Du er her: Forsiden >> Udvalg >> Medlemsmøde

Årligt medlemsmøde

Nordsjællandsudvalget afholder et årligt medlemsmøde i slutningen af oktober eller starten af november. Se kalenderen for den aktuelle dato og sted. Her er muligheden for alle til at få indsigt i og indflydelse på hvad jeres lokale udvalg går og laver!

Forslag skal formuleres skriftligt og være udvalgets sekretær i hænde senest en uge før. Mød op til en rigtig hyggelig aften, hvor der vil være gratis kaffe, te og kage. Øl og vand kan købes. Vi glæder os til at se jer, så vi kan få talt om årets aktiviteter og meget andet.

Husk medlemsbevis/medlemsnummer, ellers kan du ikke stemme!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Udvalgets beretning
 4. Udvalgets regnskab
 5. Valg af udvalgsmedlemmer
 6. Valg af udvalgssuppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler
 11. Evt.

Referat af medlemsmøde torsdag d. 26. oktober 2023 kl. 19:00 i Elværket i Frederikssund

Vi startede aftenen med et vældig interessant og relevant foredrag om hundens tænder. Foredraget omhandlende hyppige lidelser, problemer- forebyggelse og helbredelse med speciel vinkling til gravhundens tænder. Foredragsholder var dyrlæge Laura Nygaard Kjær fra Ganløse Dyreklinik. Laura har særlig interesse og videreuddannelse indenfor tænder. Hun bestod i 2022 den teoretiske og praktiske eksamen, og har derved opnået Tanddyreklinikkens Level of Excellence in Veterinary Dentistry. Det var et super interessant foredrag, hvor vi alle blev meget klogere og skal nu huske at gå hjem og børste ikke kun egne, men også hundens tænder, specielt hjørnetænderne. Laura gav også tips til udformningen af tandbørster, tandpasta og VOHC mærkede tyggeting og tørfoder. 1000 TAK til Laura for et berigende foredrag.

Efter foredraget, der varede ca. 1 time, gik vi over til medlemsmødet.

25 stemmeberettigede medlemmer og 3 ikke stemmeberettigede var mødt frem.

Fra bestyrelsen deltog Inger Lise Poulsen.

Fra udvalget deltog: Lise Ipsen, Erik Hansen, John Bøgelund, Stine Elberg Larsen, Hanna Grønning, Michael Sivertsen og Anne-Sofie Løwe, der var referent.

Valg af dirigent

Udvalget foreslog Mikael Kjærulff, der blev valgt. Mikael takkede for valget og gik videre med dagsordenens punkter.

Valg af stemmetællere

Mikael anbefalede valg af 2 stemmetællere. Inge og Miriam blev valgt.

Udvalgets beretning

Mikael gav ordet til Lise, som formand for udvalget. Umiddelbart efter sidste medlemsmøde konstituerede udvalget sig som følgende:

 • Lise Ipsen, formand, kontaktperson, varetagelse af opgaverne med lydighedstræning, ringtræning, udstilling, soft agility og gravbasseture.
 • Mirjam Hoogeveen, næstformand, og kontaktperson, varetagelse af opgaverne vedrørende spor og gravbasseture. Mirjam er senere udtrådt af udvalget, og Anne-Sofie Løwe har derefter været udvalgets næstformand.
 • Erik Hansen, kasserer, facebookadministrator, ansvarlig for vandapportering og kontaktperson til Slangerup Jagtforening og Frederikssund Kommune.
 • Anne-Sofie Løwe, sekretær, har skrevet referater af udvalgsmøderne og indsendt udvalgets stof til klubbens blad, Gravhunden og været næstformand efter Mirjams udtræden.
 • John Bøgelund, har koordineret arbejdsopgaverne på træningsområdet, vores egne og dem vi deler med Jagtforeningen og deltaget i opgaver vedrørende vandapportering.
 • Stine Elberg Larsen, udstilling, ringtræning og soft agility. Stine er ny i udvalget og har fået arbejdsopgaver overdraget efterhånden.
 • Hanna Grønning, ny i udvalget.
 • Michael Sivertsen, ny i udvalget.

Efter Mirjams udtræden har vi valgt at indsætte både Hanna og Michael, for ikke at være for sårbare. Mikael Kjærulff, er med på sidelinjen som vores webmaster på hjemmesiden, prøveleder på vores sporprøver og stået for sporinstruktion. Gulle Hansen, har styret Hundeskålen med salg af hundeartikler og lavet toast til glæde for hundeejerne. Jørgen Hansen, har sørget for at vi har blod og løb i fryseren og hjulpet Gulle med Hundeskålen og været hendes chauffør.

Gulle og Jørgen er begge stoppet torsdag den 12. oktober 2023. Lise takkede Gulle og Jørgen for deres mangeårige arbejde og ønskede dem alt vel fremover. Som takkegave fik de et par brikker i egetræ med Nordsjællandslogoet brændt i. Gaven er designet og udført af Marija Müller, som har et nært venskab med Jørgen som sportræner. Helle Fischer, som har kendt Jørgen fra hans start i Nordsjællandsudvalget holdt også en takketale for Gulle og Jørgen.

Siden sidste medlemsmøde har vi holdt 4 udvalgsmøder + flere med mindre dagsordener vedrørende specielle arbejdsopgaver, 2 trænermøder, og Lise har deltaget i sendemandsmødet.

Vi startede med at have vintertræning, 3 søndag formiddage før jul og 3 efter. Rigtig fint vejr og mange deltagere før jul. Efter jul blev grusvejen til træningspladsen oversvømmet og adgang var ikke muligt. Vi trænede i bidende kulde på grus parkeringspladsen ved speedwaybanen. Det var hårdt for vores små gravbasser. Derfor har vi kun træning før jul i denne kommende vinter.

Nytårsskovturen i januar var med mange deltagere, men desværre var de kendte stifindere ikke med, så de gik lidt galt i skoven. Lise passede bålpladsen og Mirjam kunne ikke deltage.

Alle fandt dog tilbage til bålpladsen, hvor der var gløgg og æbleskiver og dejlig varme fra bålet.

Igen i år har vi haft mange tilmeldinger – langt flere end forventet. Mange nye hunde og hundeejere, og vi har endda måttet sige nej til flere.

Tak til vores trænere for deres uvurderlige arbejde. I har en stor del af æren for, at der kommer så mange. Det rygtes langt omkring, at gravhundetræning er da i Slangerup.

Vi har afholdt 2 sporprøver, men desværre har vi måttet opgive vandapporteringsprøven.

Udstilling

Til gengæld har vi holdt vi en udstilling med stor tilslutning, 133 hunde. Den blev denne gang holdt i Kignæshallen i Jægerspris, da Slangeruphallen var fuldt booket af store sportsarrangementer. Det var ikke uden problemer. Kignæshallen er ikke så stor. Der er ikke wi-fi og højtaleranlæg. Det fik vi klaret med mobilt netværk og indkøb af en bærbar højtaler og det fungerede fint. Kronprins Frederiks Bro var lukket, og der måtte skaffes anden overnatning til vores dommere. I sidste øjeblik meldte en ringassistent fra grundet sygdom.

Det blev klaret af Lise og Hanne Levin. Udstillerne måtte nøjes med lidt mindre plads, men tog det pænt. Der var 2 dommeraspiranter, så der skulle passes ekstra meget på tidsplanen. Vi og dommerne fik megen ros, trods små svipsere. Så måske skal vi igen holde udstilling i Kignæshallen.

Arrangementer har der ikke været meget af. Et foredrag af Christine Løwe er udsat til det kommende forår, da det ikke var muligt at bruge træningspladsen grundet andre arrangementer og et speedwaystævne.

Lydighedstræning

De sidste 3-4 år er antallet af tilmeldinger steget markant. Inden en ny sæsonstart tror vi, at det vil stagnere, men vi får stadig flere end forventet. Før hver sæsonstart er der teoriaften, som er obligatorisk for alle nye hundeejere. I foråret mødte der over 30. Jeg var nervøs for, om jeg havde bagt boller nok. Forårssæsonen havde 2 hold på alle niveauer. I efteråret har vi haft 2 hvalpehold, hvoraf det ene var helt små hvalpe – overraskende og så dejligt. På de øvrige niveauer 1 hold på hvert + Helle Fischer har haft et lille hold med specialtræning. Lige inden og efter start kom der stadig flere tilmeldinger, men vi kunne ikke tage mod flere. De fik tilbud om at gå til ringtræning, hvilket flere har taget imod. Her i efteråret valgte vi ikke at starte hold efter kl. 19.00, da det bliver for mørkt og koldt i slutningen. Det er nemmere om foråret, hvor lys og temperaturer går den rigtige vej.

Når vi får så mange tilmeldinger, tror vi, at det er fordi, gravhunden er blevet meget populær, og der er for få træningsmuligheder. Og – selvfølgelig er det også, fordi vi har et godt ry og gode trænere i et dejligt område.

Ringtræning

Vi kan se, at der er kommet gang i udstillingerne igen, og det får folk til at gå til ringtræng.

Tilmeldingerne har været tilfredsstillende, men vi kan se, når der er en udstillingsdato i kalenderen, og formen skal pudses af.

Soft Agility

Soft Agility har været et ønske i flere år, men vi har ikke kunnet skaffe en træner. Vi har nu været så heldige at få en agilitytræner, Camilla Jaller, til at komme nogle gange, så vi igen kunne tilbyde soft agility. Vi var meget spændt på, hvor mange tilmeldinger, vi ville få. Camilla ville gerne have hold på 6 deltagere. Det viste sig, at der hurtigt blev alt udsolgt til 2 hold. Inge Lindgren har været træner på holdene, når Camilla ikke har været der. Inge har tidligere været holdkaptajn på vores agilityhold. Jeg har kun fået meget tilfredse tilbagemeldinger fra holdene over træningen. Stor tak til Inge. Camilla kommer igen til næste år.

Forårssæsonen sluttede som sædvanlig med et gigantisk bord fyldt med retter, deltagerne var kommet med. Efterårssæsonen sluttede med grillpølser, kartoffelsalat og kaffe med kage i Jægerhytten. Dejligt at se så mange glade mennesker begge gange.

Stor TAK til medlemmerne, der bakker op om vores arbejde.

Spor

Mikael Kjærulf fortsatte med at fortælle om Sporåret, der gik.

Det var igen et år, hvor vi havde vejret med os – både ved instruktion og prøver.

Instruktionen var igen fyldt helt op for de øvede – det er et uløseligt problem, hvor skov og instruktører sætter en øvre grænse. Jeg synes selv, at ordningen med prioritering af tilmeldingerne er det mindste onde og det mest fair, vi kan finde på. Jeg kan kun igen opfordre til at finde sammen med andre og træne sammen.

Der arbejdes stadig på en række video-teorilektioner som afløsning for den gamle covid-video.

Tak for hjælpen til alle de frivillige instruktører: Lise, Anne-Sofie, Mirjam, Anne, Jane, Christina, Lars, Henrik, Freja og Anne L.

På forårsprøven var der 15 hunde (1+4+10) og to flotte resultater:

 • Hanne Lauridsen med Opalina's Lucky Blue Smith (Lucky) - Prøvens bedste med 75 point.
 • Kirsten Holmehøj med Rævevejen's Boomerang (Archi) - 1.pr. med 71 point.

begge på 3t.

På efterårsprøven var der kun 7 hunde (2+1+4). Der var blot 9 tilmeldinger, en røg ud i lodtrækning og så var der en fører, der blev syg.

Igen en flot prøvens bedste på 3t:

 • Anja Knudsen med RUKROGEN'S RØNJA (Fie) - prøvens bedste med 74 point.
 • Christian Conrad Gjerløff med ULVSETH'S SCOOTER (Gimli) - 2.pr med 40 point.
 • Jesper Nielsen med KAMPERS TJELLE (Tjelle) - 2.pr med 42 point.

alle på 3t.

Tak til alle der hjælper med på den ene eller anden måde. Vi mangler sporlæggere så hvis der skulle være en med en sporlægger i maven, så tag endelig fat i mig.

Vandapport

John Bøgelund fortsatte med at berette om vandapportering.

Det blev en meget kort beretning. Det er vældig svært at bevare gnisten til vandapportering og den dertil knyttede træning, når der slet ikke er opbakning fra bestyrelsen og vandapporteringsprøven ikke er anerkendt som en brugsprøve. Alligevel blev det til nogle træf ved søen med træning af de 3 discipliner og hygge. Fremtidsplanen er måske at nedsætte en studiegruppe, hvor alle deltagerne skal bidrage med en arbejdsindsats, så alt ikke hviler på 1-2 personer. Vandapporteringsprøven, som tidliger omtalt af Lise, blev aflyst af bl.a. ovennævnte grunde.

John fortsatte med at berette om træningsarealerne. Det halter stadig lidt med græsslåningen, men vi gør vores bedste i samarbejde med jagtforeningen. Vores terrasse ”klubhus” mangler stadig lidt maling hist og pist. Hundeskålens tilbud skal tages op til overvejelse nu, hvor Gulle og Jørgen er stoppet. Alle opfordres til at komme med ideer til at få aktiveret også de nye medlemmer. Der er mange spørgsmål, der trænger sig på. Overdækning af området mellem terrassen og containeren bliver ikke overdækket.

Lise fortalte om den kommende træning for de små ”nye” hunde d. 5. og 19. november samt 3. december. Træningen er allerede annonceret på hjemmesiden og der er klar til tilmelding.

Vores nytårstur er søndag d. 14. januar 2024 med en kort ca. 3 km. tur og en lang ca. 5½-6 km lang tur. Nytårsturen er allerede på hjemmesiden og er annonceret i bladet, der udkommer lige inden jul.

Til sidst takkede Lise de øvrige udvalgsmedlemmer for det gode samarbejde. Hvis der er ting, vi ikke er helt enige om, så bliver vi det. Arbejdsopgaver bliver fordelt og udført. Vi respekterer hinanden og fungerer godt sammen, og det er meget positivt. Det smitter selvfølgelig også af på de mennesker, der kommer og træner hos os.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Udvalgets regnskab

Regnskabet kan downloades her.

Erik fremlagde udvalgets regnskab, der var revideret af Helle Fischer. Han og Helle svarede også på spørgsmål og sluttelig blev regnskabet godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Lise, John og Anne-Sofie var på valg. Alle var villige til genvalg. De blev valgt med applaus for endnu en periode på 3 år.

Valg af udvalgssuppleanter

Pia Christensen og Jette Malling stillede op og blev begge valgt. Suppleanterne skal ikke deltage i udvalgsmøderne, men have referaterne tilsendt.

Valg af revisor

Helle Fischer var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

Valg af revisorsuppleant

Kristina Larsen meldte sig under fanerne og blev valgt med applaus.

Indkomne forslag

Der var ikke sendt indkomne forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund blev Loke med Stine. Der er ingen tvivl. Loke og Stine ligger pt. på 3. pladsen på landsplan som årets hund.

Evt.

Mikael efterlyste feedback om vores nye tiltag med et relevant foredrag inden medlemsmødet. Der var bred enighed om, at det var en vældig god idé, som man gerne ser fremover. Blot ønsker man information om foredraget i god tid – gerne annonceret med et skilt, en spiseseddel, ved træningsbanerne. Mikael informerede om sit arbejde med en ny hjemmeside, hvor medlemmerne bl.a. vil kunne få en nyhedsmail. Lise takkede med en lille gave fra udvalget til Mirjam for hendes lange og store arbejde i udvalget. Helle Fischer tilbød at arrangere en gravbassegåtur ved Jægerspris. Helle foreslog desuden at kunne arrangere en halv dag med teori og praktik omkring, hvordan man bedst muligt lærer en hund. Deltagerantal maks. 25 hunde, vores eksisterende trænere kan og vil deltage. Danmarks Jægerforbund har udarbejdet små uofficielle tests, som måske er en god idé at indarbejde i vores tilbud. Endelig kunne Helle informere om, at Jagtforeningen sætter yderligere 3 stk. 9 meter høje lysmaster.

Medlemsmødets formelle del var overstået, Mikael takkede salen for god ro og orden og Lise takkede dirigenten for veludført arbejde.

Referat af medlemsmødet torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19:00 i Elværket i Frederikssund

25 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Fra bestyrelsen deltog Inger Lise Poulsen. Fra udvalget deltog: Lise Ipsen, Mirjam Hoogeveen, John Bøgelund og Anne-Sofie Løwe, der var referent. Afbud fra Erik Hansen og Jørgen Hansen.

Valg af dirigent

Udvalget foreslog Mikael Kjærulff, der blev valgt. Mikael takkede for valget og gik videre med dagsordenens punkter.

Valg af stemmetællere

Mikael anbefalede valg af 2 stemmetællere. Inge og Lars blev valgt.

Udvalgets beretning

Mikael gav ordet til Lise, der er formand for udvalget.

Umiddelbart efter medlemsmødet den 4. november 2021 konstituerede udvalget sig som følgende.

Lise Ipsen, formand, kontaktperson, varetagelse af opgaverne med lydighedstræning, ringtræning, udstilling og gravbasseture. Mirjam Hoogeveen, næstformand og kontaktperson, varetagelse af opgaverne vedrørende spor og gravbasseture. Erik Hansen, kasserer, facebookadministrator, ansvarlig for vandapportering og kontaktperson til Slangerup Jagtforening og Frederikssund Kommune. Anne-Sofie Løwe, sekretær, har skrevet referater af udvalgsmøderne og indsendt vores stof til klubbens blad, Gravhunden. John Bøgelund, har kordineret arbejdsopgaverne på træningsområdet, vores egne og dem vi deler med Jagtforeningen. Jørgen Hansen, har sørget for, at vi har blod og løb i fryseren, hygget om vores medlemmer på træningsaftenerne og hjulpet Gulle med Hundeskålen. Jørgen er udtrådt af udvalget grundet sygdom i dette efterår. På sidelinjen har vi haft Mikael Kjærulff som webmaster på hjemmesiden, prøveleder på vores sporprøver og ikke mindst stået for sporinstruktionen.

Siden sidste medlemsmøde har vi holdt 4 udvalgsmøder + et par møder med kortere dagsorden og 1 trænermøde.

I år har vi nydt godt af vores udvidelse af terrassen. Der mangler stadig nogle småting, men de bliver klaret, når vejret og tiden igen er til det. Der blev også købt lidt nyt inventar, stole og knæpuder til at sidde på. Det er dejligt, at vi nu kan være flere under tag. Det er der også brug for med alle dem, der træner hos os.

Mikael Kjærulff har lavet lidt statistik – det kan han slet ikke lade være med - over antal af hunde, og hvor de kommer fra. I løbet af året har der været 208 tilmeldinger + ringtræning. Det er ganske mange med et gennemsnit på 2 aktiviteter per hund. Nogle kommer langvejs fra, men de fleste kommer fra Nordsjælland og københavnsområdet. Selvfølgelig har han også lavet et kort over, hvor de bor, med centrum lidt syd for Lynge, så træningspladsen i Slangerup ligger ret centralt placeret.

Det er imponerende at se, hvor mange biler, der triller ind på området hver torsdag aften.

Parkeringspladsen er også ved at være for lille. De sidst ankomne får hundene tisset af, inden de når frem til træningen. Det er så dejligt at høre hundenes glade bjæffen, når de nærmer sig, for de glæder sig også til at møde deres venner.

Tak til vores trænere for deres uundværlige arbejde. I gør det så godt. Overalt, hvor vi kommer frem, hører vi rosende omtale om arbejdet i vores udvalg, som er Gravhundeklubbens største. Det skyldes ikke mindst jer.

Tak til Gulle, som styrer Hundeskålen, sørger for indkøb, salg af øl og vand, toast og hundeartikler til glæde for hundene og deres ejere.

Tak til medlemmerne, der bakker op om vores arbejde.

Arrangementer har vi desværre ikke haft mange af i dette år. Meget har skullet indhentes efter Coronatiden. Arrangementer skal planlægges længe i forvejen, både hvad angår emner, foredragsholdere og bookning af lokaler. Flere aktiviteter blev ikke til noget trods forsøg. Vores årlige nytårstur blev lidt af et tilløbsstykke med ca. 40 deltagere, selv om det i år var uden gløgg og æbleskiver i bålhytten grundet Corona. Kirsten og Henrik Sallerup havde arrangeret en dejlig gravbassetur i Hornbæk plantage i februar. Turen sluttede omkring det tændte bål ved bålhytten med chokolade, hjemmebagte boller, te og kaffe. Tak for en rigtig god tur. Også en stor tak til Marianne og Dagmar, der havde taget initiativ til en gravbassetur i august i Tokkekøb Hegn. Gravbasse ture vil vi gerne have nogle flere af. Et efterspurgt trimmekursus blev det dog til, men med ringe tilslutning.

Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med forslag og hjælp til flere arrangementer.

Vi har afholdt 2 sporprøver og 1 vandapporteringsprøve.

Lydighedstræning

Ved hver sæson, tror vi, at nu er det toppet med flere nye hunde og tilmeldinger, men vi bliver overrasket. I foråret kom der mange nye hvalpe, men der kom endnu flere i efterårssæsonen. Langt flere end forventet og planlagte hold. Fordelingen af hundene på holdene måtte ændres, for at få plads til så mange som muligt. Hvalpe og unghunde prioriteres højt, da det er så vigtigt for dem og deres ejere, at de bliver socialiseret. Alligevel måtte vi desværre sige nej til 7 nye hvalpe, et helt hold, men vi kan hverken skaffe flere trænere eller mere plads. Vi håber, at dem, der måtte flytte hold, har båret over med os.

Lydighedstræning har vi afholdt på 4 niveauer: Lydighed 1 for hvalpe, Lydighed 2 for begyndere, Lydighed 3 for øvede, alle med 2 hold og som noget nyt Lydighed 4 for hunde, der havde brug for større udfordring med primært træning af selvkontrol, apportering og en masse andre sjove tiltag, træneren er kreativ.

Dem, der ikke fik en plads, blev opfordret til at deltage i ringtræningen, som er en god form for socialisering, og hundeejere blev budt velkommen til at komme på træningsaftenerne og hygge sig med andre og se, hvad der foregår.

Efter efterårssæson havde vi 3 gange vintertræning før jul og 3 gange efter jul. Mellem forårssæsonen og efterårssæsonen havde vi 3 gange sommertræning inden sommerferien og 3 efter sommerferien. Dette tilbud er for vedligeholdelse af socialisering og lydighed, som især er vigtigt for hvalpene. De hvalpe, der ikke fik en plads på sæsonholdene fik også denne mulighed for at komme i gang. Hundene blev fordelt efter alder.

Ringtræning

Derudover har vi haft ringtræning i vintermånederne, som har været med rimelig god tilslutning. Dog var det ikke mange, der mødte i Valhal til den indendørs ringtræning, hvor vi desværre var uheldig med en nøglebrik, der ikke virkede, så vi måtte træne de 2 første gange udendørs. 3. gang var vi heldige at komme indendørs i en dejlig nyistandsat hal. Ringtræningen i efteråret har været rigtig god, 9 – 13 per gang.

Træningssæsonen sluttede som sædvanlig med grillpølser med kartoffelsalat, kaffe og kage i jægerhytten. Dejligt at se så mange, 55 personer i alt var med til at slutte sæsonen.

Udvidelsen af terrassen, uforudsete udgifter og prisstigninger har givet lavvande i kassebeholdningen. Derfor må vi endnu en gang droppe takkegaver, men har et par ærespræmier i baglommen. Næste år tegner lysere, og vi håber, at vi igen kan takke dem, der får det hele til at fungere i Nordsjællandsudvalget.

Tak til udvalgsmedlemmerne for det sammenhold, der driver vores lyst og virke.

Vildtspor

Mirjam fortsatte med at fortælle om Sporåret, der gik med nye tiltag. 5. marts havde Gravhundeklubben et tilbud på 1 dags kursus til alle sporlæggere. Kurset blev afholdt sammen med Københavnsudvalget. Det var bygget op om masser af teori og senere praksis i skoven, så alle kunne have det samme grundlag for deres sporlægning. Der deltog ca. 25 personer.

Sporinstruktion for begyndere og øvede i både for- og efteråret. Begyndere er for gravhunde og ejere, der ikke har prøvet at gå spor før. Instruktionen var fordelt på to gange på træningsområdet i Slangerup, efterfulgt af tre gange i skoven. De ”øvede” havde 3 gange i skoven. I foråret deltog 10 begyndere og 8 øvede i instruktionen. Der var mange afbud blandt de øvede og derfor besluttede man at prioritere blandt tilmeldingerne i efteråret. Fordelingen i efteråret var 3 begyndere og 8 øvede. Som noget nyt havde vi i efteråret en dag i skoven uden hund: Lær at læse skoven, tips og tricks til sporlægning. Det blev vældig positivt modtaget og er nok kommet for at blive. Vi har afholdt 1 sporprøve i foråret d. 21. maj med 1 stk. 40 timers spor, 3 stk. 20 timers spor og 10 stk. 3 timers og 1 reservespor, i alt 15 spor. For første gang i lang tid blev reservesporet taget i brug, da sporlæggere fra anden klub have lagt spor oveni et af vores. Vor sporprøve i efteråret blev afholdt d. 1. oktober med deltagelse af 12 hunde og deres førere.

Tak til Mikael for at være tovholder på sporinstruktionerne samt være prøveleder til vores sporprøve. Også stor tak til alle sporlæggerne.

Vandapportering

Da Erik var på ferie berettede John om vandapportering assisteret af Anne-Sofie om VAprøven.

Der er blevet trænet 2 gange i april på træningspladsen i Slangerup med gennemgang af prøvens elementer samt grundlæggende lydighed og apportering Dernæst er der trænet 7 gange ved Daverød Dam (Tikøb), alle gange kl. 17.00 – 21.00. 3 gange inden sommerferien og 4 gange efter sommerferien inden den 5. officielle vandsapporteringsprøve.

Vores trænings år startede helt fantastisk, holdet var fuldbooket med 10 hunde på holdet. Vi var rigtigt mange de første træningsaftener. Desværre har vi haft frafald over sæsonen, - et par hunde havde ikke den ønskede vandpassion og vi fik ikke gjort noget ved det. Nogen gange kan træning på stranden sætte i gang. Et par medlemmer holdt op pga. lang kørsel og stort arbejdspres. Sidst på sæsonen var vi typisk 5 – 6 hunde pr. aften, - så i alt mange gode træningsaftener. Den korte beskrivelse er at vi har haft mange gode oplevelser på bredden, hygge og samvær omkring vore dejlige hunde. Det har givet et stort fællesskab at vi har mødtes ved søen, en efter en er hundene kommet i vandet og der er på bænke hygget med kaffe og kage. Der er også brugt mange timer på træning af hunden, mange detaljer skal fungere, indkald, tage plads ved fod og vente på apporteringsordre før den går i vandet. Der er også dirigering indeholdt når den søger langs bredden, frem, højre, venstre etc. Træning til Vandapportering er at komme tilbage til ægte klubliv, - hvor man gør noget sammen.

Vi afholdt vor prøve den 25. september ved Daverød Dam nær Tikøb. Den 5 officielle prøve med godkendelse som championat givende prøve. Som tilrettelægger er man meget spændt på vejret, følger vejr udsigter flere dage før arrangement og allerede kl. 9.00 begyndte solen at skinne gennem skyerne, det blev en fantastisk flot dag. Dommere var Kresten Henriksen og Lars Thyge Vandborg (Sigurd). Der var 5 tilmeldte hunde til prøven, som skal igennem de 3 del-prøver. Første disciplin var ”Søg i rørskov, lang bredden”. Alle hunde klarede denne disciplin flot, - et krav er at hunden går i vandet, skal ikke svømme, men vise, at den ikke er bange for vand. Hunden skal apportere eller markere anden.

Næste del-prøve var apportering fra vand. Fuglen kastes ud i vandet af dommeren, og når hunden får en apport ordre skal den hente anden, - nogle hunde vil gerne hurtigt afsted (knald apportere) og der blev vist flere varianter aflevering af anden. Den ønskede aflevering sker 4-5 m oppe på land, afleverer til hånd og tager plads. De fleste hunde afleverer på stranden lige når de er kommet op af vandet, -vi har en udfordring med lange ører og måske, at de har drukket en del vand da de ligger dybt i vandet. Næste års træning er at blive ved med at holde byttet og at aflevere til hånd.

Den sidste del-prøve er et mark søg, hvor vi bruger skovbunden i bøgeskoven på modsatte side af vejen. Man kan vælge at gå med koblet hund eller frikoblet, -alle hunde klarede denne disciplin fint, sporglæde og finder byttet, - hunden kan markere eller apportere anden.

Henrik Lindegaard med Soul lod den være frikoblet, den gik søget, fandt, apporterede og vendte tilbage til Henrik for aflevering til hånd. Der blev givet max.point. 25. Prøvens bedste hund.

Resultatet var: 1 stk. 3. præmie, 4 stk. 1. præmie, heraf 1 stk. med championat.

Vi har nu mange overvejelser omkring aktiviteter til næste år, - skal ænder erstattes af dummy-træning, hvordan bliver vi dygtigere til dummy håndtering og især aflevering. Vores erfaring er at tilmeldte hunde ejere helst vil træne ved søen, frem for træning på en græsbane, - så mange overvejelser.

TAK til alle for indsatsen!

Det er dog til stadighed en stor frustration, at DGK tilsyneladende ikke bakker om denne dejlige aktivitet. Inger Lise lovede at tage opfordringen med til bestyrelsen. Kommer opbakningen ikke er vi bange for at aktiviteten ophører.

Lise fortalte om den kommende vintertræning. 3 x inden jul og 3 x efter jul. Der bliver min. 2 hold hver gang og pt. er der fyldt op på alle holdene, så der bliver nok også 1 tredje hold. Vores nytårstur er lørdag d. 14. januar 1922 med en kort ca. 3 km. lang tur og en lang ca. 5½-6 km lang tur. Nytårsturen er allerede på hjemmesiden og er annonceret i bladet, der udkommer lige inden jul.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Udvalgets regnskab

Regnskabet kan downloades her.

John fremlagde i Eriks fraværd udvalgets regnskab, der var revideret af Helle Fischer. Han og Helle svarede også på spørgsmål og sluttelig blev regnskabet godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Mirjam og Jørgen var på valg. Mirjam var villig til genvalg. Hun blev valgt med applaus for endnu en periode på 3 år. Jørgen ønsker at udtræde af udvalget pga. sygdom. Tak til Jørgen for hans store arbejdsindsats gennem årene. Heldigvis vil han stadig hjælpe til med fremskaffelse af blod og løb til spor. Udvalget foreslog Stine Elberg Larsen (Loke), der stillede op til udvalget for 3 år. Stine blev valgt med applaus.

Valg af udvalgssuppleanter

Hannah Grønning og Michael Sivertsen stillede op og blev begge valgt. Suppleanterne skal ikke deltage i udvalgsmøderne, men have referaterne tilsendt.

Valg af revisor

Helle Fischer var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

Valg af revisorsuppleant

Ingen stillede op og derfor blev der ikke valgt en revisorsuppleant.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund blev Dorte med Artig og årets opmuntring præmie gik til Lisbeth med Gemma.

Evt.

Der er ønske om, at arv og sponsorater kan tilkomme lokaludvalgene og ikke DGK. Det kan ikke lade sig gøre pga. lovgivningen. Dog kan sponsorater udmøntet i f.eks. rosetter til udstillingen være en mulighed, som bliver benyttet mere og mere også i de andre udvalg. Mekanisk ræv var oppe at vende. Freja, har taget initiativ til et arrangement kun for gravhunde lørdag d. 29. oktober i Faxe / Rønnede jagtforening. Mikael arbejder med spor teori og praksis på mange planer. Han regner med at være færdig til foråret og resultatet skal kunne ses på You tube.

Medlemsmødets formelle del var overstået, Mikael takkede salen for god ro og orden og Lise takkede dirigenten for veludført arbejde. Dernæst kunne vi gå videre med det traditionelle bankospil med de mange fine præmier for både de 2 og 4 benede!

Referat af medlemsmøde torsdag d. 4. november 2021 kl. 19.00 i Elværket i Frederikssund

27 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Desuden deltog 5 ikke stemmeberettigede personer. Fra bestyrelsen deltog Inger Lise Poulsen. Fra udvalget deltog: Lise Ipsen, Mirjam Hoogeveen, Erik Hansen, Jørgen Hansen, John Bøgelund og Anne-Sofie Løwe, der var referent.

Valg af dirigent

Udvalget foreslog Mikael Kjærulff, der blev valgt. Mikael takkede for valget og gik videre med dagsordenens punkter.

Valg af stemmetællere

Mikael anbefalede valg af 2 stemmetællere. Helle Fischer og Keld Svendsen blev valgt.

Udvalgets beretning

Mikael gav ordet til Lise, der er formand for udvalget.

Det er ikke lang tid siden, at vi holdt vores sidste medlemsmøde den 24. juni 2021, som var udsat grundet Corona. Derfor er beretningen ganske kort. Umiddelbart efter mødet konstituerede udvalget sig som følgende: Lise Ipsen, formand, kontaktperson, varetagelse af opgaverne med lydighedstræning, ringtræning, udstilling og gravbasseture. Mirjam Hoogeveen, næstformand og kontaktperson, varetagelse af opgaverne vedrørende spor og gravbasseture.

Erik Hansen, kasserer, facebookadministrator, ansvarlig for vandapportering og kontaktperson til Slangerup Jagtforening og Frederikssund Kommune.

Anne-Sofie Løwe, sekretær, skriver referater af udvalgsmøderne og indsender vores stof til klubbens blad, Gravhunden.

John Bøgelund, kordinerer arbejdsopgaverne på træningsområdet, vores egne og dem vi deler med Jagtforeningen.

Jørgen Hansen, sørger for, at vi har blod og løb i fryseren, hygger om vores medlemmer på træningsaftenerne og hjælper Gulle med Hundeskålen. Ikke mindst sørger han for, at Gulle bliver kørt frem og tilbage.

På sidelinjen har vi Mikael Kjærulff, som er vores webmaster på hjemmesiden, prøveleder på vores sporprøver og ikke mindst styrer sporinstruktionen.

Siden sidste medlemsmøde har vi holdt 2 udvalgsmøder og 1 trænermøde.

Tak til vores trænere for deres uundværlige arbejde. I gør det så godt. Overalt, hvor vi kommer frem, hører vi rosende omtale om arbejdet i vores udvalg, som er klubbens største. Det skyldes ikke mindst jer.

Tak til Gulle, som styrer Hundeskålen, sørger for indkøb, salg af øl og vand, toast og hundeartikler til glæde for hundene og deres ejere.

Tak til medlemmerne, der bakker op om vores arbejde.

Arrangementer har vi ikke haft i dette efterår. Der har været så meget, der skulle indhentes efter Coronatiden. Arrangementer skal planlægges længe i forvejen, både hvad angår emner, foredragsholdere og bookning af lokaler. Derudover har der været arbejdet med færdiggørelse af vores byggeprojekt, som endnu pågår.

Vi har afholdt 1 sporprøve og 1 vandapporteringsprøve.

Lydighedstræning har vi afholdt på 4 niveauer: Lydighed 1 for hvalpe, 2 hold, Lydighed 2 for begyndere, 2 hold, Lydighed 3 for øvede, 1 hold og som noget nyt Lydighed 4 for hunde, der havde brug for større udfordring med primær træning af selvkontrol og apportering.

Det er mange hold og mange hunde – og alligevel var der ikke plads til alle. Nye hundeejere er derfor blevet budt velkommen til at komme på træningsaftenerne og hygge sig med andre og se, hvad der foregår.

Inden efterårssæson havde vi sommertræning, 3 hold 3 gange. Dette tilbud er for vedligeholdelse af socialisering og lydighed, som især er vigtigt for hvalpene. De hvalpe, der ikke fik en plads på sæsonholdene, fik også denne mulighed for at komme i gang.

Derudover har vi haft ringtræning, som har været rimeligt godt besøgt. Udstillingerne er tydeligvis startet igen.

Træningssæsonen sluttede som sædvanlig med grillede pølser med kartoffelsalat, kaffe og kage i jægerhytten. Dejligt at se så mange, 55 personer i alt, til være med til at slutte sæsonen.

Det har været et meget vådt efterår, og derfor glæder vi os endnu mere til at gøre brug af vores udvidelse af terrassen.

Byggeriet har drænet kassen med bl.a. uforudsete udgifter. Dette sammenholdt med, at det stadig ikke har været normale tider, og alle ikke har kunnet deltage i udstillinger og prøver som ønsket, så har vi i år besluttet at droppe alle former for takkegaver og ærespræmier.

Udvidelsen af terrassen er vores TAK til alle, der kommer på træningspladsen.

Stor tak til jer, der har gjort det muligt for os at nyde dette arbejde i mange år i fremtiden.

Tak til udvalgsmedlemmerne for det sammenhold, der har været, for at få det gennemført.

Mirjam fortsatte med at fortælle om Sportræning for begyndere og øvede her i efteråret. Begyndere er for gravhunde og ejere, der ikke har prøvet at gå spor før. Instruktionen var fordelt på to gange på træningsområdet i Slangerup, efterfulgt af tre gange i skoven. Udgangspunktet var, at alle tilmeldte begyndere på det tilsendte link havde gennemgået og læst den 2 timers lange introduktion. Første gang vistes også de forskellige materialer, der skal bruges til sportræningen. Herefter var der nogle praktiske øvelser med et lille spor lagt med ”slæb”. Senere blev der fulgt op med igen at gå et eller to slæbespor. De 3 sidste gange foregik i skoven, hvor der i løbet af de tre gange gradvist skiftede fra et slæbespor til slæbe–/blodspor og til sidst ”rent” blodspor. Der var også mulighed for at følge med på et af de øvedes spor- hvilket stærkt kan anbefales! De ”øvede” havde 3 gange i skoven, hvor der individuelt blev trænet i bl.a. kassestart og knæk uden blod. Der deltog 10 begyndere og 8 øvede i efterårets sportræning. Vi har afholdt 1 sporprøve i efteråret d. 16. oktober med deltagelse af 15 hunde og deres førere. 40 timers spor- 2 stk., 20 timers spor- 5 stk. og til sidst 3 timers sporene- 8 stk. Der var ingen 1. præmier på 40 eller 20 timers sporene, men hele 2 1. præmie på 3 timers sporene. Til sporprøven havde Henrik Sallerup sin debut som sporlægger. Det gik så fint og ser lovende ud. Vi er ved at undersøge, om vi kan ”udvide” sporene til sporprøven fra 14 til 21 stk., men for det første skal skoven kunne rumme det og dernæst skal der være sporlæggere nok. Meget mere om det senere. Vi planlægger i foråret 2022 at afholde et sporlæggerkursus, så alle sporlæggere har de samme forudsætninger og udførelsen bliver ensartet.

Der er oprettet en facebook gruppe: Spor connection DGK Nordsjælland, hvor man kan aftale sporlægning for hinanden. Tak til Mikael for at være tovholder på sporinstruktionerne samt være prøveleder til vores sporprøve. Også stor tak til alle sporlæggerne.

Erik fortsatte med at berette om vandapportering. Der har været trænet 8 gange her i efteråret med blandet hold, dvs. både nye 3 stk. og ”gamle” kendinger indenfor vandapportering. Der er blevet trænet i 3 discipliner, som også er indeholdt i Vandapporteringsprøven, der fandt sted d. 25. september: Søg af and i vandkant, apportering af and fra vand og sidst men ikke mindst spor efter slæb af and ca. 120 m i skov. Lars Thyge Vandborg (Sigurd) var dommer og Kresten Henriksen, var som sidste år dommerassistent ved vores prøve. Der deltog 7 hunde og alle fik præmier. Der blev uddelt 2 championater i år. Tillykke med det. Sidste år blev 1. championat indenfor denne disciplin uddelt. Vi glæder os til at fortsætte i det nye år med fornyede kræfter både ved søen - Daverød Dam - samt på pladsen i Slangerup.

Som Lise fortalte i beretningen torsdag d. 24. juni 2021 har vi udvidet vores terrasse. John forsatte med at berette hele forløbet af udvidelse af terrassen og arbejdet på pladsen. Vi skriver forår 2020: Bukserne strammer - terrassen er ved at blive for lille. Vi (arbejdsudvalget) bliver enige om, at der skal være plads til flere end daværende, så vi enedes om at spænde livremmen ud og tage spenderbukserne på.

Vi tænker, at en udvidelse da bare kan laves – men vælger alligevel at sende en meddelelse om en udvidelse til Slangerup kommune.

Og det gav pote – men det tog tid og ekstraarbejde.

Ekstraarbejde var dels papirarbejde- ansøgning-, besøg af teknisk forvaltning fra kommunen og ikke mindst krav om nedrivning af den gamle rævegravs trænings kompleks.

På forventet efterbevilling gravede vi sokkelsten ned inden vinter. Så kom Coronaen og vi ventede på svar på vores ansøgning fra kommunen.

Først her i foråret 2021 fik vi grønt lys og så kunne vi gå i gang.

Vi er nu stort set færdige – så sent som i går lagde vi nyt tag på containeren, hvor taget desværre var blevet utæt.

Vi har fået et bedre opholdsrum. Det er mere handicapvenligt- der er monteret rampe -, baren er nyrenoveret, der kommet meget bedre lys og der er kommet finurligheder som Mirjams knager op m.m.

Det vi mangler, er at også nye medlemmer drages med ind i samværet på terrassen efter endt træning – det har vi nok ikke været gode nok til at gøre. Derfor en opfordring til alle om at være opmærksomme på det.

Vi mangler stadig noget: Afdækning ned til jordoverfladen, lidt malearbejde, mindre kosmetiske arbejder og sidst men ikke mindst oprydning o. lign.

Endelig mangler vi også halvtag foran containeren og fornyelse af borde- MEEEN det får vente til vi igen fattes penge. Lige nu er kassen lidt slunken.

Tak og ros til arbejdsholdet og til Michael for at lave sliske og trin. Endelig opfordres alle til at deltage på arbejdsdagen inden sæsonstarten til foråret.

Der er rigeligt at lave for, at vi kan få en god forårssæson (male- muldvarp oprydning klargøring m.m.)

Lise fortalte om den kommende vintertræning. 3 x inden jul og 3 x efter jul. Der bliver 3 hold hver gang og pt. er der 4 pladser tilbage inden holdene er fyldt op. Vores nytårstur er søndag d. 16. januar 1922 med en kort ca. 3 km. lang tur og en lang ca. 5½-6 km lang tur. Nytårsturen allerede på hjemmesiden og annonceres også i næste nr. af bladet, der udkommer lige inden jul.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Udvalgets regnskab

Erik fremlagde udvalgets regnskab, der var revideret af Helle Fischer. Han svarede også på spørgsmål og sluttelig blev regnskabet godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Erik var på valg og var villig til genvalg. Han blev valgt med applaus for endnu en periode på 3 år.

Valg af udvalgssuppleanter

Vibeke vil gerne være suppleant for endnu 1 år og hun blev valgt. Som 2. suppleant blev Henrik Sallerup valgt.

Valg af revisor

Helle Fischer var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

Valg af revisorsuppleant

Niels Stærk stillede op og blev valgt med applaus.

Indkomne forslag

Niels Stærk stillede op og blev valgt med applaus.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Udgår i år.

Evt.

Der kom flere forslag og ønsker frem om diverse aktiviteter, som udvalget vil se nærmere på. Det drejede sig bl.a. om agility, yderligere træning, forhøjelse af prisen på øl, vand, træning og arrangementer, mere sportræning, træning i kombination med gåture for senior hunde, gravbasseture på 3- 6 km., fejring af 30-års jubilæum på pladsen i Slangerup for hunde og deres føre med en hyggelig og festlig dag med sjove konkurrencer bl.a. trillebørskørsel, fange pølser i vand og lign.

Medlemsmødets formelle del var overstået, Mikael takkede salen for god ro og orden og Lise takkede dirigenten for veludført arbejde.

Inden vi gik videre med det traditionelle bankospil informerede Lise om indendørs ringtræning i januar og februar 2022 i Valhal i Frederikssund. Datoerne er pt. ikke faldet endeligt på plads. Der kommer information på hjemmesiden og facebook, når datoerne og tidspunkterne er faldet på plads. Prisen vil som vanligt være kr. 35,- og varigheden vil være ca. 1 time, dernæst kan hverken hundene eller førerne kapere meget mere!

Så kunne bankospillet med de flotte præmier heller ikke vente længere!

Referat af medlemsmødet den 24. juni 2021

Se beretninger nedenfor.

Endelig, endelig og endnu en gang endelig kunne vi afholde vores medlemsmøde, der oprindeligt var fastlagt til d. 5. november 2020, udsat til d. 8. marts 2021 og NU endelig kunne foretages på vores netop næsten færdiglavede udvidelse af vores terrasse, vores base, ”klublokale” og ikke mindst hjemsted for Hundeskålen.

25 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Fra bestyrelsen deltog Inger Lise Poulsen. Fra udvalget deltog: Lise Ipsen, Mirjam Hoogeveen, Erik Hansen, Jørgen Hansen, John Bøgelund og Anne-Sofie Løwe, der var referent.

Valg af dirigent

Udvalget foreslog Mikael Kjærulf, der blev valgt. Mikael takkede for valget og gik videre med dagsordenens punkter efter at have meddelt, at medlemsmødet var korrekt indkaldt iflg. retningslinjer fra DGKs bestyrelse.

Valg af stemmetællere

Inge og Christina blev valgt.

Udvalgets beretning

Blev fremlagt af formanden Lise Ipsen, suppleret af Mirjam- sporintro og -prøve samt Erik- vandapportering.

Beretningen blev godkendt.

Udvalgets regnskab

Regnskabet følger vores regnskabsår 1. 10 – 31. 9. Det har ligget til info på hjemmesiden og blev gennemgået af Erik, der også uddybede de forskellige posteringer. Regnskabet blev godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Lise Ipsen, John Bøgelund og Anne-Sofie Løwe som var på valg, blev alle 3 genvalgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Vibeke Otmar Poulsen og Anne Severinsen blev valgt.

Valg af revisor

Vores mangeårige revisor Jytte Jensen har valgt at er fratræde. Tak for fremragende samarbejde. Helle Fischer blev valgt.

Valg af revisorsuppleant

Nils Stærk blev valgt.

Indkomne forslag

Forslag om ”Old dogs” hold med egen træning (uden instruktør) med mødetid kl. 16.00 for hunde, der har gået på lydighed 1 og 2 blev lagt frem af Henrik Sallerup. Vi aftalte, at vi vil diskutere det på et udvalgsmøde, vurdere området- arealet- og vende tilbage med en konklusion. John efterlyser en overbygning på lydighed 3 med specifik træning af dirigering og lydighed. Lise vil tage det op på møde med trænerne og komme frem med forslag. Der var interesse for Mirjams forslag om ”torsdag gåture”- det vil hun gerne stå for.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Evt.

Punktet pokaler, som vi ”plejer” at uddele, var i år udgået i stedet overrakte Lise en vase, som vi fik skænket af DGKs bestyrelse i anledning af Nordsjællandsudvalgets 50-års jubilæum. Vasen var idagens anledning fyldt med en megaflot buket fra Lises have. Vasen med indhold blev overrakt til Anne, som tak for hendes og ”drengenes” store hjælp og entusiasme med opbygningen af terrassen.

Vi kan stadig ikke forstå, at vandapportering ikke tæller til brugschampinon, når pointerne tæller til årets hund.

Helle Fischer fortalte, at vi havde 30-års jubilæum i år på vores base i Slangerup. Tak for historien om det tilbageblevne grantræ.

Mikael takkede for god ro og orden.

Inden vi skiltes, takkede Lise Mikael for dirigentrollen og delte takkegave ud til trænerne og Mikael.

Udvalgets beretning 2020 & første halvår 2021

Udvalgets beretning for november 2019 - november 2020 suppleret optil medlemsmødet 24. juni 2021.

Det har været et meget anderledes år grundet Covid-19. Meget blev aflyst og restriktioner skulle følges.

Tak til udvalgsmedlemmerne for et godt samarbejde, hvor der ikke har manglet arbejdsopgaver, men meget skulle gøres anderledes.

Udvalget har i perioden fra sidste medlemsmøde 7. november 2019 til d.d. bestået af:

 1. Lise Ipsen, formand og kontaktperson, varetager opgaverne med lydighedstræning, ringtræning, soft agility, udstilling og gravbasseture.
 2. Mirjam Hoogeveen, næstformand og kontaktperson, varetager opgaverne med spor, gravbasseture og udarbejdelse af aktivitetsplan for Gravhundeklubbens bestyrelse.
 3. Erik Hansen kasserer, ansvarlig for vandapportering, facebookadministrator, kontaktperson til Slangerup Jagtforening og Frederikssund Kommune.
 4. Anne-Sofie Løwe, sekretær, skriver referater fra udvalgsmøderne og indsender vores stof til klubbens blad, Gravhunden.
 5. John Bøgelund sørger for, at vores tekster til hjemmesiden bliver sendt til Mikael Kjærulff, som er administrator, koordinerer arbejdsopgaverne på træningsområdet og står for vores nye aktivitet NoseWork.
 6. Jørgen Hansen sørger for, at vi har blod og løb i fryseren, hjælper med arbejdsdage på pladsen, hygger om vores medlemmer på træningsaftenerne og sørger ikke mindst for, at Gulle bliver kørt frem og tilbage, så hun kan styre Hundeskålen.

I årets løb har vi holdt 6 udvalgsmøder og 1 trænermøde.

Tak til vores trænere for deres store indsats i et meget anderledes år. I er med til at skabe et godt ry i vores hundeverden, hvor I får megen ros. Tak til Gulle, som slet ikke har kunnet virke, som hun plejer i Hundeskålen. Gulle har sørget for indkøb, salg af øl og vand, toast og hundeartikler, som især har glædet hunde og ejere med dejligt legetøj og udstyr til alle de små nye.

Tak til alle de medlemmer, der har bakket op om vores arbejde i årets løb.

Arrangementer har vi af gode grunde ikke haft så mange af i år. Vi har haft en aften med foredrag om NoseWork af Jane Larsen, som senere er udmundet i træningskursus hos os.

Nytårsturen var som sædvanlig i Store Dyrehave med en kort og lang gåtur og efterfølgende gløgg, kaffe og æbleskiver i bålhytten.

Gravbasseture blev der desværre ikke nogen af i år. Vi opfordrer stadig medlemmerne til at komme med forslag til ture, så skal vi gerne sørge for information, annoncering og gå med.

Vi har afholdt 1 sporprøve og 1 vandapporteringsprøve.

Lydighedstræning har vi holdt på 3 niveauer: Lydighed 1, hvalpe, Lydighed 2, begyndere og Lydighed 3, øvede.

Lige inden forårssæsonen startede brød Covid-19 ud. Alt blev aflyst. Ærgerligt for vi har aldrig haft så stor tilmelding, især af hvalpe. Gravhunden er igen blevet en meget populær hund, og allerede inden jul var efterspørgslen på hvalpe meget stor. Så det er ikke kun grundet Corona, at der er kommet så mange nye hvalpe. I begyndelsen af maj blev det muligt at lave træning med 8 hunde og max. 10 personer med restriktioner. Det slog vi op med tilbud til de yngste hunde. Der var overvældende stor interesse. Først 1 Covid-19 hold og derefter 2 hold sommertræning for alle de små nye hvalpe. Så startede efterårssæsonen i august. Vi fik ca. 25 tilmeldinger og mange forespørgsler på hvalpeholdet – langt mere, end vi kunne klare. På de øvrige hold lige så mange, så vi måtte desværre takke nej til alt for mange. Dem, der ikke fik en plads på holdene, fik tilbud om at komme på pladsen og evt. gå til ringtræning for at få hundene socialiseret. Vi forsøgte at skaffe flere trænere, hvilket ikke lykkedes og corona-restriktionerne om 50 personer på området gav os heller ikke mulighed for flere hold. På de sidste træningsaftener blev restriktionerne yderligere skærpet, og det var slut med servering og hygge med medlemmerne. Dem, der kom på vores første hvalpehold måtte køre, inden næste hold startede. Jeg var rundt og tælle biler og personer.

På trods af Corona-restriktioner har det alligevel været det travleste år, vi længe har oplevet, men også været meget dejligt at kunne se alle de små nye hvalpe til træning – jeg har nydt det. Det er bare så ærgerligt at måtte takke nej til mange.

Ringtræningen startede i vinter i Valhal i Frederikssund. Endelig var det lykkedes at få nogle tider til indendørs træning, og tilslutningen var god. Tak til Helle og Inge for træningen.

Den udendørs ringtræning var i foråret aflyst, men blev taget op igen ved efterårsstarten.

Lone og Claudia har desværre ikke haft det så nemt i år. Tilmeldingerne har ikke været, som vi kunne ønske. Deltagerantallet har været meget svingende. Man skal tilmelde på FB dagen inden og træningen gennemførtes kun med 4 tilmeldinger. Inden de få udstillinger, der har været i år, kom der rigtig mange. Nye medlemmer skal gøres mere opmærksom på denne træning og tilmeldingen, da der alligevel kom mange, når træningen var aflyst. Det må vi gøre bedre.

Soft agility har normalt meget stor tilslutning. I år var der ikke så mange, men nok til et hold, som har haft nogle dejlige træningsaftener. I løbet af sæsonen lykkedes det at få en aftale med Jane Larsen (NoseWork-træneren) om at komme og træne et par gange. Det var en god aftale for vores hold, som ellers har måttet klare sig alene, da det har været umuligt for os at skaffe en fast træner uden for store omkostninger. Tak til Lise-Lott for at holde sammen på holdet. I kommer jo fordi, det er sjovt for både jer og hundene.

Efter hver sæson plejer vi at slutte af med socialt samvær. Forårssæsonen var jo slet ikke normal, og vores orgie af en buffet med fælles medbragte retter måtte vi undvære.

Det samme gjaldt vores efterårsafslutning 2020- det blev ligeledes en ”tam” affære.

Lad os håbe at denne coronatid snart er forbi.

Inden vi sluttede efterårssæsonen 2019, startede vi på en udvidelse af vores overdækkede terrasse, da alle slet ikke kan være under tag, når det styrtregner. Vi er desværre ikke nået længere end, at stolpestenene er gravet ned. Planen var, at udvidelsen skulle stå færdig, inden forårssæsonen startede. Det gik ikke sådan. Ud over Covid-19 satte Frederikssund Kommune en stopper for det. Der nu givet en byggetilladelse med adskillige forbehold. Bl.a. skal alt ved den gamle rævegrav fjernes, inden byggeriet kan startes, jernbanesveller, ombygget skurvogn m.m. Arbejdet er begyndt, men det er et stort og dyrt arbejde, der skal udføres. Hjælp modtages gerne.

Også stor tak til Mikael Kjærulff for hans arbejde med vores hjemmeside og arbejdet med sporinstruktion. Sporinstruktionen i foråret blev aflyst, så i stedet sørgede Mikael og Mirjam for at lave et webinar til glæde for medlemmerne – så flot.

Nu er vi allerede startet på næste år. Vi har i øjeblikket 2 hold med Vintertræning, hvor vi med de nye restriktioner igen højst må være 10 personer forsamlet. Hvor meget vi kan love i vinterens forløb, er ikke til at sige lige nu, men det er et stort ønske fra medlemmerne på hvalpeholdene, at vi fortsætter, for der er lang tid til den 25. marts 2021.

Ringtræning i vinter kan vi heller ikke love. For det første kan vi ikke få lokaler, og vi kender ikke til coronaens indflydelse. Måske kan vi lave udendørs ringtræning, nu da vi også skal holde vores udstilling i 2021 udendørs. Stadigvæk, hvis det er med en begrænsning på 10 personer, vil det være tvivlsomt.

Vi er allerede startet på forberedelserne til vores udstilling i første halvdel af 2021. Den afholdes på en fodboldbane ved Slangeruphallen.

Supplerende beretning fra 5. november 2020, hvor medlemsmødet for 2020 skulle have været afholdt til d. 24. Juni.

Coronaen satte i den grad stopper for vores aktiviteter endnu en gang. Igen måtte vi kun være 10 forsamlet udendørs og alt indendørs blev aflyst. Vi havde udendørs vintertræning for hvalpene på træningspladsen søndag formiddag. Desværre blev vores træner Anelise ramt af Corona lige inden jul og måtte holde en pause. Vi startede igen efter nytår, indtil forårsholdene gik i gang den 25. marts. Det var overvældende med alle de nye hvalpe. Aldrig har vi været så mange, 3 hvalpehold, 2 begynderhold og et for de mere øvede og derudover ringtræning. Vi havde stadig Corona-restriktioner i form af forsamlingsforbud – lidt af en udfordring i starten, med adskillelse af holdene og ingen social hygge og tilmed et koldt forår.

Vi har fået nedrevet og fjernet vores gravtræningsplads, hvilket var en forudsætning for at få byggetilladelsen til udvidelse af vores terrasse. Stor tak til Anne, Niels, Jan og Keld for deres store hjælp.

Fra november til nu har vi haft 2 udvalgsmøder, hvor af det ene primært drejede sig om vores udstilling den 5. juni. Udstillingen blev afholdt på en fodboldbane ved Slangeruphallen i flot solskinsvejr. Alt forløb som planlagt – selv tidsplanen holdt. Det var første gang, vi holdt en udstilling udendørs grundet Corona-restriktioner. Det var en fin udstilling afholdt på Grundlovsdag- Farsdag- og ikke mindst ”Hundens Dag”.

Nu kan vi forhåbentlig se frem til lysere tider. Det har vi brug for. Vi vil gerne lære alle de nye hundeejere bedre at kende. Vi glæder os til at kunne tage vores nye terrasse i brug, hvor vi kan få en kop kaffe, få en sludder om hundene og ikke mindst søge ly for eventuelt efterårets regn og rusk.

I sommerferien har vi sommertræning, inden vi starter igen den 19. august 2021.

Mirjam fortsatte med beretning om sporinstruktionen fra november 2019 til i d.d.

Vores sporintroduktion og sporprøve i foråret blev desværre aflyst pga. COVID-19. For at imødekomme de skuffede nybegyndere, fandt Mirjam og Mikael på at lave en online-sporinstruktion. Et webinar blev afholdt, hvori Mikael fortalte om at komme i gang med spor. Ved hjælp af en power point og små instruktionsfilm blev meget omkring sporarbejde forklaret. Men der kom også mange spørgsmål. Efterfølgende kunne 6 begyndere afhente en ‘sporpakke’ og kunne selvstændigt komme i gang. Af to planlagte spørgetimer, blev kun den ene afholdt. Det var imponerende at se hvor langt de forskellige førere var kommet, da vi fra midt i august endelig kunne gennemføre efterårets sporinstruktion på normal vis. Alt i alt ser vi tilbage på et rigtig dejligt sporinstruktions år, med utroligt engagerede førere og instruktører. Stor stor tak til alle jer.

Vores sporprøve i foråret valgte vi at aflyse pga. restriktionerne, den i efteråret valgte vi at gennemføre selvom det var svært pga. de restriktioner, som var pålagt. Mikael brugte utroligt mange timer for at gennemtænke alt det praktiske ned til mindste detalje, så vi kunne overholde reglerne. Det blev en underlig prøve, uden fælles kaffe og hygge og med førere, som skulle køre direkte hjem efter endt prøve. Men dejligt at få afprøvet alle de hunde, som var prøveklar, selvom det endte med kun en enkelt første præmie på 3t/600m.

I foråret 2021 afholdt vi sporintroduktion for både nye og øvede. Begge hold var med max på 8 personer. Webinaret var ”afløst” af link med opfordring til deltagerne om at gennemgå introduktionen inden kurset start. Webinaret er ca. 2 timer langt og der arbejdes på at lave en mere brugervenlig version, hvor introen deles op i afsnit og lægges på You Tube.

Vores forårsporprøve kunne desværre ikke afholdes med base på træningspladsen i Slangerup. Vi er flere om buddet på reservation af området og andre var hurtigere end os. Heldigvis kom Inge os til undsætning og stillede sin og Helges ejendom til rådighed. 1000 TAK for det. Vejret var helt fantastisk, så vi behøvede slet ikke at være i laden, men var i stedet på terrassen med den dejligste udsigt over de grønne marker. Der var 1. præmie til både 600m 3 timer og 600m 20 timer.

Erik fik ordet for at beretter om vandapportering fra november 2019 til d.d.

Det har været et godt år med træning til brugsprøven-championat prøven.

Vi har ikke været så ramte af covid 19 restriktioner som vore øvrige hold og har næsten kunnet gennemføre alle vore træninger. Deltagerne i år har alle været øvede folk, og det er vort mål og ønske at vi kan starte nogle nye hunde op til foråret.

I foråret havde vi 4 gange ved Daverød Dam og et pr. gange på området med apportering og lydighedstræning med Helle Fischer.

I efteråret ligeledes 4 gange ved Daverød Dam med træning af alle del-mål før prøven.

Den 26. september afholdt vi vores 3. officielle prøve i Vandapportering. Vi havde i år en ny dommer Lars Tyge Vandborg og var selvfølgeligt alle spændte på bedømmelsen. Jørgen Hansen var prøveleder og havde sørget for fint vejr. Trods begrænsninger i det sociale med corona restriktioner fik vi gennemført en god prøve og John Bøgelunds Albert blev den første champion i Vandapportering i Danmark, en smuk første præmie udløste dette. Prøvens bedste hund var Salto ejet af Sanna Ducander, en flot første præmie og vinder af den smukke kniv skænket af Frank Lund.

Træning til vandapportering skal være hyggeligt, det er det der driver aktiviteten. Man hjælper nye hunde, man hjælper hinanden så alle hunde næsten hver gang opnår at træne alle delmål. Til næste år med også gerne lidt mere social hygge med gang i grillen.

Forløb med at der nu kommer camps hunde bekræfter at vi har et godt brugsprøve underlag, og at arbejdet er lykkedes på det plan, - nu skal vi kun have flere aktiveret her og andre steder i landet.

Et godt år med træning, en god prøve og med tak til Helle for assistance med træningen.

Planen er, at vi fortsætter aktiviteter næste år.

Vi har startet Vandapportering op igen i foråret 2021 og er nu 10 hunde på holdet. Interessen stiger og Erik har fået flere henvendelser fra andre udvalg- selv fra Norge-, der er interesserede i at starte aktiviteten op. Alle hjælpes ad med træning af de 3 delmål. Den næste prøve er 25. september 2021 og der satser vi på at kunne kåre endnu 2 champion.

Vi er startet i efteråret 2019 med Nose Work som udvalgs koordinator John Bøgelund kører med et kursus over 4 søndage. Det er en specialgruppe under Dansk Gravhundeklub i Nordsjælland med formål at samle interessenter for Nose Work gennem kurser og træningsforløb. Overordnet er mål en stimulering af hunden der skal bruge medfødte jagtinstinkter og adfærd til opgaver med sin menneskefamilie og dertil træning og deling af erfaringer med andre gravhundevenner. På længere sigt er mål at hunde fra Nordsjælland er på niveau, så de kan deltage i konkurrencer. Fællesskab og inspiration til videre udvikling af Nose-Work er formål med denne gruppe. Vi er under opstart nuværende og satser på at fortsætte denne udvikling næste år.

Vintertræning, hvor vi med de nye restriktioner igen højst må være 10 personer forsamlet. Hvor meget vi kan love i vinterens forløb, er ikke til at sige lige nu, men det er et stort ønske fra medlemmerne på hvalpeholdene, at vi fortsætter, for der er lang tid til den 25. marts 2021.

Ringtræning i vinter kan vi heller ikke love. For det første kan vi ikke få lokaler, og vi kender ikke til coronaens indflydelse. Måske kan vi lave udendørs ringtræning, nu da vi også skal holde vores udstilling i 2021 udendørs. Stadigvæk, hvis det er med en begrænsning på 10 personer, vil det være tvivlsomt.

For 2021 gælder, at soft agility er lidt af en akilleshæl og har ligget i dvale i foråret. Vi må fremover finde en balance med at præsentere og motivere aktiviteten bedre.

Udvalgets regnskab 2020

Hent regnskab 2019-2020

Regnskab er en opgørelse over indtægter hhv. udgifter via vor bank konto og kontantkasse i aktuelle regnskabsperiode. Likvidt har vi et lille underskud på kr. 1.892,65

Det er et underligt regnskabsår, ingen sporprøve i foråret, lydighedstræning, agility aflyst, så alle gebyrer for tilmeldinger i foråret blev overført til efter sommeren. En stor tak til vore medlemmer der alle lod beløb blive stående til efter sommeren. Vi mangler så indtægten fra forårets træning, der blev overført til efteråret. Det må så nævnes at vi selvfølgeligt ikke havde trænings omkostninger i foråret. Udgift til træning af hunde Kr.: 7.161,50 i regnskabet dækker til dels sidste efterår og lidt ”corona” hvalpetræning i år.

Regnskab laves i et regnskabsprogram, jeg indtaster primo saldo i bank, og siden bogfører jeg hele året og ved regnskabs slutning taster jeg på ” lav regnskab” og får et regnskab ud som vist. Jeg får via bogføringsprogram en samlet sum for mobilepay Kr.: 43.139,79 -så der har jeg ændret i opstilling til lidt flere positioner med tal fra endnu et program hvor jeg separat bogfører MobilePay. Saldoen stemte i år på banken med kr.: 63.646,69, altid trist at lede efter posterings eller taste fejl.

Vores periode afgrænsning på regnskabet er bestemt af DGK med slut regnskab pr. 30.09. Det følger ikke helt aktivitetsåret hos os, og vi får nogle indtægter/ omkostninger efter regnskabs slutning. Der er eksempelvis ikke indtægt på Vandapporteringsprøven derfor 0 i regnskab, - afregning fra DKK-Hundeweb er først modtaget d. 5-10 hos os.

Indtægt: Øvrig indtægt Kr.: 350 kr. Beløb som vi har modtaget fra DGK ved indløsning af værdikort.

Indtægt: Træning af hunde området Kr.: 1100 dækker kun for beløb indbetalt i bank, dertil kommer så indtægt for denne ydelse i mobilepay på Kr.: 14.400, lidt vanskeligt med opstillingen at forstå.

Nosework indtægt Kr.: 400 kr. er en fejlbetaling, i udgifter er beløb tilbage betalt, medlem havde betalt på MobilePay tidligere.

Udgift: Varekøb hundeskålen er indkøb af handelsvarer, øvrige vare indkøb Kr.: 2879,75 er kaffe, vand, øl, toiletpapir, sprit.

Udgift: Vedligehold aktiver/området dækker: Kr.: 9.394,63 Vognmand/grus til vej, entreprenør, septiktank tømning.

Udgift: Nyanskaffelser bygn.Området Kr. 4.307,00 Materialer, sokkelsten, ny gasflaske, ny høj fryser.

Udgift: Øvrige udgifter Kr.: 1995,77 er indkøb af 3 tinfade til spor vandre præmier og dertil en lille præmie.

Udgift: Træning af hunde på området Kr.: 7.161,50 er afregning med vore trænere.

Som nævnte er regnskabs princip Indtægter / Udgifter bogført, - dertil har jeg lavet en separat opgørelse af vore fysiske aktiver. Hvor jeg har nedskrevet brugsting med 10 %. Varelager for handelsvarer er opgjort til nettopriser.

DGK har fået en separat opgørelse over glas, rosetter prøve og udstilling, ting vi har til rådighed uden afregning i vor regnskab.

Jeg takke vor revisor Jytte Jensen for godt samarbejde med revision og gennemgang af bilag d. 28-10-2020 og jeg er gerne til rådighed ved spørgsmål til regnskabet.

kasserer Erik Hansen

Referat af medlemsmøde torsdag d. 7. november 2019 kl. 19:00 i Elværket i Frederikssund

33 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem.

Fra bestyrelsen deltog formand Tove Baukjær.

Fra udvalget deltog: Lise Ipsen, Mirjam Hoogeveen, Erik Hansen, Jørgen Hansen, John Bøgelund og Anne-Sofie Løwe, der var referent.

Valg af dirigent

Udvalget foreslog Henrik Johansen DDK, der blev valgt. Henrik takkede for valget og gik videre med dagsordenens punkter.

Valg af stemmetællere

Henrik anbefalede valg af 2 stemmetællere. Kenneth og Inge blev valgt.

Udvalgets beretning

Henrik gav ordet til Lise, der er formand for udvalget:

Allerførst tak til de øvrige udvalgsmedlemmer for et rigtig godt samarbejde. Vi er gode til at fordele arbejdsopgaverne og supplerer hinanden godt.

Tidligere bestod udvalget af bl.a. 2 kontaktpersoner, men efter Gravhundeklubbens love skal udvalgene konstituere sig med en formand. Det blev så mig, Lise Ipsen, i dette år. Mine opgaver er koordinering af lydighedstræning, ringtræning, soft agility, udstilling, gravbasseture og kontaktperson.

Mirjam Hoogeveen er næstformand og kontaktperson, varetager opgaverne med spor, gravbasseture og laver aktivitetsplanen for Gravhundeklubbens bestyrelse.

Erik Hansen er kasserer, står for vandapportering, er Facebookadministrator og kontaktperson til jagtforeningen og kommunen.

Anne-Sofie Løwe er sekretær og indsender stoffet til klubbens blad Gravhunden.

John Bøgelund sørger for at vores tekster bliver sendt til Mikael Kjærulff, som sætter dem på hjemmesiden, hundesvømning og står for arbejdsdage på træningsområdet.

Jørgen Hansen sørger for, at vi har blod og løb i fryseren, arbejdsdage på træningsområdet og går rundt og hygger om vores medlemmer på træningsaftenerne.

I årets løb har vi holdt 8 udvalgsmøder, 1 trænermøde og 2 arbejdsdage.

Derefter vil vi takke vores trænere. I gør det så godt. Det er jeres fortjeneste, at der kommer så mange til træning hos os. Hundeejerne kommer langvejs fra for at træne og hygge sig i ”Hundeskålen”. Her er det Gulle, der regerer. Hun sørger for indkøb og salg af hundeartikler, toast, øl og vand – og at der er ryddeligt i containeren. Tak for det Gulle.

Hele udvalget møder hver torsdag og tager en tørn på pladsen med at lave kaffe, dække borde m.m. til glæde for medlemmerne.

Det er dejligt at se, hvor mange glade mennesker og hunde, der triller ind på P-pladsen hver torsdag. Tak til alle jer, der kommer uanset vejret.

Af arrangementer har vi haft et foredrag om Core-træning af dyrlæge Charlotte Frigast, et meget spændende foredrag om hundens bevægelsesapparat. Der var stor tilslutning.

Det blev kun til dette arrangement, da vi måtte aflyse foredraget med Christine Løwe på grund af for få tilmeldinger. Vi har haft flere emner i spil, men da det er meget svært at skaffe lokaler, hvor hund er tilladt, er det ikke lykkedes at kunne afholde dem. Vi håber, at de bliver til noget i det kommende år.

Derudover har vi afholdt 1 trimmekursus i samarbejde med Københavnsudvalget. Det var en stor succes.

Nytårsturen var som sædvanlig i Store Dyrehave med stor tilslutning, hvor der udover gåturen i den smukke skov efterfølgende blev serveret gløgg, æbleskiver, kaffe m.m. i bålhytten.

Desværre blev det ikke til flere ture i år. Dette skyldes ikke kun min dårlige fysik p.t., men også manglende tilslutning fra medlemmernes side. Forrige år gik vi flere ture med kun 5 – 6 medlemmer inklusiv os selv.

Vi vil meget gerne gå flere ture og opfordrer medlemmerne til at komme med forslag og guide os. Så skal vi gerne gå med og sørge for information og annoncering.

Den 28. april havde vi udstilling med mange deltagere. I flere år ønskede vi en hollandsk og en nordisk dommer, gerne nogle vi ikke havde brugt tidligere. Vi var glade for, at dette ønske blev opfyldt, og mange udstillere havde positive forventninger. Desværre meldte vores svenske dommer fra i sidste øjeblik, dagen før kl. 5 om morgenen. Det gav panik, Hanne Levin fra DGK’s sekretariat og jeg gik i gang med at finde emner, da dommerne ikke må genbruges inden for en periode både før og efter, og vi var nødt til af finde en anden inden for en overkommelig afstand. Vi var heldige. Den første, Hanne kontaktede, sagde ja. Så skulle der sendes besked ud om dommerændring, og et øjeblik efter kom de første afbud. Altså dagen før en udstilling, skal man ikke have andet på programmet. Der skal også hentes dommere i lufthavnen m.m. Stor tak til Hanne Levin for hendes hjælp. Hun er en uvurderlig for klubben. Det blev en god udstilling.

Vi har afholdt 2 sporprøver og 1 vandapporteringsprøve. Mere herom af Mirjam og Erik.

De største aktiviteter er dog dem, der foregår på træningsområdet og i skoven med sporinstruktion.

Vi har lydighedstræning på 3 niveauer:

hvalpe :Lydighed 1

begyndere Lydighed 2

øvede Lydighed 3.

Både i forårs- og efterårssæsonen har der været fyldt helt op. Vi har endda måttet takke nej til flere hvalpe. Ærgerligt, men både af hensyn til hundene og kvaliteten af træningen har vi et max. antal deltagere. Endnu engang stor tak til Anelise, Grethe og Ida for jeres store engagement. Vi, hundeejerne og vores elskede gravbasser kan slet ikke undvære jer.

Der er ringtræning med Lone og Claudia. Her er deltagerantallet meget svingende. Vi opfordrer jer til, at I tilmelder jer forinden på f.eks. Facebook, da der kun vil være træning med min. 4 deltagere. Op til udstillingsdatoerne kommer der rigtig mange. Andre gange for få og så kommer der alligevel en del for at træne, hvor Inge har trådt til. Tak Inge, du er altid så hjælpsom og til Lone og Claudia, der tager den lange vej til Slangerup.

I vintermånederne var der 3 søndage med indendørstræning i Valhal i Frederikssund med Helle Fischer som træner. Der var 8 – 15 deltagere pr. gang – rigtig fint. Tak Helle for din indsats.

Vi har soft agility, hvor der hvert år er stor tilslutning. Dette til trods for, at holdet stort set må klare sig selv. Vi har og forsøger stadig at få en træner, men det er meget vanskeligt og dyrt. Det var så heldigt, at vi i forårssæsonen fik Allan Hansen fra DKK til at komme nogle gange, og det var meget positivt. Han kunne desværre ikke komme i efterårssæsonen grundet hans arbejde. Tak til jer for jeres tålmodighed og til Lise-Lott for at holde sammen på holdet. I kommer jo, fordi hundene elsker denne disciplin.

Forårssæsonen blev som sædvanlig afsluttet med en fællesspisning af medbragte retter. Et sandt madorgie med en buffet så lang med lækre retter, salater og kager. Så festligt med 65 deltagere. Efterårssæsonen, hvor udvalget er vært, afsluttedes med grillpølser, kartoffelsalat, kaffe og kage. I år var vi 44, der hyggede os i jagtforeningens hytte.

Det er en stor glæde at være ude på træningspladsen i Slangerup hver torsdag aften og se alle de glade hunde og deres ejere, der trofast møder op uanset vejret. Det har jo regnet en del i år. Når det regner meget voldsomt, bliver der trængsel på terrassen. Derfor vil vi udvide den i det kommende år, så der bliver plads til alle.

Lise sluttede med at takke Mikael Kjærulff for hans arbejde med vores hjemmeside, hans enestående arbejde med sporinstruktion og som prøveleder til sporprøverne.

Mirjam fortsatte med at fortælle om Sportræning for begyndere og øvede både i foråret og i efteråret. Begyndere er for gravhunde og ejere, der ikke har prøvet at gå spor før. Instruktionen var fordelt på to gange på træningsområdet i Slangerup, efterfulgt af tre gange i skoven. Første gang var der teori og gennemgang og brug af de forskellige materialer, der skal bruges. Herefter var der nogle praktiske øvelser med et lille spor lagt med ”slæb”. Senere blev der fulgt op med igen at gå et eller to slæbespor. De 3 sidste gange foregik i skoven, hvor der i løbet af de tre gange gradvist skiftede fra et slæbespor til slæbe–/blodspor og til sidst ”rent” blodspor. Der var også mulighed for at følge med på et af de øvedes spor- hvilket stærkt kan anbefales! De ”øvede” havde 3 gange i skoven, hvor der individuelt blev trænet i bl.a. kassestart og knæk uden blod. Så har vi afholdt et instruktørmøde, hvor emner, retningslinjer, individuelle mål og forløb i sportræningen blev aftalt. Vi har afholdt 2 sporprøver. Forår d. 25. maj med deltagelse af 15 hunde og deres førere. Efterår d. 12. oktober med deltagelse af 13 hunde og deres førere. Efterårets sporprøve var dog en stor udfordring for alle ikke mindst hundene, da mega megen regn inden nærmest havde udslettet 40 og 20 timers sporene.

Erik fortsatte med at berette om vandapportering. Der har været trænet 8 gange både forår og efterår med blandet hold, dvs. både nye og ”gamle” kendinger indenfor vandapportering. Der er blevet trænet i 3 discipliner, som også er indeholdt i Vandapporteringsprøven, der fandt sted d. 14. september: Søg af and i vandkant, apportering af and fra vand og sidst men ikke mindst spor efter slæb af and 100 m i skov. Kresten Henriksen var som sidste år dommer ved vores prøve. Inden havde han i august afholdt en træningsdag med tips og ideer for interesserede førere og deres hunde ved ”søen” i Slangerup.

John berettede om svømning, hvor der har været afholdt 3 ganges svømning i Frederikssund Hundecenter i foråret med deltagelse af 36 forskellige hunde. Tak til Charlotte for kyndig assistance.

John sluttede af med at berette om aftaler på vores træningsområde i Slangerup. Vi er pt. 3 grupper, der anvender området: Slangerup Jagtforening, Spanielklubben og os. Vi har her i efteråret lavet en aftale, der bla. indeholder at Spanielklubben vedligeholder vejen 2 x årligt, Jagtforeningen slår græsset, dog ikke i ”hvalpefolden” og rundt om terrassen og vi i Gravhundeklubben afholder ½ delen af udgiften for tømning af septiktanken.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, der herefter blev godkendt.

Udvalgets regnskab

Erik fremlagde Udvalgets regnskab, der var revideret af Jytte Jensen. Efter ønske af dirigenten blev det underskrevet under mødet. Det er et flot regnskab, der dog lige skal rettes til med de sidste posteringer/indtægter for ringtræning. Regnskabet blev godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Både Mirjam og Jørgen var på valg. Begge var villige til genvalg. De blev valgt med applaus for endnu en periode på 3 år.

Valg af udvalgssuppleanter

Vibeke, der desværre ikke var til stede pga. udlandsrejse, vil gerne være suppleant for endnu 1 år. Skriftlig tilkendegivelse fra Vibeke blev fremvist og Vibeke blev valgt for 1 år.

Valg af revisor

Jytte Jensen var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

Valg af revisorsuppleant

Eva Sørensen stillede op og blev valgt med applaus.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Hvert år uddeler vi 2 pokaler/præmier på medlemsmødet. Den ene er til årets gravhund, (den gravhund i vores område, der har opnået flest point på udstillinger og brugsprøver af alle 9 variationer af gravhunde). Vinderen blev (igen i år) Mascarpone. Lisa blev begavet med en fin hundeskål til Mascarpone med hans navn skrevet indeni. Den anden pokal/præmie er til en dedikeret person, der har gjort noget særligt for Nordsjællandsudvalget i det forgangne år. Pokal blev givet til Inge, der altid træder til, når vi mangler en hånd, om det så er til at lave toasts, når Gulle i Hundeskålen er fraværende eller om det er at styre ringtræningen, når Lone og Claudia ikke kan komme! Det var en fin keramik skål fyldt med chokolader. Stort TILLYKKE til begge.

Evt

Inge havde bedt om at få ordet. Efter Jette Bjerregårds død har Inge overtaget Jettes pokaler og efter aftale med afdøde skal Inge forvalte dem på bedste vis. Inge overrakte en af pokalerne til Gulle og Jørgen med TAK for deres enestående store arbejde for gravhunde-udvalget i Nordsjælland. Gulle og ikke mindst Jørgen takkede for pokalen (Jørgen har trænet mange af Jettes hunde i grav!). Gulle opfordrede desuden alle til at bakke op om salget af div. hundeartikler til gode priser fra Hundeskålen.

Kl. 20.20

Medlemsmødets formelle del var overstået, Henrik Johansen takkede salen for god ro og orden og Lise takkede dirigenten for veludført arbejde.

Inden vi gik videre med det traditionelle bankospil informerede Tove om tankerne og bestyrelsens indstilling til mekanisk ræv, sponsoraftalen med Agria og den nys indgåede 5 årige sponsoraftale med Prof Dog.

Helle gjorde opmærksom på indendørs ringtræning i 2020 i Valhal i Frederikssund d. 18. og 25. januar, d. 2. og 29. februar. Alle gange kl. 11.00. Varighed ca. 1 time, dernæst kan hverken hundene eller førerne kapere meget mere! For yderlige info, se Facebook og vores hjemmeside.

Så kunne bankospillet med de flotte præmier heller ikke vente længere!

Referat af medlemsmøde torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00 i Elværket i Frederikssund

40 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Referent var Anne-Sofie Løwe.

Valg af dirigent

Udvalget foreslog Mikael Kjærulff, der blev valgt.

Valg af stemmetællere

Charlotte Storgaard og Jette Nath blev valgt.

Udvalgets beretning

Inden Erik Hansen fremlagde udvalgets beretning, blev de forskellige udvalgsmedlemmer præsenteret. Dernæst gik Erik i gang med selve beretningen for året 2017 -2018.

2017

Den 9. november: Medlemsmøde i Slangerup i Jagtforenings hus.

Den 29. november: Foredrag ved Elin Bjartmarz: Hundeadfærd med udgangspunkt i ulven, Elværket Frederikssund.

2018

Den 14. januar: Nytårsskovtur i Store Dyrehave Hillerød.

Den 3. februar: Nye brugsprøve regler for spor / færtsko / startkasse, sløjfe og tilbagegang. TAK til Mikael Kjærulf, Jane Borisholt og Mirjam Hoogeveen.

Den 28. januar, 4. februar og 4. marts: Ringtræning Valhalla i Frederikssund. Tak til Helle Fischer.

Den 15. februar: ”Den sidste ære” for HKH Prins Henrik i Fredensborg. Her deltog 10 hunde med deres respektive fører.

Den 3. marts: Trimme- og soignerings kursus. Tak til Lena & Peter i Søsum for at lægge ”hus” til og tak til Camilla Hübbe, Inger Lise Poulsen og Marie Louise Slettegård for kyndig instruktion og undervisning.

Den 11. og 17. marts: Sporintroduktion for begyndere på træningspladsen i Slangerup.

Den 24. marts, 7. april og 14. april: Sportræning for begyndere og øvede i Slagslunde Skov.

Den 20. marts: Intro til hvalpetræning – hundens fysiske, psykiske og sociale udvikling i Elværket, Frederikssund v/ Grethe Hyldig.

Den 26. marts: Arbejdsdag på Træningsområdet i Slangerup.

Den 5. april: Opstart på Træningsområdet i Slangerup.

Hvalpetræning: Tak til Grethe Hyldig og Anelise Carstenskiold.

Lydighed: Tak til Ida Thyssen.

Soft Agility: Tak til Lise Cederholm.

Ringtræning: Tak til Lone Driberg og Claudia Parnas, samt vikar, når krævet Trine Rotbøl.

Hundeskålen: Tak til Lisbeth Rydahl og Gulle.

Den 5. april, 12. og 19. april, træning af færdigheder til forberedelse af vandapportering på træningsområdet i Slangerup. Træning af vandapportering den 13. juni, 15. aug., 22. aug., 29. aug. og 8. sept. ved Daverøddam.

Den 5. maj Nordsjællandsudvalgets Vildtsporprøve.

Den 15. maj: Nattergaletur i Ganløse Eged.

Den 6. juni: Nattergale gravbasse tur Mårum/Græsted. Begge nattergaleture var arrangeret af Lise Ipsen og Mirjam.

Den 14. juni: Afslutning på området, med det store fælles kolde bord.

Den 16. august: Efterårstræning på området starter og fortsætter 8 gange på torsdage.

Tak til Lise-Lott Pedersen for at overtage Soft Agility for efteråret.

Den 11.og 18. august: Sporinstruktion for begyndere på Træningsområdet i Slangerup Den 25. august, 1.og 8. september. Sportræning for begyndere og øvede i Slagslunde skov

Den 2. september: ”Problemknuserdag” med Christine Løwe på træningsområdet i Slangerup. Dagen var en vekselvirkning af teori og praksis med egen hund.

Den 15. september: Første officielle Vandapporteringsprøve.

Dommer Kresten Henriksen / Prøveleder Jane Borisholdt / Sekretær Anne-Sofie Løwe og sporlæggere Mirjam og Anne-Sofie. Prøvens bedste hund John Bøgelunds Albert. Fantastisk dejlig god dag. For fuldt referat af prøven se-

Gravhunden nr.5, side 50-55. Den 22. september: DM i Vildtspor for DGK.

Den 4. oktober: Afslutning på området med grillpølser, kartoffelsalat og masser af hygge.

Den 6. oktober: Norsjællandsudvalgets efterårs sporprøve

Den 28. oktober: Gravbasse efterårstur i Freerslev Hegn, Hillerød. Tak til Lisbeth Andersen, som arrangerede og viste vej.

Næste arrangement:

Den 26. november: Foredrag ved Dyrlæge Charlotte Frigast om hundens bevægelser.

Desuden tak for hjælpen til Jørgen Hansen og vor revisor Jytte Jensen.

Som TAK for hjælpen fik de nævnte personer overrakt en flaske vin.

Dernæst berettede:

 • Anelise Castenskiold for træningen af hvalpe på de forskellige niveauer og Anne-Sofie på Idas vegne med træningen af øvede hunde.
 • Mirjam for forårs- og efterårstræningen i spor, vore 2 sporprøver samt DM i spor.
 • Lise for vore Gravbasseture.
 • Anne-Sofie for vore 2 arrangementer med Elin B og Christine Løwe. John for vores samarbejde med Slangerup Jagtforening med områdets vedligehold, vejen og græsslåning.
 • Lone Driberg om den udendørs ringtræning.
 • Lise Lott om Soft Agility.

Udvalgets regnskab

Erik fremlagde regnskabet. En stor tak til Jytte Jensen, som havde hjulpet med opstilling af regnskabet. Der var indtægter for kr. 76.879,- og udgifter for kr. 92.915,38 og samlet var der et underskud på kr. 16.035,64. Der

er en egenkapital på 52.204,86. Efter nogle spørgsmål fra medlemmerne og uddybende svar fra Erik blev regnskabet godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Erik Hansen blev genvalgt. Endvidere opstillede Jørgen Hansen og Kim Rydahl. Begge blev valgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Vibeke Otmar Poulsen blev valgt som 1. suppleant og Charlotte Storgaard som 2. suppleant.

Valg af revisor

Jytte Jensen genopstillede og blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Jytte Jensen genopstillede og blev genvalgt.

Indkomne forslag

Jytte Jensen genopstillede og blev genvalgt.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Lise uddelte Nordsjællandsudvalgets 2 pokaler:

Årets hund blev: Fam. Hofman's MASCARPONE ejet af Lisa Falk Christiansen, som har opnået enestående resultater i årets løb.

Årets Nordsjællænder blev: Lise trak pinen ud, mens hun uddybede fakta om en person, der altid stiller op med stor, fabelagtig præcision- eller også bliver den tilpasset!- og styrer slagets gang med enestående overblik.

Pokalen gik til Mikael Kjærulf.

Evt.

Eva Sørensen efterspurgte mere indendørs ringtræning i vinterhalvåret. Udvalget har problemer med at finde egnede lokaler i området, hvor hunde er velkomne. Medlemmerne opfordredes derfor til at komme med forslag

til Lise på egnede lokaliteter: værksted, lagerhal e.lign.

Der blev efterlyst afholdelse af skue hvert 2. år, som vekselvirkning til vores udstilling. Både Jette Nath og Eva Sørensen meldte sig som hjælpere.

Der var kritik af tilmeldingsprocessen via FB mht. udendørs ringtræning og aflysning af samme ved for få tilmeldinger. Punkterne blev taget til efterretning og udvalget vil overveje muligheder for ændring.

Erik var ikke til stede ved vor efterårsafslutning, så derfor overrakte Lasse en gave og takkede Erikfor sit store engagement og organisation indenfor vandapportering.

Til sidst takkede Mikael for god ro og orden under mødet og vi gik efter en kort pause videre til det årlige bankospil.

Referat af medlemsmødet torsdag den 9. november 2017

36 stemmeberettigede medlemmer og 3 gæster var mødt frem. Fra bestyrelsen var Tove Baukjær og Peter Nielsen mødt. Referent var Jane Borrisholt.

Valg af dirigent

Mikael Kjærulff blev valgt som dirigent og Jane Borrisholt som referent.

Valg af stemmetællere

Inge Lindberg Petersen og Jørgen Hansen blev valgt.

Udvalgets beretning

Sidste efterår udførte Charlotte Alkjær Storgaard en stor indsats med træning på Garbogård frem til d. 28. marts. Charlotte havde ligeledes mange hunde til svømning. En stor innovativ flot indsats for udvalget.

Helle Fisher stod for den indendørs ringtræning på Garbogård.

Den 5. marts havde vi Trimme og soignerings kursus som Gulle, Camilla Hübbe og Marie Louise Slettegård stod for.

Den 11. marts mødtes sporfolket for instruktion i nye sporregler i Ganløse Egede. Mirjam, Mikael Kjærulf, Kim Rydahl og flere af vor sporlæggere deltog i arrangementet.

Peter Mondrup var i gang med at forberede vort område med græsslåning og forbedringer af vort inventar på området, - Peter stod også for bygning af en stor trækasse til agility redskaberne.

Den 4. marts havde vi opstart på spor instruktion for nye og øvede, og træningen fortsatte den 18., 25. marts og 8 april.

Den 30. marts havde vi sæsonstart på området. Igen en stor indsat udført af Charlotte og Anne Illum Andersen med træning af hvalpe og øvede hunde. Lise Cederholm stod for agilitybanen hvor der blev trænet flittigt. Et dygtigt kompetent træner hold og alle hold fyldt op. Ida Thyssen stod for træningen af de større hunde med grundlæggende lydighed.

Den udendørs ringtræning stod Lone Driberg og Claudia Parnas for, og der har hver eneste torsdag været mange hunde rundt i"ringen" og på bordet. Som tak for den store indsat i flere år har udvalget besluttet at tilbyde Lone og Claudia en officiel ringtræner uddannelse hos DKK.

Den 20. april: Opstart af Vandapportering på området. Indtil at vandtemperaturen var acceptabel, trænede vi på landjorden i grundlæggende betinget lydighed til denne prøve. På landjorden stod Ida Thyssen for træningen, med emner som indkald, gå ved fod, apportere, søge, og absolut ikke ”knaldapportere”.

Vores Jubilæumsudstilling blev holdt den 23. april i Slangerup med 141 tilmeldte hunde, - en flot gennemført udstilling hvor vi havde ofret meget på præmier, rosetter, udenlandske dommere. Igen en stor tak til Helle Fisher som var udstillingsleder.

Den 20. maj havde vi Jubilæums-travetur ved Hammermøllen Teglstrup Hegn i, Hellebæk.

Den 30, maj Nattergaletur v/ Mårumhus Lise Ibsen

Den 17. juni sommerfest på området i fantastisk vejr, og en fantastisk stor tilslutning.

Den 20. august: Uofficiel (VA) vandapporteringsprøve læs Gravhunden 5 side 26. En fantastisk dag hvor vi havde Kresten Henriksen fra DKK, en meget erfaren dommer til at bedømme vort arbejde. Prøvens bedste hund blev Inge Lindgren Petersen`s Falco. Der er store muligheder med vor vandapportering fremover.

Den 23. august havde vi opstart sporinstruktion og træning følgende dage: 26. august/ 2. september, 9. september og 24. september, både begyndere og øvede.

Efterårssæson opstart på området d. 24. august og frem til afslutningen d. 12. oktober. Nyt træner hold: Ida Thyssen / Anne-Lise Carstenskjold og Grethe Hyldig.

Agility igen ved Lise Cederholm og ringtræning ved Lone og Claudia.

Den 7. oktober havde vi vildtsporprøve i Ganløse Egede, med udgangspunkt fra vort område.

En fantastisk planlægning af Mikael Kjærulf, Jane Borrisholt og Kim Rotbøl Lynge med stor assistance med spor og med dommerne Mirjam og Kim.

Den 12. oktober havde vi afslutning her i Jagtforeningen´s hus med ca. 50 deltagere, og der "kørte" ca. 150 styk pølser gennem vor nye grill.

"Hundeskålen" v/ Lisbeth og Gulle har fungeret, og er et stort aktiv for os med spændende varer til salg, mulighed for en toast og altid kaffe og hygge til alle. Til vore arrangementer står de ligeledes for køkken, servering og når alle er gået hjem tager de opvasken og vasker gulvene.

Vinteren: Foredrag den 29. november og muligvis hvalpemotivation og Ringtræning.

Udvalget er reduceret i årets løb, - og Jørgen Hansen er trådt ud af udvalget, med det praktiske arbejde. Det er så svært at sætte ord på .. en så flot, stor indsat gennem næsten 25 år. Vi skylder Jørgen så mege... Kim Rydahl ønsker ikke genvalg til udvalget, så også en stor tak til Kim for en stor indsat i udvalget, udstillingsudvalget og som dommer og sporlægger på sporprøver. Kim vil fremover koncentrere sig om spor, sporinstruktion og træning og vil altid være til rådighed for os.

Lise Ibsen fortalte om Jubilæumsudstilling som blev holdt i Slangeruphallen. En KÆMPE tak til Helle Ficher som var udstillingsleder på dagen.

Lise Ibsen fortalte om gravbasseturer. Der havde været 5 i året løb.

Mirjam fortalte om spor. Der blev holdt en instruktion dag om kasse, sløjfe mv. Sporinstruktion startede op i marts, der var ikke mange deltager, om efteråret var der en del flere ekvipager. Der har været 2 sporprøver hvor den om foråret lå dagen før jubilæumsudstillingen. Efterårets sporprøve var international da der var deltager fra Norge og Sverige, og for første gang var der lagt spor med færtsko. Til næste år afholdes DM. Mikael, Jane og Kim Rotbøl fik en flaske for deres indsats.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Udvalgets regnskab

Erik fremlagde regnskabet. En stor tak til Jytte Jensen som havde hjulpet med opstilling af regnskabet. Der var indtægter for kr. 127.237 og udgifter for kr. 119.270 og samlet var der et overskud på kr. 7.967. Der er en egenkapital på 75.371,45.

Regnskabet er opdelt på mange konti, og fremadrettet bliver de enkelte poster slået sammen. Regnskabet blev godkendt, og Erik havde lavet en sang med teksten; Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag osv. , på melodierne "Der er et yndigt Land", "Vi sejler op af åen", "Det kimer nu til julefest", "Dengang jeg drog afsted" og "Skuld gammel venskaw" som blev sunget.

Valg af udvalgsmedlemmer

Lise Ipsen var på valg og modtager genvalg: Valgt

Jørgen Hansen og Kim Rydahl er på valg og ønsker ikke genvalg.

Udvalget har et forslag til nye udvalgsmedlemmer: John Bøgelund og Anne Sofie Løve blev valgt

Valg af udvalgssuppleanter

Ingen ønskede at være suppleant.

Valg af revisor

Jytte Jensen blev valgt.

Valg af revisorsuppleant

Kenneth Björg blev valgt

Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund blev: KS Buevang Xander ejet af Lasse Schjærff Larsen

Årets Nordsjællændere: Opmuntringspokalerne fik Jane Borrisholt og Lise Cederholm som tak for flere års indsats.

Evt.

Lise fortale at der var nogle ønsker fra medlemmer om at der skulle ske noget i vinterhalvåret, og havde fundet ud af at det er muligt at booke Græse Gl. skole i februar 2018 evt. søndag formiddag. Der var accept fra medlemmerne om at arbejde videre med idéen. Valhalla i Frederikssund er ikke en mulighed. Helle Fischer foreslog hvalpeleg og socialisering, og hun vil også gerne står for ringtræningen. Den 4., 18. og 25. februar vil forsøgt at blive reserveret. Hvis nogle medlemmer hører om nogle folk som får en hvalp så starter der et Hvalpehold op i Vallensbæk til januar 2018.

Jørgen Hansen vil gerne takke for Eriks pæne ord og Jørgen ønskede. God vind til den nye udvalg.

Peter Nielsen og Tove Baukjær fra bestyrelsen takkede Nordsjællandsudvalg for 50 år og for den altid gode stemning der er på pladsen. I 50 år har I favnet både nye og gamle medlemmer og det skal I have tak for. Folk kommer fordi de gerne vil, og fordi de føler sig hjemme. På DGK vegne ønskes I et stort TILLYKKE. Der gives en pokal til udvalget og der var ingen restriktioner forbundet med gaven, som var en vase. Udvalget takkede for gaven.

Jytte .. spurgte om hvad skal der ske med rævegraven: Medlemmer må gerne bruge den, og der er ingen planer om at sløjfe den.

Tove Baukjær fortalte at der fortsat arbejdes på at vi må træne vores hunde for ræve. Som det ser ud pt., er det meget svært og der er ikke nogen løsning her og nu.

Erik spurgte, om mårhunden var et problem, men problemet er ikke stort endnu.

Jytte .. forstår ikke hvorfor så mange medlemmer i Jylland har forladt DGK. Formanden mente ikke at mange har forladt gravhundeklubben, der var netto en positiv tilgang.

Mikael takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 20.45 og vi gik videre til Bankospil.

Referat af medlemsmødet den 26. oktober 2016

39 stemmeberettigede medlemmer og 5 gæster var mødt frem. Referent var Kim Rydahl.

Formand, Jørgen Hansen bød kl. 19:10 velkommen og foreslog Mikael som dirigent.

Valg af dirigent

Mikael Kjærulff blev valgt.

Valg af stemmetællere

Jette Nath og Charlotte Storgaard tilbød sig frivilligt og blev valgt.

Udvalgets beretning

Jørgen bød Marie-Louise velkommen som DGK’s repræsentant. Han oplyste, at Nordsjælland havde haft et forrygende år med mange aktiviteter, glade mennesker og hunde.

I alt har vi haft 31 arrangementer fordelt på året. Der har bl.a. været foredrag ved Camilla Hübbe og Hanne Vilberg, et hav af Gravbasseture v/Lise/Mirjam, 5 fælles Vintertræninger i Slangerup v/Charlotte, undervisning v/Showdoghandler Caroline Larsen, sporforedrag v/Johnny Bastian, vinterringtræning i Elværket, trimmekursus v/Marie-Louise, Inger-Lise og Gulle hos Lena og Peter, indendørs svømning v/Charlotte, sporintro, -træning, sporprøver forår og efterår samt DM i Spor v/Mikael, gravoplæring, -prøver v/Jette og Michael, vandapportering v/Erik samt store aktiviteter på træningsarealet i Slangerup med div. lydighed, agility v/Lise Cederholm og ringtræning.

Undervejs i beretningen supplerede Helle Fischer med vinterringtræning i El-værket der havde trukket mange medlemmer så man dårligt kunne være der og måtte deles i to hold. Helle glædede sig over, at vi nu har Garbogaard til træningen, hvor der er plads.

Lone Driberg fortalte om sommer ringtræningen, hvor vi bl.a også havde undervisning af Caroline Larsen i januar med to hold af 1½ time. Hun var glad for at Trine kunne træde til som træner når der var behov. Lone syntes der var en fantastisk stemning på området med mange hunde og nye medlemmer og garvede udstillere. Hun glædede sig til næste sæson.

Lise fortalte om de afholdte Gravbasseture og opfordrede medlemmerne til at deltage.

Mirjam supplerede sporinstruktionen, hvor vi har fået tilført nye træningsmetoder med succes. Desværre havde der også været en del frameldinger i skoven, især fra de øvedes side – selvom der var tilbudt særtræning med instruktører. Nye regler synes at være på vej til den kommende 1. januar. Vi bibeholder de gamle regler og supplere med nye tiltag har det lydt.

Charlotte fortalte, at der havde været en enorm tilslutning til svømmedagene. Der kunne være 24 hunde pr. arrangement som der har været 7 af i perioden. Mange har ringet forgæves. Den yngste deltager var 5 uger og de ældste 10-12 år.

Jette og Michael Frederiksen fortalte om gravoplæring og vores ræve som nu er en saga blot. Desværre blev vores efterårsprøve aflyst, men vi kunne i stedet arrangere en sammenkomst med dygtige hunde der kunne kvalitetsbedømmes. Rævene havde ved den lejlighed givet morgenmad med div. Sidste gravoplæring blev afholdt den 131016 af Jette og Mette. Michael og Mette fik afskedsgave for deres flotte arbejde med rævene.

Erik Hansen fortalte om Vandapportering, hvor de to første år ved baseret på de tyske regler. Der havde været dejlig tilslutning og regelsættet er nu rettet til efter inspiration fra Finlands prøver som nu er ”fordansket” til at indeholde 3 delelementer ved de kommende Danske prøver. 1: Søge langs søbred, 2: apportering fri af line, skudprøve og 3: Færtspor/slæb med en and 150 meter. Udvalget har haft 47 hunde til træning, hvoraf de 7 ikke ønskede at gå i vand. De første championatprøver forventes i 2018.

Charlotte fortalte om Lydighedstræningen i Slangerup og efterlyste medlemmer med lyst til at gå trænervejen. Der er altid brug for trænere. Charlotte var glad for det dejlige klubmiljø der er i Nordsjælland og opfordrede medlemmerne til også at benytte tilbuddet om Vintertræning i Garbogaard.

Jørgen sluttede af med at fortælle, at der havde været rigtig mange deltagere til sommer og efterårs afslutningerne der er blevet et tilløbs arrangement.

Udvalgets regnskab

Jette fremlagde det reviderede regnskab. Hun gennemgik de forskellige poster og kunne konstatere, at Nordsjællandsudvalget havde haft et overskud på 6101,- kr. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.

(Regnskabet kan ses på WWW.NSDGK.DK som er udvalgets hjemmeside).

Valg af udvalgsmedlemmer

A: Mirjam og Beate er på valg. De modtager genvalg.

Mirjam og Beate blev genvalgt.

B: Jette udtræder af udvalget.

Udvalget har et forslag til et nyt udvalgsmedlem.

Udvalget foreslog Erik Hansen som nyt udvalgsmedlem. Erik blev valgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Peter er på valg. Han modtager genvalg.

Peter blev valgt.

Valg af revisor

Junas er på valg. Han modtager genvalg.

Junas blev valgt.

Valg af revisorsuppleant

Christina er på valg. Hun modtager genvalg.

Christina blev valgt.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til udvalget.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

1: Årets hund.

Langhårede dværg, Jonstrupdal Trille den IV (Flikka) ejer: Jette Nath blev Årets Hund i Nordsjælland.

2: Årets Nordsjællænder.

Junas, Christina og Peter blev årets Nordsjællændere, da de gennem året har gjort en særlig stor indsats for DGK Nordsjællandsudvalget. Stor tak for det.

Uddeling af gaver til personer der har gjort en stor indsats for Nordsjællandsudvalget: Charlotte, Anne, Ida, Jane, Mikael, Michael, Mette, Freddy, Lise Cederholm, Kim Rotbøl, Junas, Christina, Mikael K., Lone, Claudia, Helle, Trine, Gulle, Lisbeth, Mirjam’s mand og Erik.

Evt.

Michael Frederiksen fortalte, at han siden han kom til Nordsjællandsudvalget med ræve, så har der været oplært 498 hunde. Rævene har leget med alle hundene og haft trofaste mennesker til at passe sig. I år har de været selvbetalende og har givet et overskud på 1907,- kr. Rævene havde gaver med til de trofaste rævepassere. Der er taget beslutning om, hvad der skal ske med rævene hvis forbuddet bliver endegyldigt.

Helle Fischer var imponeret over, at rævene havde givet overskud. Det var 10 år siden hun var i udvalget og hun husker tiderne fra Skærød og Skævinge med det store arbejde der blev lagt for dagen da pengene var meget små den gang og der skulle kreative tankegang for at få penge til ræve og træningsområde

Jette Bjerregård oplyste, at der også var hundesvømning hos Tåstrup Hundesvøm.

Helle Fischer spurgte ind til 2017, hvor udvalget har 50 års Jubilæum.

Der blev en længere snak om Nordsjællandsudvalgets Jubilæums udstilling den 23. april 2017, hvor der også dagen før er Jubilæums sporprøve i Nordsjælland

Julie oplyste, at de er utrolig glade for at komme i Nordsjællandsudvalget og foreslog at give en stor hånd til udvalgsmedlemmerne... hvilket blev gjort...

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Jørgen Hansen takkede dirigenten og mødet blev afsluttet kl. 20:55.

Referat af medlemsmødet den 22. oktober 2015

?? stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Referent var Kim Rydahl.

Valg af dirigent

Ole Berknov blev foreslået, og valgt.

Valg af stemmetællere

Gulle og Lisbeth blev valgt.

Udvalgets beretning

Jørgen Hansen indledte med at give ordet til de respektive ledere af de forskellige aktiviteter.

Grav: Jette fortalte, at der i alt havde været 126 hunde på oplæring. Der havde været lidt færre terrier end sidste år, men til gengæld havde de så haft en prøve og udstilling. Vi skriver snart 2016 som måske bliver det sidste år med gravoplæring. Mette nævnte, at Sammenslutningen af Gravsøgende Hunde fortsætter kampen for at bibeholder gravoplæring.

Spor: Mirjam fortalte, at det havde været en stor succes med Spor-Infodag, hvor medlemmerne havde mulighed for at få at vide, hvad sporinstruktion egentlig gik ud på, inden de tilmeldte sig for alvor. Det havde givet et stigende antal deltagere. Vores problemer med skovparter fortsætter og Ganløse Eged er nu definitivt tager fra os samtidig med, at vi fik blankt afslag på at benytte Lystrup Skov. I 2016 lægger vi så træningen over til Slagslunde Skov. Vi vil fortsat bestræbe os på at udføre 2 sporprøver. I 2016 tillige med Dansk Mesterskab for gravhunde den 24. september. I starten af 2017 vil vi få nye sporregler. Regelsættet er som sådan godkendt af bestyrelsen, men der vil være små detaljer der skal på plads i starten af 2016.

Vandapportering: Mirjam fortalte videre, at Erik var startet med vandapportering i Nordsjællandsregi, hvor han sammen med Charlotte havde kombineret 3 gange træning i Tikøb i/med vand. Mikkel går ind som udvalgets repræsentant. Der arbejdes seriøst på klubplan for, at vandapportering skal blive en brugsprøve. Mette nævnte, at hun håbede på, at vandapportering ville fortsætte, selvom gravoplæring ville fortsætte. Jette slog et slag for yderligere svømmeundervisning.

Udstilling/Gravbasseture: Lise fortalte, at vi var godt i gang med planlægningen af Udstillingen i 2017. Vores netop afholdte udstilling i 2015 havde ikke været uden forhindringer idet en dommer måtte lægge sig syg, men heldigvis kunne Lise-Lotte Schultz træde til, så vi fik en god udstilling alligevel.

Løvfalds turen, Nytårsturen i St. Dyrehave, Buresø 12 km turen, Nattergale turen v/Allerød sø (Jane) og Svanholm Gods turen(Jørgen), Troldeskov turen(Charlotte) har alle været smukke ture. Årets sidste tur er på søndag den 25 og Nytårsturen arrangeres den 10. jan. Næste arrangement bliver den 26. november om regler på udstillinger m.v.

Lydighed: Ida fortalte, at hun havde haft 9 hunde i efteråret som i løbet af kurset blev sammenkoblet med lidt klikker træning. Træner-føl (Anne) kombineres til Charlotte i sæsonen.

Lydighed: Charlotte fortalte, at hun havde haft 3 gange begynder/øvede med 36 hunde i alt. 6 gange svømmehal a 3 timer var det også blevet til og 7 gange fælles træninger a 2 timer ”uden for sæsonen” var også afholdt på eller udenfor træningsområdet i Slangerup. Afslutningerne på sommer- og efterårssæsonen havde været et tilløbsstykke med henholdsvis 76 og 52 (ca 70 mennesker) deltagere. Charlotte havde holdt en foto session sidste år og der vil muligt komme en ny til foråret. Anne arrangere træningen ”uden for sæsonen” i år.

Ringtræning: Lone fortalte, at Claudia og hun havde nydt en rigtig god stemning ved ringtræningen. Efterhånden havde hun indrettet træningen efter deltagerantallet, så alle fik så meget ud af træningen som muligt. Ligeledes var det en fornøjelse at komme til udstillingerne og se resultaterne af anstrengelserne på træningsbanen. Lone arbejder i øjeblikket på at få Caroline til Frederikssund i løbet af foråret, men mere herom på div. medier. Kim nævnte, at der er 3 gange indendørs ringtræning som ”sædvanlig” startende den 26. januar.

Jørgen fortsatte med at takke Hundeskålen og de øvrige aktører for det store arbejde og for en overdådig sommerafslutning med pavillonen på plads med kreative retter til os alle – helt vildt. Vi har fået lov at låne Jagtforeningen hus og i den forbindelse forpligtiget os til at foretage 2 tømninger af septiktanken. Derudover har vi malet deres hus i år. Efterårsafslutningen blev også et tilløbsstykke, hvor Peter knoklede med at laver pølser og brød. Jørgen takkede udvalgsmedlemmerne og medlemmerne i øvrigt for deres engagement – det er noget der får én til at blive.

Udvalgets regnskab

Jette oplyste, at udvalget havde haft et lille underskud på regnskabet i år. Det skyldtes hovedsageligt, at Udvalget havde investeret i fremtiden ved bl.a. at sende træner og ringassistent på kursus, forbrug af materialer til græsplænerne, opførelse af bænke ”bar” med meget mere(Peter), indkøb af køle-/fryseskab, ”blodflasker” til fremtiden o.s.v. Regnskabet godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Jette og Mikkel var på valg. De ønskede begge genvalg. De blev begge valgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Peter var villig til genvalg. Valgt.

Valg af revisor

Junas Dubgaard-Kock blev foreslået og var villig til valg. Valgt.

Valg af revisorsuppleant

Christina Dubgaard-Kock blev foreslået og var villig til valg. Valgt.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets Hund i Nordsjællandsudvalget, 2015: Korthåret Standard, Buevang Xander, DK04494/2014

Nordsjællandsudvalgets Pokal: Erik Hansen - for hans store arbejde med opstart af Vandapportering.

Evt.

Helle roste udvalget for deres positive måde at drive udvalget på og foreslog en hyldest til udvalget, hvilket foregik med stående klapsalver….

Mikael mindede om, at udvalget – som det ældste i Dansk Gravhundeklub – havde 50 års jubilæum i 2017. Måske det kunne kombineres med udstillingen, eller en særskilt fest eller lignende. Der blev en bred snak om Skuer og Udstilling. Jette foreslog, at man kunne lave det om til en Jubilæumsudstilling med specielle rosetter eller lignende.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede medlemsmødet.

Formand, Jørgen Hansen takkede dirigenten.

Referat af medlemsmøde d. 23. oktober 2014

42 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Referent var Mirjam Hoogeveen.

Valg af dirigent

Jørgen Hansen indledte mødet og foreslog Ole Berknov som dirigent. Der var ingen modkandidat og Ole Berknov blev valgt med akklamation. Ole konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, da ingen havde indvendinger imod mødets afholdelse.

Valg af stemmetællere

Til stemmetællere valgtes Mikkel Fåremark og Harding Michelsen.

Udvalgets beretning

Jørgen Hansen indledte udvalgets beretning med at konstatere at det havde været et forrygende år. Forholdet til Jagtforeningen er blevet rigtig godt, og vi har nu lov til både at benytte deres toilet og til at låne deres lokale ved særlige lejligheder. På træningsområdet har muldvarpene måttet bukke under for jagten på dem, men de er begyndt at invadere området igen efter sommeren.

Vi startede året med en Nytårstur i Store Dyrehave. I Elværket var der fire gange indendørs ringtræning, ledet af Helle Fischer. Vi har afholdt to foredrag. Det ene var et foredrag af Marianne Højer om hundeadfærd og lederskab, meget interessant og mange fik meget ud af det. Det andet foredrag var også spændende og handlede om hundens anatomi, ved Halsnæs Dyreklinik. Træningssæsonen startede for gravoplæring allerede den 6. marts. Alle lydighedstræninger kom i gang den 10. april. Hvalpene med Charlotte Alkjær Storgaard, begyndere med Anne Illum Andersen og øvede med Ida Thyssen. Bortset fra soft agility (Inge Lindgren Petersen) var holdene ikke fyldt op. Også antal af hunde ved ringtræningen (Lone Driberg og Claudia) var meget vekslende.

Udover almindelig træning har vi haft et rally-intro-kursus og et tricks-kursus, afholdt af Charlotte Alkjær Storgaard. Hundesvømning blev arrangeret tre gange af Charlotte. Dette var i Frederikssund Hundecenter, et fantastisk sted og til en rimelig pris. Mange hunde har benyttet sig af tilbuddet.

Der var også et antal gravbasseture. Én var arrangeret af Jane Ellehave og Harding Michelsen i Tokkekøb Hegn, hvor over 20 glade medlemmer var med på en solrig tur. Endvidere var der godt besøgte ture på Svanholm Gods og i Tisvilde Hegn. I april var der tre gange sporinstruktion, men desværre ikke så mange deltagere. Den 4. maj havde vi sporprøve.

Jack Russel Terrierklubben lånte i april vores område og grav, og Jagtforeningens klubhus til afholdelse af kombineret udstilling og gravprøve. Vores ræve blev lejet ud, og vi tjente en del på det og på cateringen, hvor Mette Frederiksen stod i spidsen for. Også hendes datter Lene, Michael Frederiksen og Jette Adelstrup gjorde et stort stykke arbejde den dag. Forårssæsonen sluttede vi af med dårligt vejr, men med et orgie af god mad. Inden opstart af efterårstræningen havde vi den 8. august en arbejdsdag, der blev ryddet op, slået græs m.m. Derudover har containeren fået et nyt tag, takket være Peter Mondrup Olsen og hans enorme samling af værktøj. Henrik Voldborg bliver takket, da der, som Jørgen Hansen havde lovet, var godt vejr alle træningstorsdage.

Lydighedsholdene var bedre fyldt op denne gang, og som noget nyt kom der et Rally hold til. Lone Driberg fortsatte med ringtræning, med hjælp af Claudia. Sporinstruktion var igen ikke en stor succes, kun ganske få havde meldt sig til. Sporprøven blev afholdt den 4. oktober med 12 tilmeldte hunde. Kun én hund fik en præmiering, en 2.pr., og det var vel det dårligste prøveresultat i Nordsjællands udvalgets minde. Beate Grønning startede som sporlægger og lagde et godt spor.

Efter flere års pause havde vi den 13. september gravprøve. Jette Adelstrup var prøveleder for første gang og klarede det til UG. Prøven forløb godt, og der var mange præmieringer. Forinden prøven var Carsten Henriksen forbi to gange med sine ræve for at træne rævene og hundene til prøven. Stort tak for det. Gravoplærere Michael Frederiksen og Jette Adelstrup blev takket for at stå klar ved graven den ene efter den anden torsdag. De har endda sørget for, at vi nu næsten har et overskud på rævene. Endvidere skal rævene også passes og plejes, et stort stykke tidskrævende arbejde, som ikke kun Michael og Jette, men også Anne Illum Andersen og Kim Rydahl står for. En stor tak til jer.

Årets afslutning vil gå over i historien: 63 glade mennesker og 34 hunde var mødt op og lavede i små hold mange sjove opgaver. Herefter stod den på grillede pølser med kartoffelsalat og præmieoverrækkelse. Det var en fantastisk aften. Jørgen afslutter beretningen med at takke alle som har hjulpet til i årets løb, og takker udvalget for et godt samarbejde.

Kommentar til beretningen af Bent Hindhede: Syntes, at ventetiden ved sporprøven var meget lang. Er der ikke mulighed for en senere mødetid, måske igennem en lodtrækning på forhånd, så ventetiden forkortes? Svar af Mikael Kjærulff: Ifølge reglerne skal lodtrækningen foregå på selve dagen, og derfor kan man ikke undgå ventetid. Den eneste måde at komme førere i møde mht. ventetid bliver allerede brugt: førere bliver delt op i hold med forskellig mødetid, alt efter den prøveplan, der er lavet. Men ventetiden vil alligevel i de fleste tilfælde være minimum en time, da man skal møde en time før, man skal gå det planlagte spor. Kommentar Ole Berknov: Man kan lave andre regler.

Udvalgets regnskab

Jette Adelstrup fremlagde et revideret regnskab, som blev godkendt.

Valg af udvalgsmedlemmer

Lise Ipsen, Kim Rydahl og Jørgen Hansen blev genvalgt. Mikkel Fåremark, Dragstrup, indtræder som nyvalgt i udvalget.

Valg af udvalgssuppleanter

Peter Mondrup Olsen, Søsum, blev valgt som suppleant.

Valg af revisor

Bent Hindhede blev valgt til revisor

Valg af revisorsuppleant

Mette Frederiksen blev valgt til revisorsuppleant.

Indkomne forslag

Ingen forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund i Nordsjælland tildeles den hund, der træner på området, hvor ejeren ikke er medlem af udvalget og har optjent flest point som Årets Gravhund. Der var tæt løb mellem flere hunde, men…

Årets hund blev: Lavse’s Falk Hårfager Ejet af: Inge Lindgren Petersen. Stort tillykke!

Nordsjællandsudvalgets Opmuntringspokal gives til et medlem, der har gjort noget ekstraordinært godt for Nordsjællandsuvalget.

Årets Opmuntringspokal: Charlotte Alkjær Storgaard. Stort tillykke og tak!

Evt.

Birger takkede udvalget for den gode modtagelse af ham og hans hund Quinto, og ligeledes for udvalgets arbejde. Lise Ipsen efterlyste forslag fra medlemmerne for gravbasseture. Michael Frederiksen orienterede om rævesituationen. Foreløbig kan vi fortsætte til udgangen af 2016. Der bliver arbejdet hårdt på sagen i samarbejde med bl.a. DKK, Jægerforbundet og de andre klubber med gravsøgende hunde. Politikerne er bestemt ikke med os. Jette Adelstrup: Håber, at vi kan fortsætte, lysten til at komme på grav med sin hund er steget. I år havde vi 175 hunde. Henrik Pedersen: Fortæller som repræsentant for bestyrelsen, at samarbejdet i selve bestyrelsen er blevet væsentligt bedre, at der for første gang er blevet afholdt et DM i Vildtspor, at der bliver arbejdet på den fremtidige udvikling af sporprøver og brugsprøveregler og at følge med på hjemmesiden om de specialer, der er skrevet om rygprogrammet og sammenhængen mellem mindskning af forkalkninger og mindskning af discus prolaps.

Referat af medlemsmøde d. 24. oktober 2013

25 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem. Referent var Kim Rydahl.

Valg af dirigent

Mikael Kjærulff indledte mødet og foreslog Ole Berknov som dirigent. Der var ingen modkandidat og Ole Berknov blev valgt med akklamation. Ole konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, da ingen havde indvendinger imod mødets afholdelse.

Valg af stemmetællere

Til stemmetællere valgtes Inge Petersen og Jette Bjerregaard.

Udvalgets beretning

Mikael Kjærulff indledte udvalgets beretning med at omtale spor, hvor der havde været 2 sporprøver og 2 sporinstruktioner. Træningen i foråret måtte udsættes lidt på grund af sne og i efteråret blev 4 nye instrueret i sporets kunst. Forårsprøven indeholdt 14 hunde og 2 dommere og til efterårets prøver var der tilmeldt 7 hunde. Ved denne prøve sagde vi farvel til dommer Rikke Rasmussen i denne omgang. Prøverne indeholdt heldigvis de sædvanlige gode resultater og der blev uddelt mange 1. præmier, så ærespræmierne i alle klasser kunne uddeles.

Jette Adelstrup berettede om grav, hvor der i 2013 var 126 hunde til oplæring heraf 27 ikke betalende. Det havde i løbet af året givet et overskud på ca. 309,- kr., mod tidligere underskud. Udvalget har tilladelse til rævehold med 4 ræve og der er nu dannet et team til pasning af rævene og rengøring af deres opholdssted. Jette var nu udlært som Gravoplæringleder, hvilket der blev klappet meget af. Vi har i året haft 35 terrier på graven jfr. aftaler indgået med DKK og Dansk Jægerforbund. Ved en hurtig udregning giver det ca. 2/3 gravhunde og 1/3 terrier. Jette opfordrede til, at vi tog mere kontakt til terrie-folket og bød dem på kaffe og snak på træningsområdet.

Eva Sørensen bemærkede, at der i tilladelsen til gravoplæring står, at der må oplæres gravhunde på området. Kim Rydahl oplyste, at denne passus vil blive forsøgt ændret til oplæring af gravsøgende hunde, ved det forestående møde med Frederikssund kommune.

Michael Frederiksen oplyste, at der nu var lavet en ny grav mellem Frederikssund og Skenkelsø til rigtig jagt. Denne rævegrav vil i kun blive tilbudt til gravhundefolk der træner hos Nordsjællandsudvalget. Nordsjællandsudvalget er igen på listen over udvalg der holder gravprøver, og vi har således prøve igen i efteråret 2014.

Gitte Eriksen berettede om lydighed og agility, hvor der til hvalpemotivation var godt 20 hunde pr. gang og arrangementet blev rost fra salen. I foråret var der oprettet 6 hold, heraf 2 hold med 15 og 2 hold med 18 og 2 hold med 12 hunde. Til agility havde der i alt været 18 hunde og i den indhegnede "gård" havde der til Hundeleg været 20-25 hunde pr. gang 8 gange. Med indførelsen af de små hold til lydighed har der ikke været behov for en samlet teori. Teorien holdes inden dagens træning.

Der bredte sig en snak om emnet og man var imponeret over, at 7-8 hanhunde ad gangen kunne gå sammen, uden at de sloges. Man skal dog hele tiden være opmærksom på situationen og være klar til at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt.

Fra salen lød en stor tak til Lisbeth & Kim Rydahl samt hjælperne Anne-Lise Larsen, Inge Petersen og Mikael Kjærulff, for den indhegnede "gård", hvor Anne-Lise Larsen, Kennel ABC har sponsoreret de mange store pæle.

Nogle hunde synes ikke det er sjovt at deltage i Hundeleg, da de ønsker en anden måde at socialisere sig på. Der er vigtigt, at der ikke er nogen hunde der presses ind i Hundeleg situationen. Mirjam Hoogeveen fortalte om vores hundeskovture og opfordrede samtidig til at møde op søndag den 27. oktober. Forårsturen i maj var ikke lige et tilløbsstykke, idet 3 havde fundet frem til turen i St. Dyrehave ud over udvalgets hunde. Harding Michelsen og Lisbet Michelsen viste beredvilligt rundt i skoven, som de normalt benytter i hverdagen. Til juleskovturen sidste år var der lidt flere fremmødte og der blev hygget med æbleskiver og en god snak.

Årets juleskovtur i 2013 er blevet flyttet til januar 2014. Fra salen blev der spurgt, om det var ok at tage en 4 måneders hund med på arrangementet. Det mente de fleste især når man holder øje med at turen ikke bliver for lang og hunden ikke overbelastes. Så skal man tage hunden op, så den kan hvile benene lidt.

Lise Ipsen tog sig af spørgsmålet om ringtræning og oplyste, at vi tidligere også har haft træningssted i Valhal. I fremtiden holder vi os til El-Værket. Ved indendørs ringtræning havde vi fin tilgang af hunde, også fordi der umiddelbart inden nogle af træningerne blev lavet en lille reminder på Facebook, så der måtte laves 2 "ringe". Medlemmer fra København søgte også til træningen. Kim Rydahl oplyste, at udvalget overvejer at afholde ringtræning om aftenen, på almindelige hverdage i vinterperioden.

Før udstillingen i Ballerup var der massiv forespørgsel på træning og der blev lavet instruktion i gå-stå og på bord situationer. Lise berettede om udstillingen i foråret. Det "trækker tænder ud" at lave en udstilling. At der nu også er tilmelding på Hundeweb er et gode, men alligevel var der 20 hunde der tilmeldte på "gammeldags manér" ud af i alt 118 hunde. Der var mange der var tilfredse med vores nye hal i Slangerup og deres mad. Der udspandt sig en snak om lange og korte kritikker samt åben kritik. Som Ole Berknov sagde, "det er frygteligt at se hunde der ikke vises rigtig frem" på udstillingerne. Det er kun et spørgsmål om at starte tidligt med at tilvende hunden til eks. bordet.

Udvalgets regnskab

Mikael Kjærulff fremlagde et foreløbigt og ikke revideret regnskab. Der var nogle små punkter, der skulle rettes til, men han var blandt andet blevet forstyrret af andre ting, så tiden var blevet knap. Inden pausen blev følgende tekst godkendt "Under forudsætning af, at revisor ikke finder fejl, godkendes regnskabet".

Valg af udvalgsmedlemmer

Mirjam Hoogeveen blev genvalgt.

Mikael Kjærulff træder ud af udvalget. Mikael har dog lovet, at fortsætte med sportræning, sporinstruktion og holde gang i Hjemmesiden og Nyhedsbrevet.

Gitte Eriksen træder ud af udvalget. Gitte har lovet at fortsætte som lydighedstræner i udvalget.

Jørgen "Elghansson" Hansen genindtræder i udvalget.

Beate Christensen Grønning, Frederiksværk, indtræder som nyvalgt i udvalget.

Valg af udvalgssuppleanter

Der valgtes ingen suppleanter.

Valg af revisor

Gitte Eriksen blev valgt til revisor.

Valg af revisorsuppleant

Mette Frederiksen blev valgt til revisorsuppleant.

Indkomne forslag

Ingen.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund i Nordsjælland tildeles den hund der træner på området, hvor ejeren ikke er medlem af udvalget og har optjent flest point som Årets Gravhund. Der var tæt løb mellem flere hunde, men årets hund blev: Lavse’s Dirck Hårfager, DK10917/2009, ejet af: Jette Bjerregaard. Stort tillykke!

Nordsjællandsudvalgets Opmundringspokal gives til et medlem der har gjort noget ekstraordinært godt for Nordsjællandsuvalget. Årets opmundringspokal gik til Michael Frederiksen. Stort tillykke og tak!

Udvalget takkede derefter vores trofaste hjælpere for deres store indsats gennem året. Specielt i år blev Gulle takket for sine 15 år som bestyrer af Hundeskålen, Lisbeth for årets assistance, Helle Fischer for ringtræning, Jørgen, Johnny og Anne for spor, Michael, Mette og Claus for grav, Freddy som områdechef og greenkeeper og dirigent Ole der alle fik en flaske rødvin.

Gitte Eriksen og Mikael Kjærulff fik 2 flotte glas med graveringer fra udvalget som tak for tro "tjeneste" i udvalget.

Evt.

Under eventuelt blev der snakket en hel del om den nye bestyrelsessammensætning, klubbens nuværende situation, medlemsbladet "Gravhunden" og meget, meget mere, hvorefter vi overgik til bankospil!

Referat af medlemsmøde d. 25. oktober 2012

Det årlige Medlemsmødet i Nordsjællandsudvalget blev holdt i Elværket, Frederikssund. 23 forventningsfulde stemmeberettigede medlemmer mødte op. Mikael Kjærulff, der bød velkommen og forestod valg af dirigent.

Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ole Berknov. Dirigenten kunne konstatere, at mødet var lovligt indkaldt.

Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev valgt Gulle Kochendorff og Elisabeth Rydahl.

Udvalgets beretning

Årsberetningen blev indledt af Mikael Kjærulff der oplyste, at udvalget nu er 45 år for nu at følge beretningen fra sidste år. Året har som sådan været et "normalt" år med standard sporprøver. Vi har ikke haft egne ræve i år, men derom senere.

Lise orienterede om vores juleskovtur (2011), hvor det stormede helt enormt, hvilket var en udfordring i Hammershøj. Presenninger hjalp dog lidt på humøret da æbleskiverne skulle ned. Opfordrede alle til at komme i år, hvor vi mødes i Ganløse Eged.

Kim fortalte, at ringtræningen ikke var gået som man havde håbet på. En håndfuld hunde var det blevet til i forårs- og efterårssæsonen. Helle Fischer var trådt til som træner, og vi håber der findes en løsning så der kommer flere hunde.

Gitte fortalte om hvalpeleg m.v., der startede med svømning i starten af 2012 med 8 tilmeldinger. Hvalpeleg hos Anne-Lise Larsen havde været en kæmpe succes med 48 hunde og et gennemsnit på 15 hundeførere hver gang. Der var tale om leg, kaffe, hjemmebag, trimning, renlighed og meget meget mere. Succes’en fortsætter i 2013. I Slangerup har der været henholdsvis 12 & 10 tilmeldinger hos hvalpene. 10 & 8 begyndere og 6 øvede. Det var nødvendigt at flytte lidt rundt på holdene og en skovtur i Ganløse blev der også tid til. Agility var der henholdsvis 9 & 8 tilmeldinger til.

Jette fortalte om graven, hvor Michael Frederiksen fra Københavnsudvalget troligt er kommet med ræve. Klaus og Jette har været i oplæringsteamet, hvor der har været mellem 3-4 hunde pr. gang i gennemsnit. Hvis der ønskes Vinteroplæring så opfordre udvalget medlemmerne til at kontakte Poul i Københavnsudvalget der laver en liste for lørdags-oplæring afhængig af tilmeldinger. Poul og Københavnsudvalget har været så flinke at overtage udvalgets prøver, og vi håber på, at komme tilbage i 2014 med vores egne prøver som førhen.

Mikael oplyste, at vi har haft 2 sporprøver, hvor præmieringerne på 3 timers sporene er gået godt, men hvor det har haltet lidt bagefter med 20 og 40 timers sporene. Juni-prøven var en stor hyldest til spordommer Else Sørensen, der havde valgt at afholde sin sidste prøve som dommer hos os, i øvrigt dér, hvor hun startede sin karriere. Det blev en rigtig hyggelig prøve. Ved efterårsprøven havde vi lejlighed til at hilse på vores nye spordommer, Mirjam der fik sin ilddåb som dommer. Vores hus ved prøven er efterhånden rådnet op, hvorfor der er købt et nyt telt. Ved sporinstruktionen var der ikke de helt store tilmeldinger, og der var god plads på alle hold. Husk træning, også i vinterhalvåret.

Mirjam fortalte om vores Gravbasseture, hvor den første gik til Gribskov. Det var dejligt hyggeligt med 5 kvinder og masser af kager! 8-9 kvinder og Klaus mødte op til den anden tur, der ligeledes var en dejlig aften ved kanalen og søen. Mirjam hører gerne om forslag til steder og eventuel andre tidspunkter for disse gåture. Mikael oplyste om nærmeste arrangementer, hvor vi har foredrag om hundesprog den 20 november, juleskovtur den 2. dec og hvalpetræning i det nye år.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Udvalgets regnskab

Det reviderede regnskab var fremlagt og Mikael kommenterede punkterne. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Valg af udvalgsmedlemmer

Udvalget opstillede Jette, der har været suppleant i et år. Jette blev valgt.

Valg af udvalgssuppleanter

Ingen stillede op.

Af afgående udvalgsmedlemmer og suppleanter var der hyldest til Trine, der har været med siden 2010, men nu stopper på grund af arbejdspres.

Freddy tager ligeledes afsked men har lovet, at fortsætte som green-keeper.

Henrik startede i 2008 og har haft ansvaret som sekretær og senest Mentalbeskrivelse. På dette tidspunkt udspandt der sig en længere drøftelse om mentalbeskrivelse, hvor specielt een øvelse med kæde havde mange indlæg.

Sidst men ikke mindst, sagde Jørgen "Elghansson" Hansen tak for denne gang efter at havde været med siden 1995, hvor han startede som suppleant. Jørgen har altid været med i de store projekter og har stået for ræve, grav og nu senest spor. Ikke mindst har han haft Gulle med, som styrer Hundeskålen. Jørgen har lovet, at han fortsat vil være på træningsområdet sammen med Gulle samt i skoven ved prøverne.

Mikael takkede herefter alle hjælpere og Gulle, Lisbeth, Eva, Anne-Lise, Randi, Michael, Klaus, Anne og Johnny fik hver en flaske.

Valg af revisor

Udvalget foreslog genvalg af Eva Sørensen. Eva Sørensen blev genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Ingen kandidater.

Indkomne forslag

Ingen forslag.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Årets hund i Nordsjælland blev LDV, Hørkær’s Zirina, DK18986/2010. Stort tillykke!

Årets opmundrings pokal gik til Anne-Lise Larsen for sit store arbejde for Nordsjællandsudvalget.

Evt.

Eva oplyste, at hun og Anne-Lise Larsen har tænkt nye tanker i forbindelse med fremtidens træninger i Slangerup. Træningen kunne måske ændres så ikke alle aktiviteter er på området samme dag, så ikke 30 biler med hunde og mennesker kommer til området samtidig, og "er oppe at køre" med at hilse, snuse og så videre, så hundene ikke er helt klar når der skal trænes. Vi må tænke i kvalitet og ikke kvantitet. En større indhegning blev foreslået og anbefalet i forhold til træningen og en optimering af det sociale, blev træningsområdet hos Erik og Henny nævnt. Lise ønskede en større indhegning, og Gitte fortalte om lange liner der bliver brugt i træningen for at forhindre, at hundene ikke lærer at komme tilbage når de løber sig en tur. Forslag om mixet hold med forskellige niveauer fik en debat i gang om lydighed, men det var godt med nytænkning.

Ole Berknov forhørte sig lidt om situationen med avls-restriktioner der virkede lidt formålsløst ved køb af en udenlandsk hund på f.eks., 4 år og 3 mdr. Jfr. den nuværende regel, kunne en sådan hund kun bruges i avlen én gang. Eva svarede i generelle vendinger, men der ville blive en evaluering i Sundhedsudvalget. Kim orienterede lidt om rævesituationen.

Ole Berknov kunne herefter takke for god ro og orden, og afsluttede medlemsmødet kl. 20:35, hvorefter vi gik over til BANKOSPILLET med de mange flotte gevinster.

Referat af medlemsmøde d. 27. oktober 2011

Medlemsmødet blev holdt i Elværket, Frederikssund. I alt 23 stemmeberettigede mødte op. Mødet blev indledt af Mikael Kjærulff, der bød velkommen og forestod valg af dirigent.

Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Ole Berknov uden modkandidat.

Valg af stemmetællere

Dirigenten udpegede to stemmetællere, Gulle Kochendorff og Inge Pedersen og med henvisning til omtale i Gravhunden konstateres, at mødet er lovligt.

Udvalgets beretning

Mikael Kjærulff oplyste, at udvalget nu er 44 år og stærkt på vej mod de 50 år.

I årets løb har udvalget fået nyt logo med tegning af en gravhund, der afspejler alle 3 hårlagsvarianter og størrelser. Logoet er tegnet af Mirjam Hoogeveens mand. Mirjam fik 2 rødvinsglas med det gamle logo indgraveret med hjem som tak for hjælpen.

Gennem årtier har vi talt om, at bygge et halvtag ved containeren på træningspladsen i Slangerup. Nu er halvtaget endeligt bygget i sommerens løb. Det har virket efter hensigten, der er flere som samles til en kop kaffe efter træningen.

Lise Ipsen orienterede om juleskovturen 2010. Der var kommet så meget sne, at vi knap kunne komme ind i skoven. Det var vanskeligt at finde en p-plads, man kunne komme ind på med bilen. Der var også kun mødt 12 personer op. Gløgg var medbragt i termokander. Alt i alt en god skovtur. I 2011 bliver juleskovturen den 27. november.

Mikael fortalte, at der igen i begyndelsen af 2011 var ringtræning med Kim Rydahl som træner, og det har han også lovet at være i 2012, hvor vi igen forsøger at få Valhal. Vi starter i sidste halvdel af januar.

Annelise Larsen og Gitte Olsen holdt hvalpeleg i haven i vinter. Der var ikke mange deltagere, men vi prøver igen i 2012.

Sporinstruktion var i Ganløse Eged såvel forår som efterår. Der har i år været noget færre deltager end tidligere. Dette afspejler formentligt, at der registreres færre hunde i disse år, muligvis p.g.a. den økonomiske krise. Ved forårets sporprøve var der Prøvens Bedste i alle 3 klasser. Desuden blev PB i 40 timers klasse Dansk og Nordisk Brugschampion Spor. Derudover var der en 2. og en 3. præmie ved denne prøve. Ved efterårets sporprøve var der desværre ingen 1. præmier på 600 m. Til gengæld var der 75 point til Prøvens Bedste i både 3 timers og 40 timers klasse, og blev sidstnævnte hund Dansk Brugschampion Spor på dagen. Derudover var der en 1. præmie på 40 timer, en 2. præmie på 20 timer og på 3 timer var der en 2. præmie og fire 3. præmier.

Jørgen Hansen orienterede om arbejdet med rævene og gravoplæring. Rævene er nu chippet. Desværre døde den ene ræv i årets løb, så der nu er 3 tilbage. Der har været marginalt flere til gravoplæring i år i forhold til 2010. Vi holdt gravprøve i oktober med 15 deltagere, heraf 8 præmieringer med 60 point som det bedste. Der sendes en stor tak til Fynsudvalget for lån af ræve til prøven og ligeså en stor tak til dommeren, Erik Andersen.

Gitte Olsen orienterede om lydigheds træning. Der har i efteråret været tilmeldt 31 i alt til lydighed og agility. Der har især i foråret været færre hunde til hvalpetræning, end vi har været vant til. Det har givet meget mere ro på pladsen, at vi ikke længe holder frikvarter midt i træningen, men først når træning er overstået. Det præciseres, at bilerne ikke må køre fra pladsen, før frikvarteret er overstået. Skal man absolut tidligere af sted, må man holde på p-pladsen oppe ved vejen.

Lise Ipsen orienterede om forårets udstilling. Der har efterfølgende været en del kritik heraf. Det meste af kritikken faldt tilbage på DGK’s udstillingsudvalg med hensyn til tilrettelægning og afvikling af udstillingen som årets Nordisk Vinder udstilling. Såvel udstillingsudvalget som Nordsjællandsudvalget har noteret sig de fremsatte kritikpunkter.

Henrik Pedersen orienterede om mentalbeskrivelsen. I år var der kun 4 gravhunde med. Til gengæld var resten af de 10 pladser besat af hunde af andre racer. Vi sender en stor tak til Hanne og Svend-Erik Tofte for lån af haven til dette arrangement. Igen i 2012 vil vi formentligt gennemføre en mentalbeskrivelse. Så håber vi, at der fremover kommer gravhunde på pænt over halvdelen af pladserne.

Mirjam Hoogeveen orienterede om de to nattergaleture i forsommeren. Første gang var der 13 hunde med familie. Turen var ved Buresø og sluttede med kaffe og hjemmebag. Anden gang gik vi ved Krogenlund, og denne gang var vi heldige, at høre nattergalene. Også her sluttede vi med stor kaffe- og kagebuffet.

Mikael fortalte, at Nordsjællandsudvalget nu har opgivet at arrangere drevprøver. Der foregår så mange aktiviteter i skovene nu, at vi ikke længere kan bruge Grib Skov til drevprøver. Der er også for meget trafik af biler og toge gennem skoven. Vi har forsøgt at komme ind på Jægerspris Skydeterræn, men det er endnu ikke lykkedes.

Beretningen blev med akklamation godkendt uden yderligere bemærkninger.

Udvalgets regnskab

Mikael fremlagde regnskabet og omtalte investering i nye veste, nye vandrepræmier samt den nye terrasse med overdækning. Regnskabet viser underskud på ca. kr. 11.000,- og med likvide beholdninger på ca. kr. 50.000,- står udvalget ganske stærkt. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Valg af udvalgsmedlemmer

På valg var Gitte Olsen, Lise Ipsen samt Henrik Pedersen. Henrik ønskede ikke genvalg. Udvalget foreslog Kim Rydahl samt genvalg af Gitte og Lise. Der fremkom ikke yderligere forslag og alle 3 blev valgt med akklamation.

Valg af udvalgssuppleanter

Udvalget foreslog Trine Bistrup, Henrik Pedersen og Svend-Erik Tofte. Fra salen blev foreslået Jette Adelstrup. Alle 4 blev valgt med akklamation og rækkefølgen blev: Trine, Jette, Henrik og Svend-Erik.

Valg af revisor

Udvalget foreslog genvalg af Eva Sørensen, der ligeledes blev valgt med akklamation.

Valg af revisorsuppleant

Ingen valgt.

Indkomne forslag

Der var intet til behandling.

Uddeling af Nordsjællandsudvalgets pokaler

Opmuntringspokalen gives i år til Claus Frank, der altid kommer, når udvalget kalder til arbejde.

Årets Gravhund blev Kampers Murphy (Murphy) med Jytte Jensen, der både er præmieret på sporprøver og udstillinger og har deltaget i træning såvel i foråret som efteråret.

Evt.

Eva Sørensen orienterede om arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at være mere udadvendte og vil fremover orientere mere til medlemmerne. Kennelklubben holder i øjeblikket en møderække for avlere landet over. Der er stort fald i antal stambogførte hunde. Der er dog stadig lige mange registreringer af hunde hos Dansk hunderegister. Det betyder at flere hundeejere ikke er opmærksomme på, at de ikke kan deltage i udstillinger og prøver m.v. eller måske mange bevidst fravælger hunde med stamtavle.

Referat af medlemsmøde d. 28. oktober 2010

Valg af dirigent

Udvalget havde – traditionen tro – bedt Ole Berknov være dirigent på det årlige medlemsmøde. Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt og rettidigt indkaldt.

Valg af stemmetællere

Freddy og Kai blev valgt som stemmetællere. Til stede på årets medlemsmøde var 27 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Udvalgets beretning

Vores år startede med en aflyst drevprøve – det er efterhånden mere regelen end undtagelsen med aflysninger. Som oftest skyldes det, at der også er mange andre arrangementer i Gribskov, der vil være forstyrrende for en drevprøve. Der arbejdes nu på at finde nye skovområder til prøven.

Juleturen var som altid en stor succes med stor tilslutning. Alle 250 æbleskiver blev spist med røde kinder og velbehag, efter en god gåtur i skoven.

Indendørs ringtræning er også meget velbesøgt. Vi har flyttet vintertræningen fra Elværket til Valhalla, hvor vi tidligere har trænet. Forår og efterår har der ikke været så stor søgning til udendørs ringtræning. Det skyldes formentlig, at mange prioriterer at gå til enten lydigheds- eller agilitytræning, som foregår på samme tidspunkt.

Sportræningen har især haft mange tilmeldte i foråret, hvorimod efteråret har været lidt mere stille. Det har til gengæld givet nogle andre muligheder, så man bl.a. fik mulighed for at demonstrere et prøvespor. Resultaterne på årets sporprøver i Uggeløse Skov har ikke været så imponerende. Skulle nogen have mod på at blive sporlæggere på prøverne, vil vi gerne opfordre til at de melder sig under fanerne.

Lydighedstræningen er næsten for velbesøgt – der er faktisk så mange tilmeldte på holdene, at det kniber med at give alle en kvalitativ træningsoplevelse. Dette vil blive evalueret og søgt løst inden forårsstart 2011. Birgith Strange har brug for at holde pause fra lydighedstræningen, men i stedet er Henrik og Gitte fra udvalget under optræning som instruktører. Udstyrsmæssigt er der sket mange forbedringer og gode tiltag, og der er blevet investeret i nye redskaber, bl.a. til agilitybanen. Efterårstræningen bliver muligvis skåret ned fra 12 til 10 gange. Det skyldes at det bliver tidligt mørkt. I stedet vil der muligvis blive arrangeret andre indendørs aktiviteter – måske et lydighedsrally.

Alle rævehold skal godkendes, og vores rævehold er blevet godkendt med udmærkelse og stor ros. Der er også kommet en ny lovgivning omkring mærkning, og alle ræve skal fremover chip´es. Vores gravprøve i foråret var en stor succes med 16 tilmeldte hunde. Der er dog ikke så mange der kommer i træningsgraven til den ugentlige træning.

I lige årstal holder udvalget altid Pinseskue. Der var ikke nær så mange hunde der deltog som forventet, derfor skal vi måske overveje om skuet skal rykkes til et andet tidspunkt. De der var fremmødt, havde en dejlig dag, og alle gik hjem med en stor eller lille præmie. I 2011 står udvalget for afholdelse af Nordisk Vinder Udstilling i Slangerup Hallen lørdag d. 7. maj. Alle der har lyst til at hjælpe på dagen, vil blive modtaget med stor tak – det ER et stort arbejde at arrangere en udstilling.

Mentalbeskrivelse er i princippet et DKK-arrangement, og mentalbeskriverne er uddannet hos DKK og meget kompetente. De sidste to år, har vores udvalg taget initiativ til afholdelse af mentalbeskrivelse. Men det er altså muligt at deltage med andre hunderacer. Der er plads til 10 hunde på en mentalbeskrivelse. De deltagende hunde der er mellem 10-24 måneder, vil indgå i DKK´s statistik. De sidste to år har prøven været om sommeren, men næste gang vil vi bestræbe os på at holde beskrivelse i løbet af foråret i stedet, da man p.t. også arbejder på at arrangere mentalbeskrivelse i Jylland i løbet af efteråret.

Sidst men ikke mindst, tusind tak til alle vores hjælpere. Vi kunne slet ikke afholde alle vores aktiviteter uden jer!

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Vi tog os god tid til dialog og kommentarer undervejs i beretningen.

Udvalgets regnskab

Som noget nyt er det endelig lykkedes os at komme ud af året med et negativt tal på bundlinjen. Det er faktisk meget glædeligt, da underskuddet skyldes nye investeringer og tiltag. De dyre poster har primært været etableringen af en agilitybane, en ny havetraktor og en ny kummefryser.

Gravoplæring er en af de aktiviteter der også typisk giver underskud, da det er dyrt at have rævehold, og lovgivningen omkring rævenes forhold er ret skrap. Men gravhunde skal jo trods alt have mulighed for gravoplæring, trods underskud.

Det kommende år ved vi at udstillingen vil blive den dyreste post i regnskabet, som uden tvivl vil give et underskud.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. Det er underskrevet af revisor og sendt til DGKs bestyrelse.

Valg af udvalgsmedlemmer

På valg er Mikael og Johnny. Man bliver valgt for en tre-årig periode. Mikael ønsker genvalg, Johnny ønsker ikke genvalg. Ligeledes vælger Camilla at træde ud af udvalget. Da Gitte sidste år blev valgt ind som suppleant, overtager hun pladsen i udvalget.

Mirjam stillede op til udvalget, og blev valgt ind enstemmigt.

Freddy stillede op til udvalget, og blev valgt ind enstemmigt.

Valg af udvalgssuppleanter

René og Susanne vælger at trække sig som udvalgssuppleanter. Svend-Erik Tofte er p.t. foreløbigt passivt medlem, grundet længere tids sygdom.

Udvalget peger på Trine Bistrup som suppleant. Dette blev vedtaget.

Valg af revisor

Eva Sørensen blev genvalgt som revisor.

Valg af revisorsuppleant

Hanne Wilberg blev genvalgt som revisorsuppleant.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Uddeling af udvalgets pokaler og tak til alle vores hjælpere

Pokalen for "Bedste hund" gik til Grit Brints hund Tranevangs hm, Wachitatax (Chita).

Udvalgets opmuntringspokal blev givet til Mirjam, som i indeværende år har sagt hjulpet med sporinstruktion, har hygget om os andre med dejligt hjemmebag, og har sagt ja til opgaven som sporlægger på vores prøver. Mirjam har nu også tilbudt at træde ind som aktivt medlem i udvalget. Det er vi rigtig glade for.

Alle de mange hjælpende hænder der jævnligt hjælper os i udvalget, blev anerkendt med en flaske rødvin. Tusind tak til Ole B, Gulle, Birthe, Claus, Helmer, Anne, Rasmus, Birgit S, Anne-Lise, Eva, Ole, Mirjam, Inge, Jane, Kim og Ulla.

Evt.

Ole Berknov efterspurgte lidt nyt fra DGK´s bestyrelse, repræsenteret ved Eva Sørensen. Eva henviste til Gravhunden, og fortalte lidt om de kommende nye udstillingsregler, og nye regler for hvordan titlen "Årets hund" opnås.

De nye brugsprøve-regler ligger p.t. til godkendelse hos DKK, der afventes svar.

Til sidst sluttede vi af med det traditionsrige bankospil. Vi glæder os til at se mange medlemmer igen til næste år.

Referat fra medlemsmødet 29. oktober 2009

Jørgen bød velkommen til gamle og nye ansigter på udvalgets vegne.

Udvalget havde — traditionen tro — bedt Ole Berknov være dirigent på det årlige medlemsmøde.

Ulla og Inge blev valgt som stemmetællere. Til stede var 27 stemmeberettigede medlemmer ud af i alt 28 fremmødte. Samtidigt kunne vi også konstatere at bestyrelsen ikke var repræsenteret på vores medlemsmøde.

I løbet af året har vi både haft positive og negative... Vores revisor Timm Elhauge og Svend–Erik Tofte er desværre sygdomsramt.

Juleturen var en stor succes med stor tilslutning. Alle 250 æbleskiver blev spist med velbehag, efter en god gåtur i skoven.

Især den indendørs ringtræning er der stor interesse for, så stor at vi den kommende sæson flytter til Valhal, både for at få bedre plads, men også af hensyn til akustikken. Udendørs ringtræning om torsdagen er ikke helt lige så godt besøgt, da der jo foregår mange andre aktiviteter på træningsområdet samtidig, men hundene opnår fine resultater.

Vi holdt udstilling i Slangerup 26/4-2009. Lise har haft sin debut som udstillingsleder — det er et stort arbejde, og vi er nu mange erfaringer rigere. Vi var i udvalget selv meget tilfredse med udstillingen, og har også modtaget mange positive tilkendegivelser.

Lise opfordrede til, at man husker at tilmelde indenfor tilmeldingsfristen, i fremtiden kan den slags forhåbentlig lade sig gøre via internet/hjemmeside.

Afslutningen på forårssæsonen er der altid god opbakning omkring. 60 medlemmer havde mødt op til afslutningsprøver, og medbragt dejlig mad til et overdådigt fælles bord. Til gengæld kunne udvalget godt ønske sig nogle hjælpende hænder på vores arbejdsdage, hvor vi ordner træningsområdet.

Vi har et luksusproblem med lydighed fordi der er så stor efterspørgsel, at vi næsten ikke har plads til alle dem der gerne vil træne. Vi har nu både hvalpehold, begynder og øvede — og som det sidste nye skud på stammen — soft-agility. Vi har investeret i nye redskaber til agilitybanen, og det lykkedes at overtale Inge at starte et hold op med god støtte fra Henny Andersen de første par gange. Der har længe været ønske om at man kunne træne agility, og nu er det altså en realitet.

Vi har ligeledes fået lavet en hvalpegård, hvor hvalpene kan lege sammen på et indhegnet område, som et vigtigt led i deres socialisering med andre hunde. Som noget lidt nyt, er svømning også blevet inkorporeret i lydighedstræningen. Også det er der mange af vores medlemmer der benytter sig af.

Vi har i år for første gang afholdt mentalbeskrivelse. Der blev vist stor interesse, og vi planlægger en beskrivelse igen i den kommende sæson.

Dette efterår var vi glade for, at der i år var nok tilmeldte til, at vi kunne afholde gravprøve i efteråret.

På vores sporprøve i efteråret var vi så heldige at have "Prøvens bedste" i alle tre klasser. Det er ikke sket i mange år!

Uheldigvis har vi set os nødsaget til at aflyse vores drevprøve, da skovarealerne samme dag skal bruges til mountainbike og orienteringsløb.

Tusind tak til alle vores hjælpere. Vi kunne slet ikke afholde alle vores aktiviteter uden jer!

Beretningen blev godkendt.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. Det er underskrevet af revisor og sendt til DGK´s bestyrelse. Regnskabet kan hentes under downloads.

Der blev kommenteret på, at de enkelte udvalg ikke får dækket vores omkostninger til diverse prøver og udstillinger af DGK. Udvalgene skal selv dække underskud. Det vil blive taget op på det kommende sendemandsmøde.

På valg var Jørgen Hansen og Svend-Erik Tofte. Begge modtog genvalg. Svend-Erik er foreløbigt passivt medlem. René Simonsen og Gitte Olsen blev valgt som nye suppleanter i udvalget. Velkommen!

Eva Sørensen blev valgt som revisor og Hanne Wilberg som revisorsuppleant.

Der var ingen indkomne forslag.

Helle Fischer rejste på dagen forslag om at vi udvalget afholder et vinterskue, da der ikke foregår så meget i den kolde sæson. Skuet kunne f.eks. afholdes i Valhal. Arbejdet kunne mindskes, hvis man undlod at lave katalog. Måske man i stedet kunne sløjfe Pinse-skuet? Ole Berknov foreslog et "Drive-in" skue. Mange medlemmer ville være glade for et årligt skue.

Pokalen for "Bedste hund" gik til Hanne og Gerhardts Classic. Udvalgets opmuntringspokal blev givet til Inge, som en opfordring til at hun fortsætter sit gode arbejde med agility.

Alle de mange hjælpende hænder der jævnligt hjælper os i udvalget, blev anerkendt med en flaske rødvin. Tusind tak til alle!

De fremmødte igen i år givet udtryk for utilfredshed med DGK´s bestyrelse, grundet manglende interesse fra bestyrelsens side om at samarbejde og imødekomme medlemmernes ønsker.

Mange er kede af, at Gravhunden ikke længere er beskyttet af plastik — mange blade bliver ødelagt ved postomdelingen. Hvis man er ude for at få et ødelagt blad, kan man kontakte Jørgen Lauridsen og få et nyt blad som erstatning.

Til sidst sluttede vi af med det traditionsrige bankospil. Vi glæder os til at se alle igen til næste år.

Referat af medlemsmøde afholdt tirsdag. d. 4. november 2008

34 stemmeberettigede medlemmer mødte op til et hyggeligt medlemsmøde i Elværket. Ole Berknov blev med stort bifald valgt som dirigent. Som stemmetællere blev valgt Henrik og Kim.

Udvalget fremlagde årsberetningen fra de forskellige afholdte aktiviteter. Vi kunne konstatere at der er så stor efterspørgsel på både spor- og lydighedstræning, at vi har svært ved at skaffe instruktører. Derimod er der færre der kommer til gravoplæring, og vi har været nødsaget til at aflyse begge vore gravprøver, da der kom for få tilmeldinger. Ligeledes måtte drevprøven aflyses, da man ikke kunne skaffe en dommer.

Vores nye tiltag "Livsstilskursus" har desværre ikke haft stor nok tilslutning, men til gengæld har svømmehalsture været en stor succes! Vi har forsøgt at arrangere forskellige temaaftener, bl.a. med tanddyrlæge, som vi håber vore medlemmer vil benytte sig af og få udbytte af.

Vores nye hjemmeside er også godt i vej. Der mangler lige at blive lagt sidste hånd på, så der kommer lidt historie om udvalget, præsentation af udvalgsmedlemmer, m.m. Vi modtager gerne gode forslag og ideer til hjemmesidens indhold.

Regnskabet for 2007/2008 blev fremlagt og godkendt.

Lise Ipsen, Camilla Sørensen og Birgith Strange var på valg. Lise og Camilla ønskede begge genvalg, Birgith ønsker en pause fra udvalgsarbejdet. Derudover havde vi en tom plads (1 år), da Arne er trådt ud af udvalget før tid. Jan Olsen og Svend-Erik Tofte stillede op til udvalget, og blev begge enstemmigt valgt. Ligeledes blev Lise og Camilla genvalgt. Ingen af vore suppleanter ønskede genvalg. I stedet stillede Susanne Juncker og Henrik Pedersen op som suppleanter, og blev begge valgt. Velkommen til alle vore nye medlemmer i arbejdsudvalget! Som revisor valgtes Tim Elmhauge og som suppleant Eva Sørensen.

Vi i udvalget takker også alle de mange frivillige der hjælper os til træningen og arrangementer. Vi værdsætter jeres mange hjælpende hænder, som er med til at holde alle udvalgets aktiviteter i gang! Der var ingen indkomne forslag og vi kunne derefter gå over til uddelingen af Nordsjællandsudvalgets Pokaler.

"Nordsjællandsudvalgets Opmuntringpokal" blev i år uddelt til Jan Olsen, som en særlig anerkendelse og tak for hans pasning af vores ræve.

"Nordsjællandsudvalgets Brugsprøvepokal" blev uddelt til Tranevangs Lafayette Tax (Fanny) ejet af Gritt Brinth.

Til sidst sluttede vi af med det traditionsrige bankospil. Vi glæder os til at se alle igen til næste år.


Find os på Facebook

Facebook

DGK Nordsjælland vil også være med på Facebook og har defor oprettet en Facebook-gruppe. Gruppen er for alle. Man behøver ikke være medlem af DGK eller komme i klubben, men blot være interesseret i, hvad der rører sig i DGK Nordsjælland.

Gruppen er oprettet med det formål at give alle med tilknytning til DGK Nordsjælland mulighed for at følge med i og selv give informationer om aktiviteter i gravhunderegi. Ligger du inde med nogle gode billeder, har du nogle ideer eller spørgsmål, så hold dig endelig ikke tilbage. Lad os vise hinanden, hvorfor vi elsker vores gravbasser så uendelig højt.

Gruppen administreres af medlemmer i udvalget og vi har formuleret et enkelt, men vigtigt regelsæt for denne gruppe.

 • I dette forum er alle ligeværdige medlemmer
 • Vis respekt og vær høflig, når du skriver her
 • Administratorer forbeholder sig ret til at slette indlæg af stødende karakter, nedsættende kommentarer, skældsord og lignende.

Vi findes her eller gå på Facebook og søg på “DGK Nordsjælland”.

Feedback
Kommentar til denne side?
Hvis du har en kommentar til denne side, ris eller ros eller ikke fandt hvad du forventede så lad os høre, så vi kan gøre det bedre næste gang du kommer forbi.

Dit navn:
Din E-mail: