Velkommen hos Nordsjællandsudvalget!


Så har vi åbnet for tilmeldinger til efteråret 2024.

Efterårssæsonen 2024

NS logo

Tak til alle for en god forårssæson, hvor vi godt kunne have ønsket lidt mere stabilt vejr.

I øjeblikket holder vi sommerferie. Der arbejdes på efterårssæsonens træning. Udvalget har holdt møde med trænerne, og vi vil fremover stramme lidt op på nogle ting vedrørende teoriaftenen for nye hundeejere. Der vil komme tilbud på ny træning, Sirius Tricks Stjerne, for dem, der ønsker nye udfordringer. Vi vil i øvrigt gøre mere for at fastholde hvalpene og de hunde, der har været igennem træningsforløbet, for at vedligeholde socialiseringen og lysten til fortsat at komme på træningspladsen til gavn for både hunde og ejere.

Vores nye sæson starter torsdag den 22. august (sporinstruktion lørdag den 17. august) og slutter den 10. oktober 2024. Tirsdag den 20. august vil der blive afholdt teoriaften online. Mere herom senere, når tilmeldingerne er klar i begyndelsen af juli.

Der vil blive tilbudt træning for:

Hold øje med hjemmesiden og Facebook for start af tilmeldinger. Vi glæder os til at se jer igen i august, når sommerferien er slut.

Al træning foregår på træningsområdet i Slangerup, Hørup Skovvej 7, 3550 Slangerup.

Alle medlemmer af Gravhundeklubben er velkommen. Vi hygger os i ”Hundeskålen”, hvor der er gratis kaffe på kanden, salg af hundeartikler m.m. og mulighed for at købe en toast, øl og vand. På vores terrasse er der plads til alle.

Rigtig god sommer til alle.
Nordsjællandsudvalget

Sirius Tricks Stjerne

Vil du med på en rejse med din hund - en ny måde at træne hund - ikke lydighed, men samarbejde og tillid?

DKK har udviklet et koncept, der hedder ”Sirius Tricks Stjerne”, en træning, der bl.a. styrker samarbejdet mellem hund og fører:

Når hunden skal lære tricks, så skaber det et helt særligt bånd mellem hund og fører. Tricks kan også vise sig at være meget nyttige, når andre øvelser skal indlæres. Det øger især samarbejdet mellem hund og fører.

Når du træner tricks med din hund, vil den helt naturligt opnå en større kropsbevidsthed, den bliver mere kreativ og opfindsom, og alt dette vil være med til at styrke dens selvtillid.

Alle hunde fra 8 måneder kan deltage, og det kræver ingen forudsætninger at deltage. Vi træner på placeboard.

Det kræver til gengæld, at du gerne vil investere tid sammen med din hund (stuen derhjemme er fin) og at du øver de elementer, vi gennemgår, mellem hver træning, og at du kommer til træningen. Til gengæld vil jeg love, at du får nogle helt nye oplevelser med din hund, som vil elske denne form for træning sammen med dig.

Hvis du har lyst, og du synes din hund er blevet rigtig dygtig, kan du vælge at sende en videooptagelse til DKK, og hvis I består prøven Sirius Tricks Begynder Stjerne, får den titlen SITCB, som er en officiel titel. Hvis du vil vide mere, inden du tilmelder dig, så kontakt Helle Fischer.

Se tider mm. her.

Retningslinjer på træningspladsen

Vi er blevet mange flere, der har fået hund og ønsker at komme til træning og socialt samvær på træningspladsen i Slangerup. Det er så godt for både for os og hundene, men der skal tages hensyn til, hvordan vi omgås hinanden. Derfor beder Nordsjællandsudvalget om, at vi overholder følgende retningslinjer, når vi er til træning eller andre aktiviteter på pladsen.

Når I kommer skal hundene blive i bilerne, indtil træningen starter. De piber måske lidt i starten, men vænner sig hurtigt til det til glæde for jer, når hunden fremover skal blive i bilen alene. Vi kalder det ”Ro På”. Når træningen er slut, sættes hundene igen i bilerne.

Vi hundeejere skal selvfølgelig kunne hygge os sammen og udveksle erfaringer, og når dette sker sammen med hundene, kan der i et ubemærket øjeblik opstå problemer mellem hundene. Det skal vi undgå.

Familien er velkommen på pladsen, både børn og voksne, og til at følge træningen. Dette skal dog foregå uden for træningsbanen i behørig afstand og uden indblanding eller påkalde sig hundenes opmærksomhed. Der må kun være en hundefører med på banen til træning.

Vi er underlagt DKK’s etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde. Herunder nævnt i hovedtræk og lidt forkortet.

Inden for alle former for hundetræning og hundesport skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Menneskets ambitioner må aldrig overskride hundens evner. De etiske anbefalinger vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhed skal overholdes både i den daglige træning og håndtering af hunden.

Adfærd

 • Som udgangspunkt skal al omgang med hunden baseres med respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.
 • Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet.
 • Ved at motivere hunden, aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser for den unge hund tydeliggøres det sociale samspil og samarbejdsvilje udvikles.
 • Når man har vundet hundens tillid og respekt, er der basis for at fremstå som hundens naturlige leder.
 • Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes.

Træning

 • Al vellykket træning bygger på et harmonisk forhold mellem hunden og en venlig og respekteret lederfigur.
 • Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd og skal baseres på ”hundevenlige” metoder og teknikker.
 • Hunden skal altid håndteres på en måde, som sikrer, at dens fysiske, adfærds- og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
 • Straf og irettesættelse kan ikke benyttes under indlæring og kan derfor aldrig forme en hunds opførsel i positiv retning.
 • Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen altid tilpasses individet, forseelsen og situationen. Den må aldrig være styret af hundeførerens følelsesmæssige tilstand eller mangel på selvkontrol.
 • Det er ikke acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.
 • DKK accepterer ikke, at hunden påføres smerte eller angst under træningen. Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændigt uacceptabelt og en overtrædelse af dyreværnsloven.
 • Kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig overskride hundens evner.

Løbske tæver

Løbetiden for en tævehund er en helt normal cyklus. Den kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan dog gøre noget for at forhindre, at det går galt både hjemme og ude. Tævens løbetid varer normalt ca. 3 uger, hvor den er højløbsk på 11. – 14. dagen. Perioden kan være længere og variere, både hvad angår tiden og dens højløbske dage. Løbetiden påvirker både tæven og hanhunden mere eller mindre. Generelt siger man, at en hanhund går på jagt, når dens skarpe lugtesans vejrer løbske tæver. De slår hjernen fra og glemmer alt andet. Det vil sige, at træning er formålsløst, hvis der er løbske tæver i nærheden. Nogle tæver dufter rigtig meget, og nogle hanhunde er enormt meget påvirket.

Hvad gør vi på træningspladsen? I udvalget har vi drøftet dette med vores trænere. Her er holdningen ikke ens, for vi har alle prøvet situationen, hvad enten vi har en tæve- eller hanhund.

Det vil være ærgerligt ikke at kunne komme til træning hele 3 uger i en sæson. Derfor er vi i fællesskab kommet til den konklusion, at løbske tæver er velkommen i løbetiden med undtagelse af den midterste uge minimum fra 8. – 16. dagen. Dette gælder dog ikke for sporinstruktion hvor løbske tæver ikke kan deltage i hele løbetiden.

Dog kan trænerne i den øvrige del af perioden bede hundeejerne om at udgå af træningen, hvis det giver problemer med de andre hundes adfærd, da hundene som nævnt ikke reagerer ens. Det håber vi, at I har fuld forståelse for og respekterer.

Vil I ikke undvære træningen, så lad den højløbske hund blive hjemme og kom og følg med i træningen fra sidelinjen – det kan også være lærerigt, og I kan hygge jer med de øvrige hundeejere.


Find os på Facebook

Facebook

DGK Nordsjælland vil også være med på Facebook og har defor oprettet en Facebook-gruppe. Gruppen er for alle. Man behøver ikke være medlem af DGK eller komme i klubben, men blot være interesseret i, hvad der rører sig i DGK Nordsjælland.

Gruppen er oprettet med det formål at give alle med tilknytning til DGK Nordsjælland mulighed for at følge med i og selv give informationer om aktiviteter i gravhunderegi. Ligger du inde med nogle gode billeder, har du nogle ideer eller spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage. Lad os vise hinanden, hvorfor vi elsker vores gravbasser så uendelig højt.

Gruppen administreres af medlemmer i udvalget og vi har formuleret et enkelt, men vigtigt regelsæt for denne gruppe.

 • I dette forum er alle ligeværdige medlemmer
 • Vis respekt og vær høflig, når du skriver her
 • Administratorer forbeholder sig ret til at slette indlæg af stødende karakter, nedsættende kommentarer, skældsord og lignende.

Vi findes her eller gå på Facebook og søg på “DGK Nordsjælland”.

Feedback
Kommentar til denne side?
Hvis du har en kommentar til denne side, ris eller ros eller ikke fandt hvad du forventede så lad os høre, så vi kan gøre det bedre næste gang du kommer forbi.

Dit navn:
Din E-mail: