downloads.

Der blev kommenteret på, at de enkelte udvalg ikke får dækket vores omkostninger til diverse prøver og udstillinger af DGK. Udvalgene skal selv dække underskud. Det vil blive taget op på det kommende sendemandsmøde.

På valg var Jørgen Hansen og Svend-Erik Tofte. Begge modtog genvalg. Svend-Erik er foreløbigt passivt medlem. René Simonsen og Gitte Olsen blev valgt som nye suppleanter i udvalget. Velkommen!

Eva Sørensen blev valgt som revisor og Hanne Wilberg som revisorsuppleant.

Der var ingen indkomne forslag.

Helle Fischer rejste på dagen forslag om at vi udvalget afholder et vinterskue, da der ikke foregår så meget i den kolde sæson. Skuet kunne f.eks. afholdes i Valhal. Arbejdet kunne mindskes, hvis man undlod at lave katalog. Måske man i stedet kunne sløjfe Pinse-skuet? Ole Berknov foreslog et "Drive-in" skue. Mange medlemmer ville være glade for et årligt skue.

Pokalen for "Bedste hund" gik til Hanne og Gerhardts Classic. Udvalgets opmuntringspokal blev givet til Inge, som en opfordring til at hun fortsætter sit gode arbejde med agility.

Alle de mange hjælpende hænder der jævnligt hjælper os i udvalget, blev anerkendt med en flaske rødvin. Tusind tak til alle!

De fremmødte igen i år givet udtryk for utilfredshed med DGK´s bestyrelse, grundet manglende interesse fra bestyrelsens side om at samarbejde og imødekomme medlemmernes ønsker.

Mange er kede af, at Gravhunden ikke længere er beskyttet af plastik — mange blade bliver ødelagt ved postomdelingen. Hvis man er ude for at få et ødelagt blad, kan man kontakte Jørgen Lauridsen og få et nyt blad som erstatning.

Til sidst sluttede vi af med det traditionsrige bankospil. Vi glæder os til at se alle igen til næste år.

Referat af medlemsmøde afholdt tirsdag. d. 4. november 2008

34 stemmeberettigede medlemmer mødte op til et hyggeligt medlemsmøde i Elværket. Ole Berknov blev med stort bifald valgt som dirigent. Som stemmetællere blev valgt Henrik og Kim.

Udvalget fremlagde årsberetningen fra de forskellige afholdte aktiviteter. Vi kunne konstatere at der er så stor efterspørgsel på både spor- og lydighedstræning, at vi har svært ved at skaffe instruktører. Derimod er der færre der kommer til gravoplæring, og vi har været nødsaget til at aflyse begge vore gravprøver, da der kom for få tilmeldinger. Ligeledes måtte drevprøven aflyses, da man ikke kunne skaffe en dommer.

Vores nye tiltag "Livsstilskursus" har desværre ikke haft stor nok tilslutning, men til gengæld har svømmehalsture været en stor succes! Vi har forsøgt at arrangere forskellige temaaftener, bl.a. med tanddyrlæge, som vi håber vore medlemmer vil benytte sig af og få udbytte af.

Vores nye hjemmeside er også godt i vej. Der mangler lige at blive lagt sidste hånd på, så der kommer lidt historie om udvalget, præsentation af udvalgsmedlemmer, m.m. Vi modtager gerne gode forslag og ideer til hjemmesidens indhold.

Regnskabet for 2007/2008 blev fremlagt og godkendt.

Lise Ipsen, Camilla Sørensen og Birgith Strange var på valg. Lise og Camilla ønskede begge genvalg, Birgith ønsker en pause fra udvalgsarbejdet. Derudover havde vi en tom plads (1 år), da Arne er trådt ud af udvalget før tid. Jan Olsen og Svend-Erik Tofte stillede op til udvalget, og blev begge enstemmigt valgt. Ligeledes blev Lise og Camilla genvalgt. Ingen af vore suppleanter ønskede genvalg. I stedet stillede Susanne Juncker og Henrik Pedersen op som suppleanter, og blev begge valgt. Velkommen til alle vore nye medlemmer i arbejdsudvalget! Som revisor valgtes Tim Elmhauge og som suppleant Eva Sørensen.

Vi i udvalget takker også alle de mange frivillige der hjælper os til træningen og arrangementer. Vi værdsætter jeres mange hjælpende hænder, som er med til at holde alle udvalgets aktiviteter i gang! Der var ingen indkomne forslag og vi kunne derefter gå over til uddelingen af Nordsjællandsudvalgets Pokaler.

"Nordsjællandsudvalgets Opmuntringpokal" blev i år uddelt til Jan Olsen, som en særlig anerkendelse og tak for hans pasning af vores ræve.

"Nordsjællandsudvalgets Brugsprøvepokal" blev uddelt til Tranevangs Lafayette Tax (Fanny) ejet af Gritt Brinth.

Til sidst sluttede vi af med det traditionsrige bankospil. Vi glæder os til at se alle igen til næste år.


Find os på Facebook

Facebook

DGK Nordsjælland vil også være med på Facebook og har defor oprettet en Facebook-gruppe. Gruppen er for alle. Man behøver ikke være medlem af DGK eller komme i klubben, men blot være interesseret i, hvad der rører sig i DGK Nordsjælland.

Gruppen er oprettet med det formål at give alle med tilknytning til DGK Nordsjælland mulighed for at følge med i og selv give informationer om aktiviteter i gravhunderegi. Ligger du inde med nogle gode billeder, har du nogle ideer eller spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage. Lad os vise hinanden, hvorfor vi elsker vores gravbasser så uendelig højt.

Gruppen administreres af medlemmer i udvalget og vi har formuleret et enkelt, men vigtigt regelsæt for denne gruppe.

 • I dette forum er alle ligeværdige medlemmer
 • Vis respekt og vær høflig, når du skriver her
 • Administratorer forbeholder sig ret til at slette indlæg af stødende karakter, nedsættende kommentarer, skældsord og lignende.

Vi findes her eller gå på Facebook og søg på “DGK Nordsjælland”.

Feedback
Kommentar til denne side?
Hvis du har en kommentar til denne side, ris eller ros eller ikke fandt hvad du forventede så lad os høre, så vi kan gøre det bedre næste gang du kommer forbi.

Din E-mail: